Підручник з Художньої культури. 10 клас. Климова

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 15. Узагальнення

Перевірте свої знання

Уважно розгляньте представлені твори. Як у кожному з них проявилися національні риси українського мистецтва? Поясніть свою думку.

Визначте приналежність цих творів до західноукраїнського та козацького бароко. Чим зумовлені особливості художньої мови творів? Поясніть свою думку.

Назвіть жанри музичного мистецтва, із якими пов’язана творчість цих митців. Дайте оцінку їхньої музичної спадщини.

Творчий проект

Виконайте індивідуальний або груповий творчий проект за результатами вивчення розділу «Художня культура XVII—XVIII ст.». Запропонуйте однокласникам скласти запитання щодо теми вашого проекту, на які ви відповідатимете під час презентації.

Пропоновані теми:

«Урочиста велич Львова епохи бароко», «Воскресіння Київських храмів», «Розквіт архітектурного мистецтва в Україні XVII—ХVIІI ст.».

«Славетні випускники Києво-Могилянської академії епохи бароко, які прославили українську культуру», «Шляхи істини у творчості мандрівного філософа Григорія Сковороди».

«Йоанн Пінзель: ім’я, повернене з небуття», «Душа України в мистецтві кобзарів», «Максим Березовський та Артемій Ведель: трагічні ноти долі».

«Витоки українського театрального мистецтва в народній творчості вертепників».



Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.