Природничі науки. 1 частина. 11 клас. Гільберг

Резерви здоров’я

В організмі кожної людини від народження природою закладені особливі механізми, які дають змогу протидіяти різноманітним природним впливам. Проте, якщо їх не задіяти, вони залишаються в потенціальному, «згорнутому» стані.

Систематичне стимулювання організму правильно організованими процедурами загартування є важливим чинником здоров’я, одним зі способів злиття з природою, самореалізації, духовного зростання людини. Сучасні уявлення про ефекти загартовування пов’язані з біофізичними особливостями води, яка в клітинах живого організму має певну структуру, стабільність якої визначає якість процесів життєдіяльності та здоров’я організму в цілому. Процедури загартування структурують воду в організмі, посилюють енергетику, поліпшують функцію шкіри, активізують усі життєві процеси. Холодові процедури, збуджуючи систему терморегуляції, викликають низку імпульсів, які через нервову систему впливають на функції життєво важливих органів. Рефлекторно холод нормалізує діяльність серцево-судинної і дихальної систем, посилює обмін речовин і процес згорання жирів. Різноманітні обливання, купання, ванни, лазня допомагають регулювати рух рідини в клітинах і між ними, усуваючи застійні явища. Відбуваються зміни й у біологічних середовищах, зокрема у крові збільшується кількість еритроцитів, насичених гемоглобіном, які несуть кисень до всіх клітин тіла, що збільшує резерви захисних сил організму. Особливо корисними є контрастні водні процедури (чергування теплового і холодового впливу), які сприяють кращому очищенню від шлаків, оптимальному функціонуванню ендокринних залоз, посилюють імунітет.

Потужним чинником, який здатен як зцілювати, так і руйнувати організм людини, є психоемоційна активність. Людина являє собою єдність біологічного й соціального, організму і особистості в усій складності їхніх взаємин, а отже, тілесне й психічне безпосередньо залежать одне від одного, і зміни, що виникли в будь-якій із цих систем, неодмінно позначаться на життєдіяльності всього організму.

Людині необхідні емоції, оскільки вони регулюють її самопочуття і функціональний стан. Дефіцит емоцій зменшує активність центральної нервової системи та стає причиною зниження працездатності. Надмірна емоційність здатна викликати нервово-психічне перенапруження і зрив вищої нервової діяльності. Оптимальне емоційне збудження — умова готовності до виконання будь-якої діяльності та її сприятливого для здоров’я здійснення.

Взаємозв’язок між здоров’ям і найголовнішими чинниками, які визначають функціональний потенціал і зумовлюють резерви здоров’я, схематично зображено на малюнку 12.12. Стан здоров’я і функціональний потенціал організму (резерви здоров’я) у цьому випадку розглядають як тотожні поняття.

Мал. 12.12. Головні чинники здоров’я людини

Здоровий спосіб життя можна кваліфікувати як універсальний і найефективніший метод профілактики захворювань і зміцнення здоров’я, в основі якого — дотримання законів Природи. Недаремно ще стародавні римляни зауважували, що природу перемагає той, хто до неї дослухається.

На державному рівні впроваджують різноманітні заходи щодо запобігання хворобам, зниження захворюваності населення та заохочення до здорового способу життя, вивчають й оцінюють рівень здоров’я населення.

Його визначають за певними показниками (мал. 12.13).

Проте жодні заходи не подіють, якщо людина не здійснюватиме контроль і самоконтроль, не змінюватиме свій спосіб життя. Ідеться, передусім, про відмову від шкідливих звичок, зміну режиму і якості харчування, збільшення або зменшення інтенсивності фізичного навантаження, залучення й поступове розширення елементів загартування, застосування процедури очищення, контроль власної психоемоційної активності, тобто вилучення одних елементів способу життя й упровадження інших, удосконалення перевірених (мал. 12.14).

