Природничі науки. 1 частина. 11 клас. Гільберг

Як передається інформація під час поділу клітин

Ріст, розвиток і розмноження організмів базується на поділі клітин. Оскільки хромосоми є головним матеріальним носієм генетичної інформації, необхідно знати, що відбувається з ними під час поділу клітин.

Спосіб поділу всіх нестатевих (соматичних — нервових, м’язових, кісткових тощо) клітин називають мітозом. За такого поділу з початкової материнської клітини утворюються дві дочірні, абсолютно однакові за властивостями як одна з одною, так і з материнською клітиною.

Мейоз складається з двох послідовних поділів, аналогічних мітотичним (з деякими відмінностями). Мейозом називають тип репродуктивного поділу клітини, що спричинює утворення з однієї клітини чотирьох — гамет. Але новоутворені клітини мають лише один (гаплоїдний) набір хромосом. Мейоз складається з двох послідовних поділів.

Під час першого поділу відбувається кон’югація — зближення і злиття ділянок гомологічних хромосом і кросинговер — обмін певними ділянками між гомологічними хромосомами. Другий поділ мейозу відбувається безпосередньо після першого. Перед другим поділом реплікація ДНК не відбувається.

Порівняти мітоз і мейоз ви зможете самостійно, порівнявши дані, наведені на малюнку 8.7 та в таблиці 8.2 (зробіть це).

Мал. 8.7. Мітоз і мейоз. 1. Материнська клітина. 2. Мітоз: а) подвоєння кількості хромосом; б) упорядкування подвоєних хромосом; в) розходження хромосом; г) поділ клітини на дві частини; д) у кожній новій клітині 46 хромосом. 3. Мейоз: а) подвоєння кількості хромосом; б) обмін генетичним матеріалом; в) упорядкування відповідних пар подвоєних хромосом; г) розходження подвоєних пар; д) утворення двох нових клітин із 46 хромосомами в кожній; е) повторне ділення клітин; є) утворення чотирьох нових клітин із 23 хромосомами в кожній

Таблиця 8.2. Порівняння мітозу й мейозу

Ознаки порівняння

Мітоз

Мейоз

Клітини, у яких відбувається ділення

Соматичні

Клітини-попередниці статевих клітин

Результат процесу

Дві диплоїдні клітини, ідентичні материнській

Чотири гаплоїдні клітини

Кількість ділень

Одне

Два з короткою інтерфазою між ними

Біологічне значення

Ріст і розвиток організмів

Гаметогенез, статеве розмноження

Перехрест хромосом, обмін ділянками, а також незалежне розходження кожної пари гомологічних хромосом визначають закономірності спадкового передавання ознак від батьків потомству. З кожної пари двох гомологічних хромосом (материнської і батьківської), що входили до хромосомного набору диплоїдних організмів, у гаплоїдному наборі яйцеклітини або сперматозоїда є лише одна хромосома. Вона може бути хромосомою:

  • батьківською;
  • материнською;
  • батьківською з ділянкою материнської;
  • материнською з ділянкою батьківської.