Географія. 6 клас. Кобернік

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. 6 клас. Кобернік

Ви розгорнули перший у вашому житті підручник з географії. Він поведе вас стежками давньої та захоплюючої науки, предметом вивчення якої є наша планета Земля. Минають століття, а в людей не зникає бажання дізнаватися більше про рідний край, свою країну, континент, планету. Це не лише цікаво, а й необхідно для подальшого розвитку людського суспільства, його життя в злагоді з природою.

Підручник стане вам надійним провідником у світ географії. У ньому ретельно дібраний цікавий та корисний матеріал.

Розділ І. Вступ до географії

Тема 1. Що вивчає географія

§ 1. Географія — наука про нашу планету

§ 2. Звідки та як добирати географічні знання

Тема 2. Як розвивалися знання про Землю

§ 3. Уявлення про Землю в давнину

§ 4. Відкриття материків та океанів

§ 5. Значення навколосвітніх подорожей для пізнання Землі

§ 6. Основні напрями сучасних географічних досліджень

Експрес-оцінювання власних досягнень з розділу «Вступ до географії»

Розділ ІІ. Способи зображення Землі

Тема 1. Як можна зобразити Землю

§ 7. Масштаб та його види

§ 8. Форма Землі на глобусі та карті

§ 9. Особливості зображення земної поверхні на топографічному малюнку, аерофотознімку та космічному знімку, плані місцевості

Тема 2. План — найдійний помічник орієнтування на місцевості

§ 10. План місцевості: його ознаки, умовні знаки

§ 11. Визначення напрямків на плані

§ 12. Зображення нерівностей земної поверхні горизонталями

Тема 3. Географічна карта — унікальний спосіб пізнання планети

§ 13. Географічні карти як джерело інформації та метод дослідження

§ 14. Градусна сітка на географічній карті

§ 15. Географічні координати

Експрес-оцінювання власних досягнень з розділу «Способи зображення Землі»

Розділ ІІІ. Оболонки Землі

Тема 1. Літосфера — кам'яний панцир планети

§ 16. Внутрішня будова Земля

§ 17. Рухи літосферних плит

§ 18. Землетруси

§ 19. Вулкани

§ 20. Робота текучих вод

§ 21. Робота льодовиків та вітру. Вивітрювання

§ 22. Мінеральні та гірські породи

§ 23. Рельєф суходолу. Рівнини

§ 24. Гори

§ 25. Рельєф дна океана

Експрес-оцінювання власних досягнень з теми «Літосфера — кам’яний панцир планети»

Тема 2. Атмосфера — повітряна ковдра Землі

§ 26. Будова атмосфери

§ 27. Температура повітря

§ 28. Розподіл тепла на поверхні Землі

§ 29. Атмосферний тиск

§ 30. Вітер, його основні характеристики

§ 31. Постійні та періодичні вітри

§ 32. Вологість повітря

§ 33. Хмарність

§ 34. Атмосферні опади

§ 35. Погода і клімат

Експрес оцінювання власних досягнень з теми «Атмосфера — повітряна ковдра планети»

Тема 3. Гідросфера — водне намисто планети

§ 36. Склад гідросфери

§ 37. Світовий океан та його частини

§ 38. Суходіл в океані

§ 39. Властивості вод океана

§ 40. Рухи води в океані

§ 41. Ресурси Світового океану

§ 42. Річки та їхні частини

§ 43. Живлення та режим річок

§ 44. Озера

§ 45. Болота. Штучні водойми

§ 46. Льодовики. Багаторічна мерзлота

§ 47. Підземні води

Експрес-оцінювання власних досягень з теми «Гідросфера — водне намисто планети»

Тема 4. Біосфера — простір існування живих організмів

§ 48. Біосфера

§ 49. Ґрунти

Тема 5. Природні комплекси — різні обличчя планети

§ 50. Природні комплекси

§ 51. Географічна оболонка

Тема 6. Антропосфера — середовище життя людей

§ 52. Розселення людей

§ 53. Людські раси

§ 54. Країни

§ 55. Антропосфера та навколишнє середовище

Експрес-оцінювання власних досягнень з тем «Біосфера — простір існування живих організмів», «Природні комплекси — різні обличчя планети», «Антропосфера — середовище життя людей»Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.