Підручник з Хімії. 7 клас. Григорович - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Проблема чистої води

Пригадайте: чим відрізняються чисті речовини від сумішей.

Чи трапляється в природі абсолютно чиста вода?

Проблема чистої води

Запаси води на Землі величезні, однак переважно це — солона вода морів і океанів. Вона не придатна для побутових потреб, її не можна використовувати в промисловості, оскільки вона містить багато розчинених солей. Здебільшого ми використовуємо прісну воду, якої на Землі значно менше, ніж солоної (не більше ніж 3% від усього об’єму води). У багатьох місцях планети прісної води бракує для зрошення сільськогосподарських угідь і потреб промисловості, а в деяких регіонах її не вистачає навіть для пиття. До того ж, діяльність людини впливає як на кількість, так і на якість прісної води. Тому сьогодні перед людством постала дуже актуальна й важлива проблема забезпечення населення планети чистою водою.

Джерела забруднення води

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Основними забруднювачами вод є чорна та кольорова металургія, машинобудування, енергетична галузь, хімічна промисловість, харчова промисловість.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Стічні води надходять від тваринницьких ферм, птахоферм, від поливу посівів культур. Ці стоки забруднені рештками мінеральних добрив, пестицидами та іншими отрутохімікатами.

ВИДОБУТОК КОРИСНИХ КОПАЛИН

Відвали гірських порід збагачені піднятими з глибин шкідливими хімічними елементами та сполуками, які згодом розмиваються атмосферними опадами і потрапляють у поверхневі води.

ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Особливу небезпеку становлять танкери. У випадку пошкодження танкера витік нафти може призвести до екологічної катастрофи, оскільки нафтові плями небезпечні для живих організмів.

РАДІОАКТИВНІ РЕЧОВИНИ

Радіоактивні речовини потрапляють у воду внаслідок безпосереднього скидання (поховання) радіоактивних відходів енергетики та промисловості, після випробувань ядерної зброї тощо.

КИСЛОТНІ ДОЩІ

До атмосфери потрапляє багато кислотних оксидів. Вони взаємодіють із водою, що міститься в повітрі. У результаті цього утворюються розчини кислот, що разом із дощем потрапляють у водойми та ґрунт.

КОМУНАЛЬНІ СТОКИ

У цих каналізаційних водах багато органічних речовин, які в процесі розкладання в природних водоймах призводять до загибелі багатьох водяних організмів і порушення екосистем.

Охорона водойм від забруднення

Для вирішення проблеми чистої води необхідно охороняти водні ресурси планети від забруднень. Для цього насамперед необхідно припинити стоки забрудненої води з промислових та сільськогосподарських підприємств у водойми, будувати сучасні очисні споруди та використовувати нові екологічно чисті технології.

В Україні прийнято низку законів, які на державному рівні забороняють забруднення водойм. Спеціальна Державна екологічна інспекція України опікується охороною природних ресурсів нашої країни.

Цікаво, що...

Деякі речовини і матеріали, такі як тирса, торф, солома або полістирол, завдяки особливостям їхньої поверхні використовують як адсорбенти. Вони виявляють властивість убирати шкідливі речовини з рідкого чи газуватого середовища. Тому нафтові плями, утворені внаслідок аварій танкерів на поверхні води, посипають адсорбентами, які потім вилучають разом з нафтою. Якщо нафтову пляму посипати крейдою або гіпсом, то така суміш тоне. Так очищається поверхня води, проте на морському дні нафта залишається небезпечною для водоростей і тварин.

Очищення води

Часто річкова вода здається на просвіт неоднорідною, каламутною. Це пов’язано з тим, що крім солей у ній містяться дрібні піщинки, часточки мулу. Для очищення води від завислих твердих нерозчинних частинок застосовують фільтрування. Вода, що пройшла крізь фільтр, прозора, але все ж іще містить розчинені солі.

За день людина споживає в їжу в середньому 2 л води. Значно більше води витрачається на побутові потреби — миття, прання. У великих містах щоденні витрати води становлять близько 100 л на особу. Вода, що надходить у мережу водогону, має бути прозорою, очищеною від шкідливих речовин і хвороботворних бактерій. Щоб зробити річкову воду безпечною для споживання, в кожному місті функціонують водоочисні станції (мал. 116).

