Географія. 6 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 6. Антропосфера — середовище життя людей

Вивчаючи тему,

ви зможете:

  • усвідомити самостійно або з допомогою вчителя/вчительки значення антропосфери як географічного й соціального середовища життя та діяльності людини;
  • визначати за політичною картою географічні координати столиць найбільших країн світу;
  • наводити приклади взаємодії природного і соціального середовищ;
  • презентувати результати дослідження у визначений спосіб;
  • ділитися з однокласниками враженнями від виконаного дослідження / проєкту;
  • протидіяти та запобігати проявам дискримінації та утисків.

ви навчитеся:

  • пояснювати причини нерівномірного розселення людей на планеті;
  • знаходити й показувати на політичній карті світу найбільші за площею та кількістю населення країни;
  • створювати самостійно / в групі чи з допомогою інших осіб презентації про найбільші за площею та кількістю населення країни світу в запропонований спосіб, зокрема з використанням цифрових технологій і пристроїв.

Земля - планета людей. Чому одні ділянки суходолу заселені більше, а на інших взагалі немає постійних жителів? З яких причин люди мають різний колір шкіри, волосся, неоднакові риси обличчя? Скільки існує держав у сучасному світі? Яке місце серед них посідає Україна? Серед розмаїття живих істот людина відіграє особливу роль. Її діяльність кардинально змінює навколишнє середовище. Запобігти негативним його змінам - першочергова задача сучасної географії.

§ 52. Розселення людей

Пригадайте! 1. Що вам відомо про те, як з’явилася людина? 2. Скільки людей проживає у вашому місті (селищі), в Україні?

Нові терміни до скарбнички знань: антропосфера, населення, густота населення

Коротко про головне

Що таке антропосфера. Якщо всю історію Землі вкласти в один рік, то людина з’явилася лише наприкінці останньої доби. З її появою поступово почала формуватися антропосфера (від грец. - «людина» та «оболонка») як частина біосфери, де живе й яку використовує людство. Тривалий час вплив людини був незначним: її можна було порівняти з будь-яким іншим біологічним видом. Але з часом з урахуванням масштабних змін людської цивілізації, досягнень науково-технічного прогресу в його позитивних та негативних проявах, людина докорінно змінила навколишній світ на Землі та почала освоювати космічний простір. Тому межі антропосфери розширилися. Антропосфера - оболонка Землі та найближчого Космосу, що використовується людством і зазнає внаслідок цього певних змін. У межах антропосфери співпрацюють закономірності існування природи (навколишнє середовище) та закони розвитку людського суспільства.

Скільки людей на Землі. Для визначення кількості населення окремої країни проводять переписи. Під час них відбувається збирання, аналіз та публікація даних про кількість людей, їхній вік, стать, професію, рівень освіти, національну приналежність, вірування тощо. Загальну кількість населення на Землі оцінюють різні організації, як-то Організація Об’єднаних Націй (ООН) та Світовий Банк. За їхніми підрахунками нині у світі проживає понад 8 млрд осіб (2022 р.) й населення планети продовжує зростати (мал. 313). Більшість фахівців переконана, що протягом найближчих десятиліть кількість людей збільшуватиметься, але темпи зростання уповільняться. Вважають, що в середині XXI ст. землян буде близько 9,8 млрд., а на початку XXII ст. - 11,2 млрд осіб.

Мал. 313. Графік зростання кількості населення світу

Завдання. 1. Роздивіться графік та поясніть, з якого століття почало швидко зростати населення Землі. 2. Чому в давні часи населення зростало повільно? 3. Як за графіком помітне уповільнення темпів зростання кількості населення в наш час?

Розселення людей по планеті. За археологічними знахідками, «колискою» людства вчені вважають Північно-Східну Африку. Там упродовж тривалого часу люди жили в найкращих для себе умовах. З часом кількість людей збільшувалася й вони розселялися по планеті (мал. 314). Близько 10 тис. років тому люди розселилися по всій нині освоєній території, але дуже нерівномірно.

Мал. 314. Розселення людей по материкам

Завдання. 1. За картою прослідкуйте, в якій послідовності були заселені людьми материки. 2. З’ясуйте, які території й чому бути освоєні людьми в останню чергу? 3. Які землі й з яких причин лишаються не заселеними?

