Всесвітня історія. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Практичне заняття за розділом IV. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVII—XVIII ст.

ПРИГАДАЙТЕ

1. Які території були загарбані Османською імперією в Європі в XVI—XVII ст.? 2. Із якими державами вела боротьбу Річ Посполита в XVII—XVIII ст.? 3. Що спричинило проведення Петром I реформ у Московській державі? Які сфери життя охопили реформи? 4. Назвіть імена найвидатніших історичних діячів XVI—XVIII ст. Поясніть, чому ви обрали саме їх.

МЕТА: спираючись на знання, отримані впродовж опрацювання матеріалу розділу, розвивати вміння працювати з контурною картою; удосконалювати навички групової роботи та вміння знаходити необхідну інформацію в тексті історичного джерела.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Повторити матеріал розділу.

2. У складі малих груп зібрати додаткову інформацію про реформаторську діяльність московського царя (російського імператора) Петра I та скласти повідомлення.

3. Підготувати презентацію за однією з тем (на вибір):

  • 1) Експансія Османської імперії в Європі в XVI—XVII ст.;
  • 2) Московська експансія в XVI — на початку XVIII ст.

Флот доби Петра І. Художник Євген Лансере. 1909 р.

ХІД РОБОТИ

I. Робота з контурною картою

1. Позначте різними кольорами регіони, приєднані до Московської держави в XVI, XVII та XVIII ст. Укажіть дату проголошення Російської імперії.

2. На контурній карті Речі Посполитої заштрихуйте території, які вона втратила в XVII ст. на користь Швеції, Московії та Османської імперії.

3. Заштрихуйте різними кольорами території, які були підкорені Османською імперією в XVI та XVII ст.

4. Позначте битви (назви і дати), які зупинили османську агресію в Європі.

5. Обведіть межі Шведського королівства на час його максимального територіального розширення. Укажіть назви держав, які були основними противниками Швеції в боротьбі за узбережжя Балтійського моря.

II. Робота з таблицею

Складіть синхронізовану таблицю подій XVI—XVII ст. у Північній, Східній, Південно-Східній Європі.

Османська імперія

Московська держава

Шведське королівство

Річ Посполита

III. Робота в малих групах

Малі групи представляють класу підготовлені повідомлення, у яких обґрунтовані (або спростовані) судження про суперечливий характер реформ Петра I.

IV. Підсумки заняття

Учні та учениці самостійно аналізують результати своєї роботи на практичному занятті.