Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

§ 23. Міжнародний ринок товарів

• Які іноземні товари ви маєте у шкільному рюкзаку?

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТОВАРІВ: СУТНІСТЬ, ІНФРАСТРУКТУРА, ЦІНОУТВОРЕННЯ. Під міжнародним ринком товарів розуміють сукупність пропозиції товаровиробників та попиту споживачів на певні групи товарів. Вирізняють окремі історично утворені міжнародні ринки (наприклад, пшениці). Важливим елементом їхньої інфраструктури є функціонування світових спеціалізованих бірж (наприклад, Лондонська біржа кольорових металів), на яких установлюють світові ціни на певні види товарів. Істотну роль у ціноутворенні відіграють також державні організації, які закуповують чи продають великі партії товарів, важливих для економіки їхньої країни. Наприклад, більшість світових поставок природного газу припадає на державні корпорації. (Поясніть чому.)

ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У СВІТІ: ПРИРОДНІ, СОЦІАЛЬНІ, ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ, ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Аграрна сировина як основа виробництва продуктів харчування людей і свійських тварин має виняткове значення. У визначенні міжнародної спеціалізації країни вирішальну роль відіграють природні чинники (наприклад, маслини можуть рости лише в межах середземноморського клімату) (мал. 92). Наслідки глобального потепління також впливають на просторову організацію товарного сільськогосподарського виробництва. (Поясніть, яких видів.) Зростання кількості природних катастроф — ураганів, тайфунів, посух, повеней знищують врожай на великих територіях.

Мал. 92. Ареал вирощення маслин у світі

Соціальні чинники також мають важливе значення. Свідченням цього є процес розпаювання сільськогосподарських земельних угідь в Україні, де колгоспно-радгоспну систему заміняють сучасні види організації сільського господарства з домінуванням потужних агрохолдингів.

Економічні чинники є вирішальними в обранні видів міжнародної спеціалізації за однаково сприятливих природних умов для вирощення певної сільськогосподарської продукції. Наприклад, видом міжнародної спеціалізації Канади від 2000-х років стало вирощення генетично-модифікованого ріпаку — каноли — за рахунок зменшення обсягів виробництва пшениці. Адже пшениця й канола мають тотожні агрокліматичні умови, їх вирощують на однакових типах ґрунтів. За умов надлишку пропозиції пшениці на світовому ринку скорочення її посівних площ та експорту сприятиме стабілізації цін на її різні сорти й борошно.

Упровадження новітніх наукових технологій з інтенсивного вирощення пшениці в Індії й Китаї привело до того, що ці найбільші за людністю країни світу фактично звели їх імпорт до мінімуму. У цих країнах, через зростання добробуту населення, збільшилося споживання м'яса худоби та птиці (процес «тваринницької революції»), на відгодівлю якої йде зерно. Наприклад, у Китаї середнє споживання м'яса в 1980 р. — 20 кг на рік, а в 2007 р. — 50 кг. Загальносвітового значення набув процес переробки окремих видів продовольчої сільськогосподарської сировини на біопальне. Наприклад, за період 2000 — 2007 рр. виробництво етилового спирту (як пального) у світі подвоїлося, а біодизеля — потроїлося. При цьому значну їхню кількість виробили з продовольчої пшениці й кукурудзи, що спричинило зростання світових цін на них. Відтоді триває постійне нарощення обсягів їх виробництва у світі. У США (країна-лідер у виробництві) щороку понад 1/3 врожаю зернових переганяють на етанол. Так зменшується пропозиція зерна на вільному ринку цієї країни та скорочується експорт, а це призводить до встановлення стабільної тенденції до зростання цін на продовольство у світі.

Дізнайтеся більше

Для повної заправки бака одного джипа біопаливом потрібна така кількість сировини — кукурудзи, яку споживає за рік пересічний мешканець Африки.

