Географія. 7 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Населення. Держави материка

Пригадайте: Які чинники впливають на розміщення населення?

Населення. Загальна чисельність населення Північної Америки перевищує 518,7 млн осіб. Основну його частину становлять жителі США, Мексики й Канади.

До відкриття європейцями Північна Америка була заселена індіанськими племенами, які розмовляли різними мовами. Одні з них (хайда, нутка) займалися полюванням і збиранням диких плодів, інші (атапаскі, алгонкіни) — полюванням і рибальством. Крім полювання, індіанські племена вирощували боби, гарбузи й кукурудзу. Предки сучасних ескімосів з’явилися пізніше. Оскільки південь уже був зайнятий, вони почали освоювати арктичні й субарктичні території. Основним заняттям ескімосів і алеутів був хутровий промисел.

Наприкінці XV ст. почало формуватися сучасне біле населення Північної Америки. У XVII ст. на материку з’являються представники негроїдної раси з Африки. Їх завезли для роботи на плантаціях. Негрів продавали в рабство плантаторам.

Основну частину населення Північної Америки становлять вихідці з різних країн Європи, переважно з Великої Британії. Вони розмовляють англійською мовою. У Центральній Америці та в країнах Карибського басейну переважає іспаномовне населення. У Канаді в провінції Квебек нащадки переселенців з Франції розмовляють французькою. Чимало людей щороку прибуває з країн Європи, у тому числі з України. Особливо зростає кількість переселенців із країн Південної Америки й Азії.

Розміщення населення в Північній Америці залежить насамперед від історії заселення материка та його природних умов. Найбільш заселена південна частина континенту. Висока щільність населення в східній частині, де осідали перші поселенці з європейських країн. У цій частині Північної Америки розташовані найбільші міста: Нью-Йорк (мал. 106), Бостон, Філадельфія, Монреаль та ін.

Мало заселені північні території материка. Вони зайняті тундрою й тайговими лісами. У гірських областях, де посушливий клімат і пересічений рельєф, щільність населення незначна. У зоні степів — родючі ґрунти, багато тепла й вологи, тому й щільність населення значно вища.

Понад 70 % населення Північної Америки проживає в містах.

 • Знайдіть на політичній карті найбільші міста Північної Америки.

Мал. 106. Вулиця міста Нью-Йорка (США)

Держави. На політичній карті Північної Америки нараховується 24 держави. Найбільші з них — Сполучені Штати Америки (США), Канада та Мексика.

Високорозвиненою країною світу є США, столиця — місто Вашингтон (мал. 107). Її територія складається з трьох віддалених одна від одної частин.

Мал. 107. Місто Вашингтон (США)

Дві з них розташовані на материку — це основна територія та Аляска. У центральній частині Тихого океану — ще один штат — Гаванські острови. Крім того, США належать кілька основних володінь у Тихому океані.

На північ від основної території США розташована Країна кленового листка — Канада, столиця — місто Оттава. Країна займає майже всю північну частину материка.

На південь від США знаходиться Мексика — країна, що розвивається. Столицею Мексики є велике місто Мехіко. Країна має значні природні ресурси (нафта, руда, кольорові метали).

У Центральній Америці та на островах Карибського моря розміщені кілька невеликих держав: Гватемала, Нікарагуа, Панама, Коста-Рика, Ямайка та ін.

На острові й прилеглих до нього дрібних островах знаходиться Республіка Куба.

Україна й держави Північної Америки. Україна підтримує відносини з багатьма країнами Північної Америки, особливо з високорозвинутими — США та Канадою. У цих країнах проживає найчисельніша українська діаспора (мал. 108). Найтісніша співпраця з цими країнами налагоджена в галузі освіти та культури. Значна кількість українських студентів навчається у вузах США й Канади. Між Україною та країнами

Північної Америки щороку реалізуються проекти в галузі науки, інформаційних технологій, торгівлі, туризму тощо.

Канада — перша країна, яка визнала незалежність України.

Мал. 108. Місто Вергевіль (Канада)

Практична робота 9 (продовження)

Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Північної Америки

Позначте на контурній карті, користуючись атласом.

Держави та їх столиці: США, Канада, Мексика.

Запитання та завдання

 • 1. Які народи проживають на території Північної Америки? Зазначте місця найбільшої та найменшої густоти населення, поясніть причину.
 • 2. Поясніть, чому країни Центральної та Південної Америки називають країнами Латинської Америки.
 • 3. Який національний і расовий склад населення Північної Америки?
 • 4. Які країни Північної Америки характеризуються високим рівнем розвитку?

Працюємо з картою та атласом

Покажіть на фізичній карті країни, назви яких наведені в тексті. Нанесіть на контурну карту їх кордони, підпишіть столиці.

Сторінка дослідника

Поясніть, використовуючи різноманітні джерела інформації, як змінилося життя місцевого населення з приходом європейців.

Повторимо головне

 • Північна Америка розміщена у двох півкулях: Північній і Західній. В основі материка лежить Північноамериканська платформа. У рельєфі Північної Америки переважають рівнини, які розміщені в центральній і північній частинах. На південному сході розташовані гори Аппалачі, а на заході — гори Кордильєри.
 • Материк простягнувся від полярних широт і майже до екватора, що обумовило надзвичайно контрастний клімат континенту. Північна Америка розташована в усіх, крім екваторіального, кліматичних поясах. У помірному, субтропічному й тропічному поясах, у зв’язку з різними кількістю й режимом випадання опадів, виокремлюються різні кліматичні області.
 • Північна Америка багата на внутрішні води, але розподілені вони на території нерівномірно. Озера, зосереджені переважно в північній частині материка, мають льодовиково-тектонічне походження.
 • Природні зони арктичного й субарктичного поясів простягаються в широтному напрямку, а помірного (зони степів, прерій, мішаних і широколистяних лісів) — у меридіональному напрямку.
 • Господарська діяльність людини змінила природні комплекси материка, а це призводить до посилення частоти стихійних явищ.
 • Унікальні об’єкти Північної Америки занесені до списку Світової природної спадщини ЮНЕСКО.
 • Корінне населення материка — індіанці й ескімоси.
 • Україна підтримує партнерські відносини з багатьма країнами континенту.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.