Географія. Повторне видання. 8 клас. Гільберг

Перевірте свої досягнення. Ґрунти та ґрунтові ресурси. Рослинність. Тваринний світ України

1. Охарактеризуйте шляхи раціонального використання земельних ресурсів України.

2. Чим можна пояснити, що на території України існує до 650 видів ґрунтів і понад 4 тис. їх різновидів?

3. Які чинники впливають на ґрунтоутворення?

4. Які географічні закономірності розміщення ґрунтів України?

5. Які позитивні й негативні наслідки високої розораності території України?

6. Як попередити ерозію ґрунту?

7. Поясніть механізм засолення ґрунтів. Для яких ґрунтів України він характерний? Чим він небезпечний?

8. Якщо у вашій місцевості є болота, подумайте над тим, з якої причини вони виникли й чи потрібно їх охороняти.

9. Яку санітарну функцію виконують ґрунти?

10. З’ясуйте, які види меліорації характерні для вашої місцевості. Які їх негативні наслідки?

11. Які чинники визначають склад рослинності?

12. Назвіть регіони України з найвищим показником лісистості території.

13. Які деревні породи поширені в українських лісах? Які з них мають промислове значення?

14. Проілюструйте дію закону географічної зональності на прикладі розподілу рослинності на території України.

15. Які ви знаєте законодавчі документи щодо збереження тваринного світу України?

16. Охарактеризуйте лісові ресурси України. Назвіть причини скорочення площі лісів.

17. Як пристосувалися рослини до життя в зоні степу?

18. Складіть список рослин, які ростуть на болоті. Як їх використовують люди?

19. Назвіть представників зональних і азональних типів фауни.

20. Що таке акліматизація і реакліматизація? Наведіть приклади.

21. Складіть список (не менше 10 представників) рослин і тварин вашої місцевості, які занесені до Червоної книги України.

22. Які існують відмінності між Червоною і Зеленою книгами України?