Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 40. Чи «працюють» і «живляться» річки

Що глибша річка, то менше вона видає шуму.

Мішель Монтень, французький письменник і філософ епохи Відродження

  • Поясніть, як ви розумієте вислів Мішеля Монтеня.
  • Пригадайте, які є види опадів.

Звідки в річки надходить вода. Кількість води в річці може збільшуватися за рахунок дощових, талих снігових, льодовикових і підземних вод. Якими саме водами живиться річка - залежить від географічного положення та клімату. Річки, що течуть у місцях з вологим і жарким кліматом, мають дощове живлення. Річки помірних широт живляться навесні талими сніговими водами. А ті, які починаються високо в горах, живить льодовик, що розтає. У районах із посушливим кліматом важливими для живлення річок є підземні води. Проте для більшості річок світу характерний мішаний тип живлення (мал. 1).

Мал. 1. Живлення річок

Поміркуйте, який тип живлення буде переважати в річок: Амазонка, Дніпро, Амудар’я (знайдіть їх на карті кліматичних поясів; за фізичною картою з’ясуйте, де їх витік).

Чи однакова кількість води в річках протягом року. Кількість води в річках упродовж року не однакова. Зміна рівня води в річці протягом року називається режимом річки. Щорічне збільшення рівня води в річці в одну й ту саму пору року називається повінню. Раптове підняття рівня води внаслідок сильних опадів має назву паводок. Він може бути найчастіше влітку на річках помірного кліматичного поясу. Найнижчий за сезон рівень води в річці, який може спостерігатися як улітку, так і взимку, називається меженню. У цей час річка живиться переважно ґрунтовими водами (мал. 2).

Мал. 2. Режим річки

Проте на земній кулі є річки, де кількість води майже однакова протягом року. Наприклад, у річці Конго (поясніть, яка причина цього явища). Ще один елемент режиму річки - льодостав - період, протягом якого річка покрита льодом. Тривалість льодоставу залежить від географічного положення річки. У річках помірного кліматичного поясу він може тривати від кількох днів до кількох тижнів або й місяців. В арктичному та субарктичному кліматичному поясі він значно триваліший.

Розгляньте схему на малюнку 2. Елементами режиму річки є: повінь, паводок, межень, льодостав. Поясніть, коли такі явища можна спостерігати на річці, що протікає неподалік від вашого населеного пункту

Розгляньте фото (мал. 3), поясніть, які елементи режиму річки зображені на кожному з них. Обґрунтуйте, як ви відрізнили повінь від паводка.

Мал. 3. Елементи режиму річок

Яку роботу виконують річки. Відомо, що вода в річці не стоїть на місці. Усі ріки течуть, вимиваючи гірські породи, переносячи їх та відкладаючи в іншому місці. У такий спосіб ріки виконують три види роботи - руйнування, перенесення та відкладання гірських порід. Найбільше відкладень у гирлі річки. Так утворюється дельта. Дельти деяких річок здатні зростати в бік моря на значні відстані. Найбільшу дельту сформувала річка Амазонка, з площею понад 100 тис. км2. У дельтах річок дуже родючі ґрунти, тож це сприяє розвитку землеробства. (Пригадайте, як родючість дельтових земель сприяла розвитку давніх цивілізацій, як-от Єгипет та Вавилон.)

З’ясуйте, чому низовина в гирлі річки, утворена її відкладами, називається дельтою.

Там, де гирло річки весь час затоплюється водами океану, виникає естуарій. Найвідоміший естуарій Ла-Плата утворився на річці Парана, що у Південній Америці.

Естуарій (лат. aestuarium - «затоплюване гирло річки») - однорукавне, лійкоподібне гирло річки, що розширюється в напрямку моря або океану.

Розгляньте на картосхемах (мал. 4, 5), де розташоване гирло річок Амазонки, Дунаю. Що особливого можна помітити в цих місцях?

Мал. 4. Дельта Амазонки

Мал. 5. Дельта Дунаю

Чим відрізняються гірські й рівнинні річки. За характером течії річки поділяють на гірські й рівнинні. Гірські річки мають швидку течію (мал. 6), а рівнинні - повільну (мал. 7). Більшість річок бере початок у горах, а завершує свій шлях на рівнинах. Тому в них мішаний характер течії - гірсько-рівнинний.

Мал. 6. Гірська річка

Мал. 7. Рівнинна річка

У руслі річки можуть виникати пороги та водоспади. Пороги - це кам’яні брили твердих порід, що виступають із води. Вони завжди створюють небезпеку й перешкоджають судноплавству. Якщо вода падає з високого скелястого уступу, утворюється водоспад (мал. 8).

Мал. 8. Схема утворення порогів та водоспадів

Найвищий водоспад у світі — Анхель у басейні річки Оріноко, що у Південній Америці. Його висота 1054 м. А Ніагарський водоспад, що у Північній Америці, дуже гучний. Звуки від падіння його води можна почути на відстані 20 км.

Знайдіть на фізичній карті півкуль водоспади Анхель та Ніагарський. Використовуючи різні джерела інформації, складіть про них цікаве повідомлення та презентуйте в класі.

Дніпрові пороги — виходи гранітів, гнейсів та інших гірських порід у руслі Дніпра між сучасними містами Дніпро та Запоріжжя. Після побудови Дніпрогесу їх затоплено водами Дніпровського водосховища.

Чому рівнинні річки мають повільну течію, а гірські - швидку? Чому напрям течії річки не однаковий на всьому її протязі? Запишіть, як змінюється напрям течії Дніпра в межах України.

Коротко про головне

Є такі типи живлення річок: дощове, снігове, льодовикове, підземними водами, мішане. Елементами режиму річки є: повінь, паводок, межень, льодостав. Річки виконують три види роботи — руйнування, перенесення та відкладання гірських порід. За характером течії річки поділяють на рівнинні й гірські. У руслі річки можуть виникати пороги та водоспади.

Перевіряємо себе

1. Яка річка протікає у вашому населеному пункті або є до нього найближчою? Проведіть спостереження за її режимом протягом року.

2. Простежте зв’язок між типом живлення річки та кліматом. Наведіть приклади.

3. Поясніть вислів давньогрецького філософа Геракліта «Двічі в одну річку не ввійдеш».

Чи знаєте ви, що...

У дельті Дунаю розташоване місто Вилкове, яке називають «українською Венецією».

Чому це місто отримало таку назву? Знайдіть та опрацюйте інформацію про нього.