Підручник з Хімії. 7 клас. Григорович - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Хімії. 7 клас. Григорович - Нова програма

Підручник містить увесь теоретичний матеріал, передбачений чинною програмою з хімії для 7 класу, розробки практичних робіт, лабораторних дослідів і домашніх експериментів. До кожного параграфа є висновки, запитання для контролю знань та завдання для засвоєння матеріалу. Теоретичний матеріал доповнено рубриками з додатковою цікавою інформацією: захоплюючими фактами з історії хімії, відомостями про видатних учених та цікавими лінгвістичними задачами, які допоможуть запам’ятати певні терміни. У кінці підручника подано словник термінів, алфавітний покажчик, додатки з корисною інформацією та відповіді до розрахункових задач.

Вступ

§ 1. Хімія — природнича наука

§ 2. Короткі відомості з історії хімії

§ 3. Робота в хімічній лабораторії. Маркування небезпечних речовин. Спостереження й експеримент у хімії

Практична робота № 1. Правила безпеки під час роботи в кабінеті хімії. Прийоми поводження з лабораторним посудом, штативом і нагрівними приладами. Будова полум'я

Тема І. Початкові хімічні поняття

§ 4. Речовини та їхні фізичні властивості

Лабораторний дослід № 1. Ознайомлення з фізичними властивостями речовин

§ 5. Чисті речовини та суміші

Практична робота № 2. Розділення неоднорідної суміші

§ 6. Атоми. Молекули

§ 7. Хімічні елементи

§ 8. Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

§ 9. Хімічні формули речовин

§ 10. Відносна атомна маса. Відносна молекулярна маса

§ 11. Масова частка елемента в речовині

§ 12. Прості та складні речовини

Лабораторний дослід № 2. Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин

§ 13. Валентність

§ 14. Фізичні та хімічні явища

Лабораторний дослід № 3. Проведення хімічних реакцій

Практична робота № 3. Дослідження фізичних і хімічних явищ

Тема ІІ. Кисень

§ 15. Повітря, Оксиген, кисень

§ 16. Рівняння хімічних реакцій. Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях

§ 17. Добування і зберігання кисню

Практична робота № 4. Добування кисню з гідроген пероксиду, збирання, доведення його наявності

§ 18. Хімічні властивості кисню

§ 19. Горіння й окиснення речовин у повітрі

§ 20. Застосування кисню. Проблема чистого повітря

§ 21. Колообіг Оксигену в природі. Біологічна роль кисню

Тема ІІІ. Вода

§ 22. Вода

§ 23. Розчини. Кількісний склад розчинів

Лабораторний дослід № 4. Виготовлення водних розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин

§ 24. Взаємодія води з оксидами

Лабораторний дослід № 5. Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами

§ 25. Проблема чистої води

Додатки

Словник термінів

Відповіді на розрахункові задачі

ГДЗ до підручника можна знайти тут.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.