Мал. 116. Водоочисна станція, на якій річкову воду готують для подачі у мережу водогону

У домашніх умовах надійним способом знезараження води є кип’ятіння. Кип’ячена вода майже не містить бактерій. Але для споживання в їжу знезараження води іноді буває недостатньо, адже в ній ще міститься багато розчинених солей, які можуть завдати шкоди, накопичуючись в організмі при тривалому споживанні. Тому в домашніх умовах бажано використовувати спеціальні фільтри для питної води (мал. 117).

Мал. 117. Побутові фільтри для очищення питної води: а — стаціонарний; б — переносний

Хімічно чисту воду добувають перегонкою, або дистиляцією, за допомогою спеціального пристрою — дистилятора (мал. 118а, с. 168). Цей спосіб очищення полягає в тому, що рідина при нагріванні переходить у пару, яка потім охолоджується й знову стає рідкою. Найпростіший прилад для перегонки складається з колби, термометра, холодильника та ємності — приймача (мал. 118б, с. 168). Воду, отриману перегонкою, називають дистильованою. Вона майже не містить розчинених солей. Дистильовану воду використовують у хімічних лабораторіях для приготування розчинів, в аптеках для виробництва й розведення ліків, для технічного обслуговування автомобільних акумуляторів.

Мал. 118. Дистилятор — пристрій для повного очищення води: а — зовнішній вигляд; б — внутрішня будова. Він являє собою бак із нагрівальним приладом. Вода в баку постійно кипить, а водяна пара конденсується в спеціальній ємності — приймачі

Пити дистильовану воду небажано. У великих кількостях вона шкідлива для здоров’я, адже організм людини пристосований до споживання води з розчиненими в ній солями, які в незначних кількостях необхідні для життєдіяльності.

Висновки:

1. Вода — важлива речовина для життєдіяльності і сировина для промисловості. Запаси води на планеті обмежені, тому до них необхідно ставитися ощадливо. Основним джерелом забруднення води є промислова діяльність людини.

2. Усі відходи промисловості необхідно обов'язково очищувати. Також очищення потребує річкова вода, що використовується для споживання в харчових і побутових цілях.

Контрольні запитання

1. Назвіть основні джерела забруднення води.

2. У який спосіб видаляють розлиту нафту з водойм?

3. Які споруди використовують для підготовки води до споживання та очищення промислових викидів?

4. У який спосіб можна очищати воду в побуті?

5. Що таке дистильована вода? Яке застосування вона має?

6. Яка вода в природі найбільш близька до дистильованої води? Які домішки вона може містити?

7. Яких домішок у воді можна позбутися фільтруванням, відстоюванням, дистиляцією?

8*. Опишіть причину виникнення кислотних дощів.

9*. З додаткової літератури або мережі Інтернет дізнайтеся про методи очищення води в промисловості або на водоочисних спорудах вашого міста.

10.* Проект № 8 «Проблема збереження чистоти водойм».

11.* Проект № 9 «Якість води, отриманої з різних джерел».

12.* Проект № 10 «Фізичні та хімічні властивості води».

13.* Проект № 11 «Способи очищення води в побуті».

ДОМАШНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Очищення води кип'ятінням і за допомогою побутового фільтра

Вам потрібні: чайник, побутовий фільтр для води, ложка з дерев’яною ручкою або порцелянова чашка, водопровідна вода.

Правила безпеки:

• для дослідів використовуйте невеликі кількості речовин;

• остерігайтеся потрапляння речовин на одяг, шкіру, в очі;

• дотримуйтеся правил безпеки при нагріванні речовин.

Звичайна водопровідна вода не є чистою водою, а є розчином різних солей і газів. Виявити наявність солей у воді можна випарюванням. Для цього невелику кількість водопровідної води треба обережно випарити в порцеляновій чашці або в ложці. При цьому на дні утвориться твердий залишок розчинених солей. Повторіть цей дослід із кип’яченою охолодженою водою та водою, очищеною побутовим фільтром. Порівняйте кількість твердого залишку, утвореного з неочищеної води та з води, очищеної різними способами. Занотуйте свої спостереження і поясніть їх.

Перевірте свої знання за темою «Вода».

ГДЗ до підручника можна знайти тут.