Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Перевірте свої досягнення. Населення України та світу

1. Складіть коротку характеристику статево-вікового складу населення України.

2. Від чого залежать відмінності статево-вікової структури населення в різних регіонах України?

3. Назвіть соціально-економічні чинники, які найбільше впливають на демографічну ситуацію в Україні.

4. Останнім часом у розвинутих країнах спостерігається збільшення кількості сільського населення. Як ви думаєте, чому це відбувається?

5. Охарактеризуйте структуру населення Європи й Америки за мовними сім’ями та групами.

6. Назвіть і покажіть на карті не менше п’яти найбільших міських агломерацій у світі та в Україні.

7. Як змінився перелік найбільших міських агломерацій за період з 1950 по 2015 рік? У чому причини цих змін?

8. Назвіть найбільші мегаполіси. Де вони розташовані, які міста охоплюють?

9. Що таке маятникова міграція?

10. Назвіть і покажіть на карті країни з максимальною і мінімальною часткою міського населення. Поясніть причини, чому так відбувається.

11. Опишіть вплив міста на всі компоненти природного комплексу.

12. Поясніть, чому з кожним роком у світі зростає кількість біженців.

13. Обчисліть, як зміниться кількість населення країни через рік, якщо показники руху населення в поточному році були такими: народжуваність — 35 %, смертність — 18 %, еміграція — 3 %, імміграція — 1 % (кількість населення на початок року — 100 млн осіб).

14. Обчисліть коефіцієнт народжуваності в країні, якщо за рік смертність становила 12,7 %, а середньорічна кількість населення — 4327 тис. осіб, за рік природне зменшення населення в країні — 13 846 осіб.

15. Визначте коефіцієнт смертності в місті, якщо протягом року в ньому народилося 760 осіб, природний приріст становить 4,2 %, а середня кількість населення — 53 730 осіб.

16. У місті проживає 346 тис. осіб, із них працездатного віку — 200 тис. осіб, з яких 2,5 % становлять непрацюючі пенсіонери. На підприємствах і в організаціях міста зайнято 2640 підлітків у віці до 16 років і 10 720 осіб пенсійного віку. Відомо, що в місті проживає 2840 переселенців, а 3290 жителів міста працюють за його межами. Визначте величину трудових ресурсів.

17. Кількість економічно активного населення в країні у листопаді 2010 р. становила 72,8 млн осіб, кількість зайнятих — 65 млн, а загальна кількість населення — 144,9 млн осіб. Обчисліть і проаналізуйте рівні зайнятості й безробіття, коефіцієнт економічної активності населення.

18. Обчисліть величину річного природного приросту населення, якщо на початку року в країні проживало 6 млн осіб, а міграційне зменшення населення становило 400 тис. осіб.