Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення за розділом V. Орієнтування в історичному часі та просторі

1. Проведіть конкурс знавців термінів і понять. Для перемоги в ньому необхідно навести найбільшу кількість правильних визначень.

Орієнтовний перелік термінів і понять: хронологія, період (епоха), тисячоліття, століття, історична періодизація, історична карта (картосхема), контурна карта, історико-етнографічний регіон, територіальні межі, державний кордон.

2. Робота в парах. 1) Розподіліть ролі та виконайте завдання: розіграйте сценку, у якій партнеру/партнерці необхідно пояснити, для чого застосовуються календарний, доісторичний та історичний час; 2) переконайте партнера/партнерку, що без історичної карти неможливо добре зрозуміти історію.

3. Існує думка, що календар люди створили, спостерігаючи за природними явищами. Чи згодні ви із цим? Поясніть свою точку зору.

4. Висловіть своє ставлення до приказки «Час пливе, як річка». Чи згодні ви з нею? Чому?

5. Виконайте завдання за картою історико-етнографічних регіонів України.

 • 1) Покажіть історико-етнографічні регіони, що належать до західних областей України.
 • 2) Покажіть історико-етнографічні регіони Наддніпрянської України.
 • 3) Які історико-етнографічні регіони розташовані в степовій частині України?

6. Упізнайте за описами історико-етнографічні регіони України й покажіть їх на карті.

 • 1) Походження назви цього регіону деякі історики пов’язують зі слов’янським племенем галичів, інші — із невеликим чорним птахом галкою.
 • 2) Спочатку це слово означало «буковий ліс», а з кінця XV ст. так називали вкритий буковими лісами правий берег річки Прут.
 • 3) Назва земель, розташованих у пониззі Дніпра, за його порогами.
 • 4) Походження назви пов’язують із давньослов’янським топонімом, що означає «горбиста місцевість». Спочатку, на думку прихильників такого тлумачення, цю назву мало місто, розташоване на пагорбах.
 • 5) Землі, розташовані за Карпатськими горами.
 • 6) Землі, розташовані вздовж лівого берега Дніпра.
 • 7) Землі, розташовані вздовж правого берега Дніпра.
 • 8) Назва походить від слов’янського слова «діл» — пониззя, рівнина між горами, адже поруч починається Прикарпаття.
 • 9) У давнину цей півострів називали за народом таврів, які заселяли його гірську частину.
 • 10) Назва походить від переселенців, які називали свої поселення «слободами».

7. Виконайте завдання за політичною картою України.

 • 1) На скільки областей поділяється Україна?
 • 2) Які держави є сусідами України?
 • 3) Які області України є прикордонними?
 • 4) Які області виходять до узбережжя морів?
 • 5) Назви яких областей не збігаються з назвами обласних центрів?

8. Назвіть і покажіть на карті області, у яких вам довелося побувати.

9. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення (мініпроєкт) за темою «Як впливають на заняття людей і спосіб ведення господарства клімат, географічне розташування та природні ресурси в різних країнах».

10. Охарактеризуйте природні умови одного з історико-етнографічних регіонів України (на вибір учителя/учительки).

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом V. Орієнтування в історичному часі та просторі rnk.com.uа/101501