Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Зображення Землі на карті

§ 7. Які є способи зображення Землі

Скільки років Землі - і мільярд, і мільйон, а яка вона й досі ще гарна!

Ліна Костенко, видатна українська письменниця

 • Назвіть основні та проміжні сторони горизонту.
 • Згадайте, як можна визначити сторони горизонту за Сонцем, Полярною зіркою.
 • Які докази кулястості Землі вам відомі?
 • Назвіть способи зображення земної поверхні.

Які є зображення земної поверхні на площині. Безперечно, найточніше форму Землі передає глобус, адже наша планета схожа на кулю. Проте він має деякі недоліки у використанні. На глобусі одночасно видно тільки одну сторону Землі. До того ж його не створюють надто великих розмірів, завдяки чому неможливо детально зобразити об’єкти. Тому існують інші способи зображення Землі. Зобразити окремі ділянки земної поверхні на площині можна за допомогою малюнка, фотознімка, аерофотознімка, космічного знімка, плану місцевості та географічної карти (мал. 1).

Чим малюнок відрізняється від фотознімка. Невелику за площею місцевість можна намалювати або сфотографувати. Але і фотознімок, і малюнок мають низку недоліків. Зазвичай їх роблять із поверхні Землі, тому на них ті предмети, що розташовані ближче, затуляють ті, що розміщені далі. І якщо місцевість для нас невідома, то ми не можемо знати, що є за об’єктами, які розташовані на передньому плані. Малюнки та фотознімки дають лише уявлення про місцевість, адже на них не видно ні назв географічних об’єктів, ні їх дійсних розмірів і форм. А відстані на них можна визначити лише приблизно.

Які, на вашу думку, недоліки мають малюнки і фотознімки для зображення земної поверхні. Свою відповідь підтвердіть прикладами.

Аерофотознімок - це фотографія місцевості, зроблена з висоти за допомогою літального апарата (літака, гелікоптера чи іншого, зокрема безпілотного, пристрою).

Уперше зобразити у вигляді малюнків територію, на якій проживали, намагалися первісні люди. Вони виконували їх на стінах печер, бивнях мамонтів, камінні тощо.

Яке практичне значення аерофотознімків і космічних знімків. Аерофотознімок - це фотографія місцевості, зроблена з висоти за допомогою літального апарата (літака, гелікоптера чи іншого, зокрема безпілотного, пристрою). Такі знімки передають докладне зображення всього, що розташоване на поверхні Землі, розміри й розміщення об’єктів у момент фотографування.

Малюнок

Фотознімок

Аерофотознімок

Космічний знімок

План місцевості

Карта

Мал. 1. Способи зображення земної поверхні

Космічний знімок Землі - це фотографія нашої планети з літальних апаратів різних типів (штучних супутників, орбітальних станцій). Вони обладнані телескопами, сканерами, радіолокаторами. Беззаперечною перевагою такого зображення є те, що воно може охоплювати всю земну кулю або велику площу Землі. Космічні знімки мають велику оглядовість. Водночас дослідники та дослідниці можуть детально розглянути на них і невеликі ділянки місцевості.

Знімки Землі з космосу ще раз підтвердили, що вона має кулясту форму. На них можна розгледіти нерівності на поверхні нашої планети: гори, рівнини, річкові долини, а також оцінити стан ґрунтів, рослинного покриву, побачити об’єкти, які створила людина: дороги, міську і сільську забудову, промислові споруди тощо.

Чи мають космічні знімки практичне значення? Так, за ними фахівці прогнозують погоду, визначають стан забруднення певної місцевості, передбачають небезпечні природні явища, стежать за сільськогосподарськими посівами.

Космічні знімки - це сучасний спосіб вивчення Землі на відстані (мал. 2).

Мал. 2. Космічний знімок

Впізнаєте територію на космічному знімку? Це Київ.

Розпізнання зображень на знімках з космосу має назву дешифрування.

Обговоріть, люди яких професій можуть використовувати інформацію з космічних знімків.

Що таке географічні карти. Погодьтеся, що зобразити кулясту форму Землі на площині досить складно. Уявіть ситуацію, що вам потрібно розкласти на рівну поверхню розрізаний на частинки, як дольки апельсина, глобус. Йому буде «тісно»: десь він зімнеться, десь розламається. Але картографи розробили способи, за допомогою яких можна передати на площині те, що ми бачимо на глобусі, більш-менш точно.

Одним із таких способів зображення є географічна карта - зменшене узагальнене зображення Землі. На географічних картах показують усю поверхню Землі або окремі її частини: материки, океани, країни. Звичайно, їх зображають у дуже зменшеному вигляді. Для цього використовують математичні способи, про які ви дізнаєтеся на наступному уроці.

Порівняйте глобус з географічною картою і зробіть висновок про їх спільні й відмінні ознаки.

Географічна карта має багато спільного з глобусом. Усі зображення на ній також зменшені та виконані умовними знаками. Але, на відміну від глобуса, карта є плоскою. А чи можна перенести зображення з поверхні кулі (глобуса) на площину (карту) без складок та розривів? Подивіться на малюнок 3. Звичайно, що це неможливо. Тому на картах в одних місцях зображення доводиться розтягувати, а в інших - стискати. Виникають спотворення. Зазвичай спотворюються відстані між об’єктами, а також їх площі та форми.

Мал. 3. Розрізання глобуса на смужки для створення карти

За фізичною картою світу порівняйте площі острова Гренландія і материка Австралія. Який висновок ви можете зробити? Здається, що вони між собою майже однакові. Насправді площа Гренландії менша від площі Австралії в 3,5 раза.

Ви вже чули про уявні лінії, які є на глобусі й географічній карті.

Як ці лінії називаються? Де вони проходять? Покажіть їх на карті. Чи можна ці лінії побачити на земній поверхні?