Мал. 12.13. Здоров’я — суспільно значуще явище

Мал. 12.14

Спосіб життя кожної людини визначають її ставлення до навколишнього світу, до себе, до свого здоров’я. Кожна людина має самостійно прийняти рішення, вибрати для себе спосіб життя, відповідати за його результати (мал. 12.15).

Мал. 12.15. Тобі жити. Вирішуй — чи це тобі потрібно

ПОДУМАЙТЕ Й ВІДПОВІДАЙТЕ

 • 1. Зустрівши людину, зазвичай ми говоримо їй: «Доброго здоров’я!». Поясніть, який особливий зміст ви вкладаєте в таке вітання.
 • 2. Існує наукова позиція, що ґрунтується на пріоритеті (важливості, першості) цілого щодо його частин, яку називають «холізмом» (від грец. ολος — цілий, цілісний). Ще великий давньогрецький філософ Аристотель писав, що «ціле більше, ніж сума його частин». Холістичний підхід означає, наприклад, що людина як цілісність важливіша, ніж окремі частини, що її формують, хоча вони теж є необхідними. Поясніть, як, на вашу думку, послідовники холістичного підходу сприймають здоров’я, з огляду на його фізичний, соціальний, психологічний, емоційний і моральний рівні.
 • 3. Доведіть, що жодні побажання, накази й покарання не можуть змусити людину вести здоровий спосіб життя, зберігати та зміцнювати власне здоров’я.
 • 4. Назвіть найпоширеніші хвороби цивілізації. Поясніть, чому: а) їх так називають; б) з розвитком цивілізації виникає більше ризиків для здоров’я.
 • 5. Установіть зв’язок між курінням і виникненням раку.
 • 6. Розкрийте механізм зниження (підвищення) функціонального потенціалу та резервів здоров’я організму людини.
 • 7. Назвіть найважливіші чинники здоров’я і напрями оздоровчого впливу. Схарактеризуйте оздоровчий вплив процедур загартування.
 • 8. Поясніть, як психоемоційна активність впливає на здоров’я людини.
 • 9. Розкрийте взаємозв’язок між морально-вольовими, ціннісно-мотиваційними та духовними якостями людини й здоров’ям.
 • 10. Доведіть, що для розв’язування оздоровчих завдань комплексний підхід є ефективнішим.
 • 11. Прокоментуйте прислів’я: «Було б здоров’я — все інше наживемо», «Бережи одяг, доки новий, а здоров’я — доки молодий», «Без здоров’я нема щастя», «Весела думка — половина здоров’я», «Вартість здоров’я знає лише той, хто його втратив», «У здоровому тілі — здоровий дух», «Подивись на зовнішній вигляд та й не питай про здоров’я».

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

Методики оцінки та самооцінки індивідуального рівня здоров’я1 (с. 291-295)

Показники потрібно перевести за таблицею в бали. Поділивши суму балів на кількість показників, визначте середній бал, який характеризує рівень здоров’я. Результат від 5 балів і вище свідчить про високий ступінь надійності організму, з такими показниками ризик виникнення захворювання мінімальний. Діапазон 3,0-3,9 вказує на те, що організм перебуває у стані передхвороби. Тому, щоби не потрапити до категорії хронічних хворих, потрібно серйозно подбати про своє здоров’я. Цифри 2,0-2,9 свідчать, що людина веде злочинний щодо свого здоров’я спосіб життя. Середній бал менше від 2-х свідчить про критичний стан організму. Необхідно терміново скласти програму виходу з кризи, постійно контролювати її виконання, вчасно вносячи необхідні корективи.

ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

 • Як удосконалити себе?
 • Мутагени та їхній вплив на людський організм.
 • Залежності людини.
 • Шкідливий вплив алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.
 • Здоровий спосіб життя. Екологічний стиль життя.
 • Вегето-судинна дистонія. Алергія.
 • Створіть і запишіть від імені уряду рекламу по телебаченню на тему здорового способу життя.

1 За матеріалами О. І. Міхєєнка, викладача Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.