Мал. 315. Карта густоти населення

Завдання. 1. За легендою карти з’ясуйте, у який спосіб позначені: а) території з різною густотою населення; б) незаселені території; в) різні за кількістю населення міста. 2. Відшукайте три ареали з найбільшою густотою населення в світі. Спробуйте пояснити причини високої густоти населення в їхніх межах.

Густота населення. Сукупність людей, які постійно живуть у межах певної території, становить її населення. Для оцінки рівня заселеності території існує показник, що називають густота населення. Для його обчислення кількість постійного населення ділять на одиницю площі (зазвичай 1 км2). Для того, щоб обчислити середню густоту населення світу, слід поділити загальну кількість населення Землі (8 млрд осіб) та площу суходолу (148 млн км2). Одержимо число 54,1 осіб/км2. Так само можна порахувати середню густоту населення материка, країни, області, міста тощо.

Карта густоти населення. Густота населення в різних частинах світу неоднакова. 70 % населення сконцентровано лише на 7 % площі суходолу. Натомість 15 % територій зовсім не заселені. Простежити нерівномірність розселення можна за тематичною картою густоти населення (мал. 315). Дуже високий показник характерний для ряду країн Європи й Азії - понад 200 осіб/км2. Серед материків найменша густота населення в Австралії - близько 3,5 осіб/км2. Материком, де немає постійних жителів є Антарктида.

Причини нерівномірності розселення. Контрасти густоти населення спостерігаються як у межах окремих країнах, так і у світі в цілому. З давніх-давен головним обмежувачем розселення був природний чинник (мал. 316). Впливає на розміщення людей також історичний чинник. У наш час суттєво зростає роль економічного чинника. У світі склалися три великі ареали найбільшої густоти населення: Південна та Східна Азія, Західна й Центральна частини Європи та Східне узбережжя Північної Америки (див. мал. 315). В їхніх межах існують країни з найбільшою кількістю людей: Індія (1,43 млрд осіб), Китай (1,42 млрд осіб), США (336 млн осіб). Україна знаходиться у центральній частині Європи. В Україні проживає близько 40 млн осіб (2022 р.), а густота населення - близько 66 осіб/км2.

Мал. 316. Причини нерівномірності розселення людей

«Вірю - не вірю»: перевіряємо інформацію

• В Україні жінок на 16 % більше, ніж чоловіків. Найбільше різниця помітна у віці понад 65 років. Чоловіків, які досягли цього віку вдвічі менше, ніж жінок. У Києві проживає майже кожний десятий громадянин України. За даними зоозахисної організації «Відкриті клітки» 7,1 % (2,6 млн) українців не вживають м’яса, тобто є вегетаріанцями. Більшість тих, хто відмовляється від споживання тваринних продуктів, - молоді люди від 18 до 29 років. Кількість українців, які користуються смартфонами становить 55 %, а ще 10 років тому таких було лише 7 %. Смартфонами володіють 92 % молодих людей. У містах гаджет мають 58 % жителів, а в селах - 48 %.

Проєкт для краєзнавця

За даними міської, селищної чи сільської ради з’ясуйте, яка чисельність мешканців вашого населеного пункту (станом на сьогодні). Як змінювалася кількість населення за останні 5-10-15 років? За отриманими даними побудуйте графік «Зміна чисельності населення (назва вашого населеного пункту)». Спробуйте визначити причини, що впливають на зміну кількості населення.

ОЦІНЮЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯусього 12 балів

1 бал • 1. Скільки людей живе у світі, в Україні? 2. Назвіть своїми словами, що таке антропосфера. 2 бали • 3. За показниками кількості населення та площі визначте, в якої з зазначених країн найбільший показник середньої густоти населення: а) Китай: 1,42 млрд осіб; 9,6 млн км2; б) США: 336 млн осіб; 9,4 млн км2; в) Канада: 40 млн осіб; 10 млн км2; г) Німеччина: 83,3 млн осіб; 357 тис. км2 4. Які чинники впливають на нерівність розселення людей по планеті? Проілюструйте прикладами ваше судження. 3 бали • 5. Поясніть, у якій послідовності люди розселилися на материках. З чим це пов’язано? 6. Для яких практичних потреб необхідні дані про чисельність, густоту та темпи зростання населення в країні або у світі в цілому?