Всесвітня історія. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Всесвітня історія. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Гісем

Ви вже знаєте, що історія, як і будь-яка інша наука, має власну термінологію, і її необхідно розуміти. Підручник містить дати основних подій, визначення понять і термінів, інформацію про видатних історичних осіб тощо. Деякі слова й дати виділені жирним шрифтом. Це означає, що на них необхідно звернути особливу увагу. Працюючи на уроках і вдома, обов’язково перевіряйте себе, щоб переконатися, чи правильно ви запам’ятали основні події, персоналії, нові поняття й терміни.

Повторення. Вступ

Розділ I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

§ 1. Відкриття європейців

§ 2. Колонізація Нового Світу. Наслідки та значення Великих географічних відкриттів

§ 3. Матеріальний світ і суспільство

§ 4. Повсякденне життя населення Західної Європи

Практичне заняття за розділом I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

Узагальнення за розділом I. Великі географічні відкриття та становлення капіталістичних відносин

Розділ II. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

§ 5. Гуманізм. Високе Відродження

§ 6. Реформація в Німеччині

§ 7. Поширення Реформації та Контрреформації в Європі

§ 8. Культура епохи Бароко. Народження нової європейської науки

Практичне заняття за розділом II. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

Узагальнення за розділом II. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

Розділ III. Держави Західної та Центральної Європи в XVI—XVII ст.

§ 9. Становлення абсолютної монархії у Франції

§ 10. Завершення формування абсолютної монархії у Франції

§ 11. Володіння Габсбургів. Національно-визвольна війна в Нідерландах

§ 12. Англія

§ 13. Англійська революція

§ 14. Річ Посполита

§ 15. Міжнародні відносини в XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр.

Практичне заняття за розділом ІІІ. Держави Західної та Центральної Європи в XVI—XVII ст.

Узагальнення за розділом ІІІ. Держави Західної та Центральної Європи в XVI—XVII ст.

Розділ IV. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVII—XVIII ст.

§ 16. Османська імперія

§ 17—18. Московська держава

§ 19. Поява Російської імперії

§ 20. Річ Посполита у другій половині XVII—XVIII ст.

Практичне заняття за розділом IV. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVII—XVIII ст.

Узагальнення за розділом IV. Османська імперія. Держави Східної Європи в XVII—XVIII ст.

Розділ V. Епоха Просвітництва

§ 21—22. Просвітництво та промислова революція

§ 23—24. Освічений абсолютизм

§ 25. Міжнародні відносини XVIII ст.

§ 26—27. Англійські колонії в Північній Америці. Війна за незалежність (1775—1783 рр.). Утворення США

Практичне заняття за розділом V. Епоха Просвітництва

Узагальнення за розділом V. Епоха Просвітництва

Розділ VI. Східний світ у XVI—XVIII ст.

§ 28—29. Китай та Японія в XVI—XVIII ст.

§ 30. Індія та Персія в XVI—XVIII ст.

Узагальнення за розділом VI. Східний світ у XVI—XVIII ст.

Узагальнення до курсу «Ранній Новий час в історії людства»

Плани-схеми для різних форм роботи

Словник

Основні дати та події