Географія. 7 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 37. Зміни природи материка людиною

Пригадайте: 1. Як людина впливає на природу? Наведіть приклади. 2. Що таке національні парки? З якою метою їх створюють?

Сучасні екологічні проблеми. Природа Північної Америки значно змінилася під упливом діяльності людини. Особливо це помітно в південних густозаселен их районах, де розміщені великі міста, заводи та фабрики.

Значних змін зазнали ґрунти, рослинність і тваринний світ.

Під плантації тропічних культур вирубані великі площі вологих вічнозелених лісів, зменшилася площа лісів помірного поясу. Вирубування лісів призводить не тільки до знищення цінних порід дерев, а й до зникнення багатьох видів рослин і тварин.

Виснажені запаси багатьох природних багатств, особливо прісних вод. Промислові відходи, хімікати, що використовуються в сільському господарстві, потрапляють у водойми, забруднюють ґрунти. Відбувається деградація земельних ресурсів. У процесі ерозії руйнується поверхня, скорочуються запаси гумусу, знижується родючість ґрунту. Через надмірний випас худоби порушується якість ґрунтів.

Забруднилося й повітря, особливо в районі Великих озер, де сконцентровані промислові підприємства.

Активний уплив людини на природу призводить до посилення частоти стихійних явищ — пилових бур, повеней і лісових пожеж.

У країнах Північної Америки прийняті закони, спрямовані на охорону й відновлення природи. Однак зупинити цей руйнівний процес поки що не вдається. Ведеться облік стану окремих компонентів природи, відновлюються зруйновані комплекси (садять ліси, очищають від забруднення озера).

Національні парки. З метою охорони природи на континенті створено заповідники й кілька десятків національних парків.

Національний парк «Секвоя» розташований у Центральній Каліфорнії (мал. 104). Тут гігантська секвоя прикрашає схили гір Сьєрри-Невади. Кращі зразки вічнозеленої секвої ростуть у Національному парку Редвуд на півночі Каліфорнійського узбережжя.

У національних парках живе дуже багато рідкісних видів тварин, на них заборонено полювання. Загалом людина не має права своєю поведінкою заподіювати їм будь-якої шкоди. Деякі види тварин можуть бути перевезені в райони, де дозволено полювання. Перевезення тварин на інші території використовується також тоді, коли це позитивно впливає на екологічну систему парку, якщо під загрозою опиняється життя людей або необхідно створити основу нової популяції. Проте в жодному разі не можуть бути знищені первинні популяції. У США до списку видів тварин, що зникають, занесено понад 120 видів.

Мальовничих куточків природи в Північній Америці чимало. Помилуватися ними щороку приїздять мільйони туристів, що спонукає владу до створення нових заповідників, аби врятувати від вимирання рідкісні види рослин і тварин.

Об’єкти, занесені до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Найбільшу кількість об’єктів розміщено на території Мексики та США. Це Старий Квебек, Національний парк Мігуаша, Йєллоустонський національний парк (США), Національний парк Гранд-Каньйон (США), Національний парк Меса-Верде (США), Національний парк «Мамонтова печера» (США), Національний парк «Вулкани Гаваїв», Національний морський парк Папаханаумокуакеа (США), острови й природоохоронні території Каліфорнійської затоки (Мексика) та багато інших.

Мал. 104. Національний парк «Секвоя» (США)

Провінційний парк «Динозавр» — одне з найбільших сховищ окам’янілостей динозаврів у світі. Унікальні викопні рештки, що налічують майже 500 різних представників тваринного світу, від мікроскопічних спор папороті до величезних м’ясоїдних динозаврів, занесено до списку Світової природної і культурної спадщини ЮНЕСКО. Характерною ознакою є також геологія та природне походження парку. Тут є кінозал, препараторська для обробки викопних решток, а також сувенірний магазин.

Держави, на території яких розташовані об’єкти Світової природної спадщини, беруть зобов’язання щодо їх збереження.

Дослідження

Розробка та обґрунтування маршруту, що проходить через об’єкти Північної Америки, які занесені до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО

  • Розробіть разом із членами родини маршрут подорожі найцікавішими природними об’єктами Північної Америки, які занесені до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО.
  • Обґрунтуйте мету подорожі. Визначте початкову й кінцеву точки маршруту, а також не менше п’яти цікавих об’єктів. Це можуть бути водоспади, річки, вулкани, національні парки. Визначте географічні координати місць зупинки, напрямок і відстань від пункту до пункту.
  • Нанесіть результати роботи на контурну карту. Позначте умовними знаками об’єкти, які плануєте відвідати.
  • Дайте короткий опис природних об’єктів, що зазначені в маршруті. Поясніть відмінності в характері освоєння території. Оформіть результати роботи як довідку, плакат, презентацію, альбом, фотогалерею тощо.

Запитання та завдання

  • 1. Які території Північної Америки зазнали найбільших змін унаслідок господарської діяльності людини?
  • 2. Знайдіть у тексті перелік об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО Північної Америки. Заповніть таблицю в робочому зошиті, використовуючи різноманітні джерела інформації.

№ з/п

Назва об’єкта

Країна

Рік занесення до списку

Що охороняється

  • 3. Які ви знаєте об’єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО в Україні?
  • 4. Назвіть відомі вам національні парки Північної Америки. З якою метою їх створюють?

Працюємо з картою та атласом

Нанесіть на контурну карту вищезазначені об’єкти Світової природної спадщини ЮНЕСКО Північної Америки. Підготуйте презентацію або розповідь про один із них. Здійсніть віртуальну екскурсію разом з однокласниками.

Сторінка дослідника

Дослідіть, у якій частині материка найбільше розміщено природоохоронних територій. Поясніть, із чим це пов’язано.

Цікавий факт

Спостереження за птахами як туристична акція є в переліку майже всіх національних парків Північної Америки, особливо, якщо вони знаходяться на міграційних шляхах чи в місцях гніздівлі птахів (мал. 105).

Щорічно, у глобальному світовому масштабі, відбувається понад 3 млн орнітологічних турів. Наприклад, на Американському континенті тури спрямовані в основні місця зимівлі, що знаходяться в Мексиці та Колумбії.

Мал. 105. Національний заповідник у штаті Нью-Мексико (США)Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.