Дізнайтеся, що означає слово «карта». З якої мови воно потрапило в нашу мову? Які переваги зображення земної поверхні на географічних картах?

Що таке план місцевості.

План місцевості - це зображення невеликої ділянки Землі, виконане за допомогою умовних знаків у зменшеному вигляді. Плани місцевості зображають місцевість зверху. Як і на карті, на плані для зображення місцевості використовують умовні знаки. Щоб вони були зрозумілими, їх малюють схожими на справжні предмети.

Поміркуйте, що можуть означати ці умовні знаки. Назвіть їх. За потреби скористайтеся підказкою.

Підказка: листяний ліс із просікою, криниця, луки, фруктовий сад, чагарник, дорога з лінією зв’язку, міст через річку.

Плани місцевості завжди орієнтовані за сторонами горизонту. Стрілка на плані показує напрямок: північ зверху - південь унизу. Відповідно, схід буде праворуч, а захід - ліворуч. Якщо на плані стрілки немає, то вважається, що верхній край плану - північний.

Уміння знаходити сторони горизонту за планом потрібне для того, щоб визначати напрямок від одного місця до іншого.

Дізнайтеся, що означає слово «орієнтуватися».

Вам уже відомо, що орієнтуватися означає визначити своє положення на місцевості щодо сторін горизонту та навколишніх предметів. Ви знаєте, що існують чотири основні та чотири проміжні сторони горизонту. Назвіть їх.

Також ви пам’ятаєте, що найбільш надійним приладом для орієнтування на місцевості є компас. Пригадайте будову компаса і як правильно ним користуватися.

Запам’ятайте, що для визначення точного напрямку руху не достатньо лише основних та проміжних сторін горизонту. Тому напрямки руху можна встановити за шкалою компаса, визначивши азимут.

Азимут - це кут між напрямком на північ і напрямком на заданий предмет. Він визначається в градусах.

Відлік азимута ведеться за компасом від напрямку на північ праворуч, за ходом годинникової стрілки. Наприклад, якщо предмет розташований на сході, то його азимут становитиме 90°, якщо на півдні, то 180°, на заході - 270°, на півночі - 0 або 360°.

Використовуючи малюнок 4, спробуйте за допомогою компаса визначити основні сторони горизонту. Як вони називаються? Визначте азимуту на предмети, що зображені на малюнку.

Мал. 4. Компас

Подумайте, у якому напрямку рухається група туристів і туристок, якщо Полярну зірку вони бачать справа від себе.

Визначте на плані місцевості (мал. 5) сторони горизонту. У якому напрямку від міста Глобин розташоване село Семенівка? А в якому напрямку від села Широке розташоване село Семенівка?

Мал. 5. План місцевості

План, як і карта, створений у певному масштабі. Провівши вимірювання на плані за допомогою лінійки чи циркуля та застосовуючи дані про масштаб, можна дізнатися про відстані на місцевості. Оскільки план місцевості охоплює невеликі площі зображуваної території, то на ньому майже немає спотворень, які пов’язані з кулястою формою Землі. Це дає змогу точно вимірювати площі різних географічних об’єктів та відстані між ними.

Плани мають важливе практичне значення. Щоб вирішити, де будувати нові заводи, житлові будинки, прокладати шляхи, зводити гідроелектростанцію, а також планувати розміщення посівів, пасовищ, треба мати зображення місцевості. Зрештою, за планом легко зорієнтуватися в незнайомому місті: знайти потрібну вулицю, театр, музей тощо.

Робота з умовними знаками плану місцевості.

Досліджуємо умовні знаки, що відображають водні об’єкти.

 • Визначте знаки, якими позначають річки, озера, ставки. Що їх усі об’єднує?
 • Як показують напрямок течії річки?
 • Якими знаками показують джерела, дамби та колодязі?
 • Чи можна за допомогою плану місцевості вибрати місце для відпочинку на березі річки?

У наш час у господарстві багатьох країн світу з’являється дедалі більше сонячних електростанцій. Проте відповідного умовного знака ще немає. Намалюйте свій варіант такого знака і презентуйте його.

Коротко про головне

Є такі способи зображення Землі: малюнок, фотознімок, аерофотознімок, космічний знімок, план місцевості, географічна карта. Космічний знімок Землі - це фотографія нашої планети з літальних апаратів різних типів.

План місцевості - це зображення невеликої ділянки Землі, виконане за допомогою умовних знаків у зменшеному вигляді. Плани мають важливе практичне значення.

Географічна карта - зменшене узагальнене зображення Землі.

Перевіряємо себе

1. Які ви знаєте способи зображення Землі? Які з них, на вашу думку, є найбільш практичними? Чому?

2. Що спільного та відмінного між планом і географічною картою?

3. Які переваги зображення земної поверхні на космічних знімках?

4. Які переваги має план місцевості порівняно з іншими способами зображення земної поверхні (географічною картою, глобусом)?

5. Група туристів і туристок вирушила на екскурсію. Спочатку вони пройшли 3 км на захід до першого туристичного об’єкта. Далі повернули на південь і через 3 км вийшли до другого об’єкта. До третього об’єкта вони повернули на схід і рухалися також 3 км. У який бік їм потрібно повернути, щоб потрапити в початкову точку?

6. Оцініть результати своїх досягнень у кінці уроку. Продовжте речення:

 • Я дізнався/дізналася про...
 • Я брав/брала участь у виконанні завдань...
 • У мене виникли труднощі...

Чи знаєте ви, що...

Перший знімок Землі з літака було зроблено 150 років тому. Проте спроби фотографування земної поверхні робили й раніше за допомогою повітряних куль, а також з повітряних зміїв, прив’язаних до аеростатів.