Географія. 7 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. 7 клас. Гільберг

Підручник відповідає новому Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2011) та новій програмі з географії.

У ньому розкрито особливості природи нашої планети, материків і океанів. Підручник формує в учнів уявлення про різноманітність і єдність природи, сприяє розумінню ними ролі географічної оболонки в житті людей і впливу суспільства на природні умови.

Видання містить фотографії, картосхеми і малюнки, що поглиблює навички та вміння учнів працювати з різними джерелами географічної інформації. Методичний апарат підручника активізує розвиток інтелектуальних і практичних умінь і навичок школярів, їхньої самостійної роботи й інтересу до вивчення природи материків і океанів.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Вступ

§ 1. Що вивчає географія материків і океанів

§ 2. Джерела географічної інформації про материки й океани

Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі

§ 3. Форма Землі

§ 4. Рухи Землі. Добове обертання Землі та його наслідки

Тема 2. Материки й океани — великі природні комплекси географічної оболонки

§ 5. Походження материків і океанів

§ 6. Тектонічні структури

§ 7. Клімат і кліматотвірні чинники

§ 8. Водні маси, їх властивості. Океанічні течії

§ 9. Кліматичні пояси й типи клімату Землі

§ 10. Природні комплекси материків і океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність

Розділ II. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

§ 11. Географічне положення Африки. Дослідження та освоєння материка

§ 12. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 13. Загальні ознаки клімату

§ 14. Кліматичні пояси та типи клімату

§ 15. Води суходолу. Використання водних ресурсів

§ 16. Природні зони. Закономірності їх розміщення

§ 17. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Об’єкти Світової природної спадщини

§ 18. Населення Африки. Держави

Тема 2. Південна Америка

§ 19. Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка

§ 20. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 21. Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси та типи клімату

§ 22. Води суходолу

§ 23. Природні зони. Вертикальна поясність Анд. Зміни природи материка людиною

§ 24. Сучасні екологічні проблеми материка. Об’єкти Світової природної спадщини

§ 25. Населення Південної Америки. Держави. Зв’язки України з державами Південної Америки

Тема 3. Австралія

§ 26. Географічне положення Австралії. Дослідження та освоєння материка

§ 27. Клімат. Води суходолу

§ 28. Унікальність рослинності та тваринного світу. Природні зони. Екологічні проблеми материка

§ 29. Населення Австралії. Україна й Австралія

Розділ III. Полярний материк планети

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

§ 30. Географічне положення Антарктиди. Дослідження материка

Тема 2. Природа материка

§ 31. Тектонічна будова, рельєф, клімат, рослинність і тваринний світ Антарктиди. Природні багатства, їх використання. Екологічні проблеми материка

Розділ IV. Материки Північної півкулі

Тема 1. Північна Америка

§ 32. Географічне положення Північної Америки. Історія відкриття та освоєння материка

§ 33. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 34. Загальні ознаки клімату. Кліматичні пояси й типи клімату

§ 35. Води суходолу

§ 36. Природні зони. Вертикальна поясність у горах

§ 37. Зміни природи материка людиною

§ 38. Населення. Держави материка

Тема 2. Євразія

§ 39. Географічне положення Євразії

§ 40. Дослідження та освоєння материка

§ 41. Тектонічна будова. Рельєф і роль внутрішніх сил у його формуванні

§ 42. Рельєф. Роль зовнішніх сил у його формуванні

§ 43. Корисні копалини Євразії

§ 44. Загальні ознаки клімату Євразії

§ 45. Кліматичні пояси та типи клімату

§ 46. Води суходолу. Річки басейнів Північного Льодовитого й Атлантичного океанів

§ 47. Річки басейнів Тихого й Індійського океанів, внутрішнього стоку. Озера

§ 48. Природні зони: арктичні пустелі, тундра й лісотундра

§ 49. Зони лісів помірного поясу. Лісостепи та степи

§ 50. Напівпустелі й пустелі помірного поясу. Савани та вологі субекваторіальні й вологі екваторіальні ліси

§ 51. Зміни природи материка людиною. Природоохоронні території

§ 52. Населення Євразії

§ 53. Найбільші держави Європи й Азії. Зв’язки України з країнами Європи й Азії

Розділ V. Океани

Тема 1. Тихий океан

§ 54. Природа Тихого океану

§ 55. Острови в Тихому океані, їх походження

Тема 2. Атлантичний океан

§ 56. Природа Атлантичного океану

Тема 3. Індійський океан

§ 57. Природа Індійського океану

Тема 4. Північний Льодовитий океан

§ 58. Природа Північного Льодовитого океану

Розділ VI. Вплив людини на природу материків та океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків та океанів

§ 59. Природні ресурси материків та океанів

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

§ 60. Забруднення навколишнього середовища

Короткий словник географічних термінів і понять

ДодаткиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.