Пізнаємо природу. 6 клас. Коршевнюк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Самооцінювання навчальних результатів з теми 1. Вчимося досліджувати природу

Завдання 1. Оціни свої досягнення в пізнанні природи. Результати самооцінювання фіксуй у зошиті.

Картка самооцінки досягнень у пізнанні природи

Результати

Самооцінка

Повністю

Частково

Ні

Я називаю:

Приклади взаємозв’язку між розвитком природничих знань, техніки і технологій

Внесок видатних природодослідників і винахідників у створення нових технологій і вдосконалення техніки

Обладнання для вивчення природи

Методи дослідження природи

Правила безпеки під час виконання досліджень природи в класі

Я розумію:

Як розвиваються та використовуються наукові знання про природу

У чому цінність природи і знань про неї для людини

Значення експерименту для отримання знань про природу

Я вмію:

Планувати і проводити власні дослідження з використанням різних методів

Обирати самостійно об’єкти та явища навколишнього світу для проведення дослідження

Представляти результати дослідження у запропонований спосіб, зокрема з використанням цифрових пристроїв

Використовувати джерела інформації про природу відповідно до поставленої мною дослідницької проблеми

Завдання 2. Оціни свою роботу в групі, скориставшись таблицею.

Картка самооцінки роботи в групі

Як працювалось у групі

Завжди

Часто

Інколи

Пропонував/пропонувала правила взаємодії в групі й дотримувався/ дотримувалася їх

Дослухався/дослухалася до думки інших членів групи

Активно працював/працювала над виконанням групових завдань

Допомагав/допомагала іншим членам групи у разі потреби

Досяг/досягла результатів власної діяльності

Брав/брала участь в оцінюванні власної діяльності та діяльності інших у групі

Відчував/відчувала задоволення від спільної праці

Завдання 3. Створи лепбук, щоб відобразити моменти, які запам’яталися під час вивчення цієї теми. Використовуй замальовки, знаки, інфографіку, світлини.

Що вдалося найліпше

Моє найбільше досягнення — ____

Створюємо підручник самі

Моя пропозиція ____