Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Гісем

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Узагальнення за розділом III. Дослідження суспільства та історії. Інформація. Історичні джерела

Завдання для навчальної гри

1. Конкурс на знання термінів і понять. Для перемоги в ньому наведіть найбільшу кількість правильних визначень.

Орієнтовний перелік термінів і понять: усні джерела, речові джерела, археологія, писемні джерела, аудіовізуальні джерела, історичні джерела, артефакт, літопис, експонат, експозиція, музей, архів, міф, легенда, пам’ятка, пам’ятник, монумент, меморіал, аналіз інформації, достовірність, факт, судження, систематизація.

2. Робота в малих групах. Дидактична гра «Три зупинки». Формуються три зупинки під назвами: «Інформація», «Археологія», «Пам’ятки і пам’ятники». На кожній зупинці покажіть свої знання на визначену тему, відповівши на запитання у формі бліцопитування.

3. Існує висловлювання, що як із природного джерела починається річка, так з історичного джерела починається історія. Висловіть судження, як ви розумієте це твердження. Чи згодні ви з ним? Наведіть факти, які його підтверджують або спростовують.

4. Історичні джерела називають німими свідками минулого. Розкажіть (в усній або письмовій формі), як зробити так, щоб вони «заговорили».

5. За допомогою рекомендованих пошукових систем доберіть інформацію про певну подію (визначає вчитель/вчителька). Назвіть терміни, значення яких ви не знали, і поясніть, як воно було з’ясоване. Як ви аналізували та впорядковували інформацію про подію за інформаційними джерелами?

6. Наведіть приклади артефакту (музейного експоната) та назвіть його ознаки. Чому знайдені артефакти слід передавати для вивчення спеціалістам?

7. Згрупуйте історичні джерела за різними ознаками.

8. Робота в парах. Розподіліть обов’язки та доберіть експонати до експозиції віртуального музею на тему, запропоновану вчителем/вчителькою.

9. Висловіть враження від екскурсії (віртуальної екскурсії) до музею або архіву, пам’ятника або пам’ятки.

10. За допомогою та з дозволу батьків або інших родичів доберіть інформацію про минуле з наявних вдома візуальних джерел (фотоальбоми, листівки, зображення пам’яток історії тощо). Підготуйте повідомлення (в усній або письмовій формі) про те, що ви дізналися за ними про минуле. Підготуйте презентацію родового дерева, указавши історичні події, що вплинули на вашу родину.

11. Робота в малих групах. Обговоріть наведені проблеми та представте спільні висновки класу: чому людина під час аналізу інформації припускається помилок.

12. Колективне обговорення. Висловіть обґрунтоване пояснення, підтримавши одну з думок: 1) на сьогодні інформація є найбільшою цінністю для людини; 2) зберігання історичних джерел є важливим для майбутнього; 3) пам’ятки і пам’ятники є свідками минулого.

Тестові завдання для підготовки до тематичного контролю за розділом III. Дослідження суспільства та історії. Інформація. Історичні джерела rnk.com.uа/101501