Географія. Повторне видання. 6 клас. Гільберг

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 34. Які атмосферні явища є несприятливими

Те, що я бачу в природі, схоже на чудовий задум, який ми можемо осягати лише поверхово.

Альберт Ейнштейн, один з найвизначніших фізиків XX століття

  • Поясніть вислів Альберта Ейнштейна.
  • Що таке явище? Які бувають явища?
  • Наведіть приклади явищ неживої природи. Які з них вам доводилося спостерігати?

Які явища природи належать до атмосферних. У земній атмосфері відбувається безліч різноманітних фізичних та хімічних процесів. Усі видимі процеси називаються атмосферними явищами. Їх кількість дуже велика. Зрідка з’являються нові, до цього не бачені і не вивчені людиною явища.

Атмосферні явища - це видимі процеси, що відбуваються в повітряній оболонці Землі - атмосфері.

Атмосферні явища - важливий елемент погоди. До атмосферних явищ належать: тумани, грози, урагани, смерчі, веселки, гало, міражі, зливи тощо (мал. 1).

Мал. 1. Атмосферні явища: а - туман; б - смерч; в - ураган

Які наслідки небезпечних природних явищ. Небезпечні природні явища негативно впливають на людей і довкілля. Вони завдають шкоди сільському та лісовому господарству, електроенергетиці, транспорту. Небезпечними метеорологічними явищами є зливи, град, засухи, буревії, тумани, заметілі тощо (мал. 2).

Небезпечні метеорологічні явища - природні процеси та явища, що виникають в атмосфері під дією різних природних факторів або їх поєднань.

Мал. 2. Небезпечні метеорологічні явища

Які із цих явищ можна спостерігати влітку, а які - взимку?

Розгляньте малюнок 3. Використовуючи різноманітні джерела інформації, дізнайтеся, які атмосферні явища ускладнюють роботу повітряного транспорту Які причини їх виникнення?

Мал. 3. Атмосферні явища, небезпечні для літаків

З метою зменшення наслідків несприятливих атмосферних явищ проводять довгострокові прогнози погоди. Завчасні заходи дають можливість запобігти несприятливим явищам або зменшити руйнування, спричинені ними.

Несприятливі атмосферні явища досить часто можна спостерігати на території України.

Географічні рекорди.

У середньому щосекунди на Землі спостерігається близько 2000 грозових осередків і виникає близько 100-120 блискавок. В Україні найбільше гроз (близько 50 %) буває в найтепліші місяці. Найбільш грозовим місцем нашої країни є Карпати.

Розгляньте таблицю 1 «Несприятливі атмосферні явища». Які з них можна спостерігати у вашій місцевості? Чому їх зараховують до несприятливих?

Таблиця 1. НЕСПРИЯТЛИВІ АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА

Явища

Характеристика

Зливи

Короткочасний інтенсивний дощ.

Грози

Під час проходження грози в купчасто-дощових хмарах або між хмарами і земною поверхнею виникають електричні розряди, які супроводжуються громом.

Засухи

Тривалий бездощовий період при низькій вологості повітря і ґрунту.

Пилові бурі

Виникає при сухій погоді та підвищеній швидкості вітру, який видуває пил і пісок з поверхні землі на великі відстані.

Продовження таблиці

Явища

Характеристика

Суховії

Гарячий сухий вітер, швидкість якого більша ніж 5 м/с.

Снігові лавини

Характерні для гірських районів після великих снігопадів або швидкого танення снігу.

Ожеледиця

Утворення льодяної кірки на поверхні землі і предметах внаслідок намерзання переохолоджених крапель дощу, туману, мряки.

Град

Опади у вигляді частинок льоду різного розміру, переважно округлої форми.

Туман

Скупчення продуктів конденсації водяної пари, застиглих у повітрі над земною поверхнею, у приземному шарі атмосфери. Туман викликає помутніння повітря, що зменшує горизонтальну видимість до 1 км.

Розпізнайте атмосферні явища, зображені на світлинах (мал. 4).

Користуючись різними джерелами інформації, з’ясуйте, до яких наслідків вони призводять. Розробіть правила безпечної поведінки під час несприятливих атмосферних явищ, які характерні для вашої місцевості.

Мал. 4. Атмосферні явища

Увечері сильний туман заважав роботі транспорту. Поясніть, чому туман з’явився саме в цей час доби.

Стихійні явища - природні явища, які відбуваються неочікувано і мають катастрофічні наслідки.

Пов’язані з погодою та кліматом стихійні лиха стають причиною загибелі людей, скорочення виробництва продовольства, руйнування різних споруд, ускладнюють роботу підприємств.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) сприяє спостереженню за станом атмосфери Землі та її взаємодією з океанами, обміну метеорологічною інформацією. Це дає можливість складати довгострокові прогнози погоди й передбачати небезпечні атмосферні явища.

Які рідкісні явища можна спостерігати в атмосфері. Сонячне світло, проходячи крізь атмосферу, за певних умов може створювати дивовижні оптичні ефекти (мал. 5), з якими ви більш детально ознайомитеся під час вивчення фізики.

Іноді під час або після дощу, коли в повітрі утворюється багато водяних крапель, на небі з’являється веселка. Сонячне світло заломлюється в краплинах, і виникає багатобарвна дуга. Появу веселки завжди вважали доброю прикметою.

Рідше можна спостерігати міражі. Вони утворюються в нерівномірно прогрітих шарах повітря. Сонячні промені неоднаково заломлюються в повітряних шарах різної щільності, тому ми можемо бачити спотворені або перевернуті зображення. Наприклад, у пустелі мандрівники можуть побачити водну поверхню, яка насправді є перевернутим відображенням неба.

Оптичне явище, під час якого навколо Сонця або Місяця виникає кільце, що світиться, отримало назву гало. Його поява зумовлена наявністю перистих хмар у верхній тропосфері, складених із кристаликів льоду. Через заломлення світла в кристалах гало іноді буває райдужним, наприклад, зенітна дуга - один з видів гало.

Мал. 5. Рідкісні явища в атмосфері: а - веселка; б - міраж; в - гало

Придумайте умовні знаки для небезпечних і рідкісних явищ, що відбуваються в атмосфері. Нанесіть на контурну карту вашої області ті з них, які можна спостерігати у вашій місцевості.

Коротко про головне

Небезпечні метеорологічні явища - природні процеси та явища, що виникають в атмосфері під дією різних природних факторів або їх поєднань. До них належать: зливи, град, шторм, засуха, снігопад, заморозки, ожеледиця тощо. Небезпечні атмосферні явища завдають шкоди людині й довкіллю. Довгострокові прогнози дають змогу передбачити і зменшити їх наслідки.

До рідкісних явищ належать веселка, міражі, гало.

Перевіряємо себе

1. Назвіть небезпечні явища, що відбуваються в атмосфері. Які з них вам доводилося спостерігати?

2. Обговоріть з дорослими наслідки небезпечного природного явища, яке відбувалося у вашій місцевості. Зобразіть причинно-наслідкові зв’язки схематично в зошиті.

3. Складіть поради водію, туристу, літній людині під час ожеледиці.

4. Складіть сенкан до вивченої теми.

Підготуйте мініпроєкт про небезпечні атмосферні явища, які вам доводилося спостерігати у вашій місцевості.