Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Головко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Фізика і астрономія. Рівень стандарту. 11 клас. Головко

Вивчаючи цей предмет, ви завершите ґрунтовне опанування наукових основ фізики і астрономії, поглибите уявлення про особливості перебігу природних явищ та процесів, а також методів їх дослідження, використання в побуті, техніці та технологіях. Намагайтеся не просто розширити свої знання з фізики та астрономії, а й спробуйте використовувати їх для вирішення різноманітних навчальних та життєвих практичних завдань: розв'язувати фізичні та астрономічні задачі, планувати й реалізовувати спостереження та експерименти, аналізувати їх результати, оцінювати ефективність побутових приладів та впроваджувати енергоощадні технології.

Розділ 1. Електродинаміка

§ 1. Електромагнітна взаємодія. Закон Кулона

§ 2. Електричне поле

§ 3. Робота з переміщення заряду в однорідному електростатичному полі. Потенціал

§ 4. Речовина в електричному полі

§ 5. Електроємність. Конденсатори

Практикум із розв'язування фізичних задач № 1

Виконуємо навчальний проект разом

Виявляємо предметну компетентність № 1

§ 6. Умови виникнення електричного струму. Робота і потужність струму

§ 7. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола

§ 8. Розрахунок електричних кіл із послідовним і паралельним з'єднанням елементів

§ 9. Природа електричного струму в металах. Електричний струм у вакуумі

§ 10. Електричний струм у рідинах

§ 11. Електричний струм у газах та його застосування. Плазма

§ 12. Електропровідність напівпровідників. Напівпровідники як елементна база сучасної мікроелектроніки

Практикум із розв'язування задач № 2

Виявляємо предметну компетентність № 2

§ 13. Магнітне поле струму. Індукція магнітного поля

§ 14. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Рухомі заряджені частинки в магнітному полі

§ 15. Закон електромагнітної індукції. Індуктивність. Енергія магнітного поля

Практикум із розв'язування задач № 3

Виявляємо предметну компетентність № 3

Розділ 2. Коливання та хвилі

§ 16. Вільні та вимушені коливання

§ 17. Перетворення енергії під час коливань

§ 18. Механічні хвилі та їхні властивості

§ 19. Електромагнітні хвилі

§ 20. Розвиток поглядів на природу світла. Основні фотометричні величини та їх вимірювання

§ 21. Світло як електромагнітна хвиля

§ 22. Геометрична оптика як граничний випадок хвильової

Практикум із розв'язування задач № 4

Виявляємо предметну компетентність № 4

Розділ 3. Квантова фізика

§ 23. Квантові властивості світла

§ 24. Фотоефект

Практикум із розв'язування задач № 5

Виявляємо предметну компетентність № 5

§ 25. Випромінювання та поглинання світла

§ 26. Атомне ядро. Радіоактивність

§ 27. Ядерні реакції. Ядерна енергетика

Домашній експеримент. «Моделювання радіоактивного розпаду»

§ 28. Елементарні частинки

Практикум із розв'язування задач № 6

Виявляємо предметну компетентність № 6

Астрономічний складник

Розділ 1. Основи практичної астрономії

§ 29. Небесні світила, небесна сфера, сузір'я

§ 30. Видимі рухи світил, визначення часу, календарі

§ 31. Спостереження зоряного неба й орієнтування по небесних світилах. Практична робота. «Вивчення зоряного неба з допомогою комп'ютерної програми «Stellarium»

Виявляємо предметну компетентність з основ практичної астрономії

Розділ 2. Фізика Сонячної системи

§ 32. Планети і їхні супутники

§ 33. Карликові планети і малі тіла

§ 34. Внесок космонавтики в астрономію. Космогонія Сонячної системи

Виявляємо предметну компетентність з фізики Сонячної системи

Розділ 3. Методи та засоби астрономічних досліджень

§ 35. Методи і засоби досліджень в астрономії

Виявляємо предметну компетентність з питань методів та засобів астрономічних досліджень

Розділ 4. Зорі та галактики

§ 36. Сонце та інші зорі

§ 37. Подвійні та змінні зорі. Походження й еволюція зір

§ 38. Молочний Шлях та інші галактики

Виявляємо предметну компетентність у питаннях зір та галактик

Розділ 5. Всесвіт

§ 39. Походження і розвиток Всесвіту

§ 40. Життя у Всесвіті

Виявляємо предметну компетентність у питаннях походження і розвитку Всесвіту

Лабораторний практикум

Відповіді до вправПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.