Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ

Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною

ПРИГАДАЙТЕ

1. Що таке людина?

2. Які соціальні ролі може виконувати людина?

3. Що таке самореалізація?

МЕТА:

• на підставі аналізу наведених матеріалів скласти уявлення про успішність самореалізації та шляхи її досягнення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

1. Опрацювати наведений матеріал.

2. Визначити одну чи кількох особистостей, яких ви вважаєте успішними, та підготувати короткі повідомлення про них.

ХІД РОБОТИ

1. Об’єднайтеся в малі групи та обговоріть критерії успішності людини. Складіть перелік із кількох умов або ознак успішної людини.

2. Повідомте однокласників про результати, яких ви досягли під час роботи в малих групах.

3. Сформулюйте узагальнювальні висновки відповідно до мети заняття.

МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Матеріал №1

Успіх — це:

• оптимальне співвідношення між очікуваннями оточуючих, самої особистості та результатами її діяльності.

• переживання стану радості, задоволення від того, що результат, якого прагне людина, або збігся з його очікуваннями, або перевершив їх.

Матеріал №2

Розгляньте подані матеріали. Які критерії та шляхи успішності вони пропонують?

1. Навчайтеся, поки інші сплять, працюйте, поки інші відпочивають, будьте готові, поки інші розслабляються, і мрійте, поки інші плачуться.

Вільям Артур Ворд

2. Відправна точка будь-якого успіху — це бажання.

Наполеон Хілл

3. Можливості насправді не з’являються просто так. Ви самі їх створюєте.

Кріс Гроссер

4. Те, що нам іноді здається суворим випробуванням, може обернутися несподіваним успіхом.

Оскар Вайлд

5. Не бійтеся пожертвувати хорошим заради ще кращого.

Джон Девісон Рокфеллер

6. Я не знаю, що є ключем до успіху, але ключ до невдачі — це бажання всім догодити.

Вілл Косбі

7. Сміливість — це подолання страху й оволодіння ним, а не його відсутність.

Марк Твен

Матеріал №3

Розгляньте ілюстрації. За якими ознаками цих людей можна вважати успішними?

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ ЗА ТЕМОЮ

1. Яка з наведених характеристик відображає розуміння людини як біосоціальної істоти?

А формується під впливом загальнолюдської культури

Б у ній біологічно закладена здатність до активного розвитку в соціальному середовищі

В визначає тілесну організацію людини

Г за своєю сутністю людина — духовна істота, але водночас прив’язана до свого тіла

2. Як називають процес засвоєння людиною знань, норм та цінностей, що дозволяють їй бути повноправним членом суспільства?

А індивідуалізація

Б асиміляція

В соціалізація

Г демократизація

3. Людину, що належить до постійного населення якої-небудь держави, користується її правами й виконує обов’язки, встановлені законами цієї держави, називають

А особою

Б громадянином

В особистістю

Г персоною

4. Сукупність своєрідних і неповторних якостей, що відрізняють одну людину від іншої, визначає зміст терміна

А індивідуальність

Б особа

В персона

Г громадянин

5. Знайти застосування своїм талантам і здібностям, яке б дозволяло задовольняти свої потреби, людина здатна завдяки

А самореалізації

Б соціалізації

В індивідуалізації

Г приватизації

6. Загальне визначення людиною цінностей відбувається в процесі

А демократизації

Б соціалізації

В індивідуалізації

Г приватизації

7. Як називають форму організації молоді як автономного цілісного утворення всередині панівної культури?

А субкультура

Б контркультура

В елітарна культура

Г масова культура

8. Яка функція сім’ї полягає в задоволенні притаманних кожній людині потреб в особистому щасті та любові?

А виховна

Б емоційна

В господарсько-побутова

Г рекреативна

9. Функція первинної соціалізації здійснюється

А школою

Б сім’єю

В однолітками

Г мас-медіа

10. Коли починається етап продовженої соціалізації?

А у зрілості

Б у юнацтві

В у старості

Г в отроцтві

11. Здатність пристосовуватися до різних умов називають

А здоров’ям

Б адаптивністю

В мобільністю

Г креативністю

12. Який із термінів позначає усталену законодавством форму стосунків між чоловіком і жінкою?

А сім’я

Б шлюб

В родина

Г спорідненість