Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Перед вами підручник з історії України та громадянської освіти. Це новий для вас навчальний предмет. Він об’єднує два важливі для розуміння життя людей, суспільства навчальні курси. Один — історія — вивчає життя людини й суспільства в минулому, інший — громадянська освіта — розкриває сфери сучасного суспільства та місце людини в ньому. Загальне уявлення про це ви отримали на уроках у початковій школі.

Розділ І. Людина, природа, суспільство та історія

§ 1. Людина. Унікальність і неповторність кожної людини

§ 2. Людина і природа

§ 3. Людина і суспільство. Групи (спільноти) у людському суспільстві

§ 4. Минуле людини й суспільства. Що таке історія

§ 5. Культура як цінність

Практичне заняття за розділом І. Людина, природа, суспільство та історія

Узагальнення за розділом І. Людина, природа, суспільство та історія

Розділ ІІ. Людина як особистість і особа. Громадський простір. Спільноти людей

§ 6. Людина як особистість і особа

§ 7. Особистий і громадський простір

§ 8. Соціалізація. Людські спільноти в минулому та сучасності. Правила, яких необхідно дотримуватися в різних спільнотах

Практичне заняття за розділом II. Людина як особистість і особа. Громадський простір. Спільноти людей

Узагальнення за розділом II. Людина як особистість і особа. Громадський простір. Спільноти людей

Розділ ІІІ. Дослідження суспільства та історії. Інформація. Історичні джерела

§ 9. Інформація, її властивості і форми. Текст і медіатекст

§ 10. Історичні джерела та їхні різновиди

§ 11. Робота з інформацією та історичними джерелами

§ 12. Збереження інформації та історичних пам'яток. Пам'ятники

Практичне заняття за розділом III. Дослідження суспільства та історії. Інформація. Історичні джерела

Узагальнення за розділом III. Дослідження суспільства та історії. Інформація. Історичні джерела

Розділ ІV. Історія як наука і навчальний предмет. Історичне мислення

§ 13. Історія як наука і навчальний предмет

§ 14. Історичні факти, події, явища та процеси. Історичний образ

§ 15. Історичне мислення. Причинно-наслідкові зв'язки

Практичне заняття за розділом IV. Історія як наука і навчальний предмет. Історичне мислення

Узагальнення за розділом IV. Історія як наука і навчальний предмет. Історичне мислення

Розділ V. Орієнтування в історичному часі та просторі

§ 16. Календарний та історичний час

§ 17. Географічний та історичний простір

§ 18. Українська держава на історичних картах у різні часи свого існування. Історико-етнографічні регіони України

Практичне заняття за розділом V. Орієнтування в історичному часі та просторі

Узагальнення за розділом V. Орієнтування в історичному часі та просторі

Розділ VI. Права людини і громадянина. Демократія

§ 19. Права людини і громадянина. Права дитини

§ 20. Протидія порушенню й замовчуванню порушенням прав людини і громадянина

§ 21. Демократія: принципи та механізми

Практичне заняття за розділом VI. Права людини і громадянина. Демократія

Узагальнення за розділом VI. Права людини і громадянина. Демократія

Плани-схеми для різних форм роботи

Словник