Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Головко

Виявляємо предметну компетентність № 6

1(п). У ядрі атома Цинку 30 протонів і 35 нейтронів. Скільки в ньому електронів?

 1. А 5
 2. Б 30
 3. В 35
 4. Г 65

2(п). У ядрі атома хімічного елемента 10 протонів і 11 нейтронів. Що це за елемент?

 • А Неон
 • Б Натрій
 • В Скандій
 • Г Рутеній

 • А γ
 • Б α
 • В β
 • Г протонний розпад

4(с). На рисунку показано чотири нижні енергетичні рівні атома. Стрілки відповідають переходам між ними; vi — частота фотона, який випромінюється або поглинається під час переходу. Якому переходу відповідає найбільша частота vi?

 • А 1
 • Б 3
 • В 4
 • Г 6

5(с). Відбувся α-розпад Радію 22688Ra. Як змінився його атомний номер Z та масове число А?

 • А Z зменшився на 4, А зменшилося на 2.
 • Б Z зменшився на 4, А зменшилося на 4.
 • В Z зменшився на 2, А зменшилося на 2.
 • Г Z зменшився на 2, А зменшилося на 4.

6(с). Відбувся β-розпад ізотопу Гідрогену 31Н. Яке ядро утворилося?

 • А 21Н
 • Б 11Н
 • В 22Не
 • Г 32Не

7(с). Знайдіть дефект мас ядра Літію 73Li.

 • А Менший за 0,06 а.о.м.
 • Б Між 0,08 а.о.м. і 0,1 а.о.м.
 • В Між 0,2 а.о.м. і 0,5 а.о.м.
 • Г Більший за 0,6 а.о.м.

8(с). Якою є енергія зв'язку ядра Карбону 136C?

 • А Менша за 100 МеВ.
 • Б Між 200 МеВ і 230 МеВ.
 • В Між 120 МеВ і 180 МеВ.
 • Г Більша за 250 МеВ.

9(с). Якою є питома енергія зв'язку ядра Радію 22688Ra?

 • А Менша за 8 МеВ/нуклон.
 • Б Між 9 МеВ/нуклон і 10 МеВ/нуклон.
 • В Між 11 МеВ/нуклон і 12 МеВ/нуклон.
 • Г Більша за 14 МеВ/нуклон.

10(д). Яким є період піврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 12 год у середньому розпадається 7500 із 8000 атомів?

 • А 1,5 год
 • Б 2 год
 • В 3 год
 • Г 6 год

11(д). Унаслідок бомбардування Алюмінію 2713Al α-частинками відбувається ядерна реакція, під час якої його ядро захоплює α-частинку і випускає протон. Ядро якого елемента утворюється внаслідок реакції?

 • А 2713Al
 • Б 3014Si
 • В 3115P
 • Г 3216S

12(д). Період напіврозпаду Цезію-137 становить 30 років. Визначте, скільки відсотків атомів цього ізотопу розпадеться за 180 років.

 • А 93,75
 • Б 96,9
 • В 98,4
 • Г 99,2

13(д). Активність радіоактивного елемента зменшилась у 4 рази за 8 діб. Знайдіть період напіврозпаду. Відповідь наведіть у добах.

14(д). Коли атом Гідрогену переходить із четвертого енергетичного стану у другий, випромінюються фотони з енергією 2,55 еВ (зелена лінія спектра Гідрогену). Визначте довжину хвилі цієї лінії. Відповідь наведіть у нанометрах.

15(в). Визначте енергію зв'язку ядра атома Карбону 126С, відносна атомна маса якого становить 12,00000 а.о.м. Маса нейтрону дорівнює 1,00866 а.о.м., відносна атомна маса Гідрогену 11Н — 1,00783 а.о.м. (1 а.о.м. відповідає енергії 931,5 МеВ).

16(в). Користуючись законом взаємозв'язку маси і енергії, обчисліть енергію зв'язку між нуклонами в ядрі Гелію. Відповідь наведіть у пікоджоулях.

17(в). Визначте масу Урану-235, яку щодоби витрачає атомна електростанція потужністю 1000 МВт із ККД 20 %. Вважайте, що під час кожного поділу ядра Урану виділяється енергія 200 МеВ. Відповідь наведіть у кілограмах.