Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Гісем - Нова програма

Цього начального року ви вивчатимете новий начальний предмет «Громадянська освіта». Він спрямований на те, щоб допомогти молодим громадянам України вирішити важливе для власного майбутнього завдання самовизначення — усвідомлення свого місця в суспільстві, вибору певної позиції, визначення відповідного до неї життєвого шляху та виду діяльності, формування національної самосвідомості, громадянської позиції, загальної культури, світоглядних орієнтирів тощо з огляду на участь України в загальносвітових політичних, економічних і соціокультурних процесах.

Розділ I. Особистість та її ідентичність

Тема 1. Я — людина. Самоідентифікація. Мої потреби та бажання

Тема 2. Самореалізація людини

Тема 3. Соціалізація особистості

Практичне заняття. Чи може людина бути творцем власного життя, або як стати успішною людиною

Розділ II. Права і свободи людини

Тема 1. Людська гідність та права людини

Тема 2. Еволюція прав людини

Тема 3. Людина і держава

Тема 4. Права дитини

Тема 5. Механізми захисту прав людини

Практичне заняття. Чи можна пожертвувати правами однієї людини для захисту прав багатьох

Розділ III. Людина в соціокультурному просторі

Тема 1. Я і ми. Соціокультурна багатоманітність

Тема 2. Ефективна комунікація. Конфлікти

Тема 3. Стереотипи та упередження. Дискримінація

Практичне заняття. Перемовини і розв'язання конфліктів

Розділ IV. Демократичне суспільство та його цінності

Тема 1. Демократична держава

Тема 2. Громадянське суспільство

Тема 3. Громада

Тема 4. Громадянська участь у житті суспільства

Тема 5. Школа — простір демократії

Тема 6. Дитячі й молодіжні громадські об’єднання

Практичне заняття. «Повага до меншин — умова збереження миру»

Розділ V. Світ інформації та мас-медіа

Тема 1. Комунікація, інформація, медіа

Тема 2. Медіа і демократія. Свобода, етика і відповідальність

Тема 3. Маніпулятивний вплив медіа

Тема 4. Критичне сприйняття та протидія маніпуляціям мас-медіа

Тема 5. Інтернет

Практичне заняття. Створюємо шкільні медіа

Розділ VI. Взаємодія громадян і держави в досягненні суспільного добробуту

Тема 1. Завдання економіки

Тема 2. Сталий розвиток

Тема 3. Ринкова економіка

Тема 4. Економіка домогосподарства

Тема 5. Підприємництво

Тема 6. Ринок праці

Тема 7. Лобіювання інтересів та корупція

Практичне заняття. Родинний бюджет

Розділ VII. Україна, Європа, світ

Тема 1. Інтеграція і глобалізація

Тема 2. Міжнародні відносини та міжнародне право

Тема 3. Україна — член європейського та світового співтовариства

Практичне заняття. Глобальні проблеми сучасності / Як ви ставитеся до процесів глобалізації

Плани-схеми для організації самостійної роботиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.