ВИДОБУВАННЯ Й СПОЖИВАННЯ ПАЛИВНИХ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ, ГЛОБАЛЬНІ РИНКИ ВУГІЛЛЯ, НАФТИ Й ПРИРОДНОГО ГАЗУ. Паливні мінеральні ресурси — основа світової енергетики. Глобальні ринки головних енергоносіїв мають власну специфіку функціонування. Світовий ринок вугілля представлений великими товарними поставками кам'яного вугілля різних марок (головним чином антрациту й металургійного коксу) з Австралії, Індонезії, Росії, ПАР до високорозвинених країн світу (табл. 9). Ланцюжок виробництва — збуту цієї продукції відбувається в рамках довгострокових контрактів між великими компаніями. Для транспортування вугілля застосовують спеціалізовані морські кораблі (вуглевози) та створюють спеціалізовані морські торговельні порти (наприклад, Ричардс-Бей у ПАР). Світову ціну на кам'яне вугілля традиційно визначають за його вартістю в морському торговельному порту Роттердам (Нідерланди), хоча найбільші обсяги його перевалки здійснюють у китайських портах (табл. 8). У торгівлі кам'яним вугіллям є зустрічні великі потоки, оскільки на світовий ринок цей товар постачають різні країни.

Таблиця 8. Провідні країни-експортери кам'яного вугілля у світі, 2016 р.

Країни-експортери

Обсяг поставок, млн т

Австралія

389,3

Індонезія

369,9

Росія

171,1

Колумбія

83,3

ПАР

76,5

США

54,7

• Пригадайте, що таке ОПЕК.

Світовий ринок нафти відрізняється від ринку вугілля тим, що більшу частину виробництва — збуту здійснюють державні корпорації. Міжнародна організація ОПЕК визначає квоти на виробництво та експорт сирої нафти для своїх країн-членів. Специфікою світового ринку нафти є монополізація її поставок до розвинених країн світу великими ТНК (наприклад, корпорація «ТНК-ВР»). Саме в цій групі країн розміщені найбільші потужності з нафтопереробки.

Основний обсяг світового експорту сирої нафти припадає на країни Перської затоки. Сира нафта в різних регіонах світу відрізняється за хімічним складом і фізичними властивостями, тому у світі немає єдиного комерційного стандарту та ціни. Головними є три еталонні стандарти для нафти: з країн Перської затоки — «Дубаї сира»/«Арабська легка», з країн Північного моря — «Брент», з Америки — «Західнотехаський проміжний».

Головні нафтопереробні потужності та споживачі світлих нафтопродуктів і бензинів — країни Західної Європи, тому більшість контрактів на постачання сирої нафти укладають за ціною стандарту «Брент». Комерційні ціни на сиру нафту та більшість напівфабрикатів установлюють на спеціалізованих біржах у Лондоні й Нью-Йорку. Специфікою світового вільного ринку нафти є продаж двох категорій товарів: сирої нафти та продуктів її напівпереробки; бензинів різних марок. Між їхньою вартістю є чіткий взаємозв'язок. (Поясніть чому.)

• Пригадайте, які саме нафтопродукти отримують із сирої нафти.

Найбільші обсяги сирої нафти постачають споживачам морськими спеціалізованими нафтоналивними супер- і мегатанкерами. Через значну глибину осадки ці судна можуть курсувати лише на міжокеанічних лініях. Тому більшість великих нафтових портів розміщено на відкритому узбережжі морів. Така портова інфраструктура потребує створення спеціалізованих нафтових гаваней (наприклад, спеціалізований нафтовий порт Антифер у Франції). Від них до нафтопереробних заводів прокладено магістральні нафтопроводи. Щоб зменшити собівартість поставок, значна частина нафтопереробних підприємств світу розміщена у спеціалізованих портово-промислових комплексах. Від них углиб континенту прокладено продуктопроводи (наприклад, Центральноєвропейський бензинопровід) для постачання вже готових продуктів переробки сирої нафти. Більшість нафтопереробних підприємств належать ТНК або державним компаніям, які контролюють ринок продуктів нафтопереробки у своїх країнах та встановлюють взаємопов'язані ціни на них у межах міждержавних економічних інтеграційних утворень.

Єдиного світового ринку продаж природного газу не існує. Це зумовлено особливостями його транспортування з місць видобування до споживачів. Більшість природного газу в міжнародній торгівлі постачають по мережах магістральних трансконтинентальних газопроповідів за довготривалими контрактами. Переважно ціна у них визначається зовнішньою політикою держав-експортерів. Більшість природного газу видобувають та експортують у світі національні компанії (наприклад «Газпром»). Найбільше природного газу видобуває й експортує Росія. У 2000-і роки набув розвитку ринок скрапленого газу (очищений природний газ). Для його перевезення будують спеціальні термінали й транспортують великими метановозами у напіврідкому стані під високим тиском. Відповідна інфраструктура є доволі дорогою і тому такі термінали створюють лише у країнах, де є дуже великі обсяги споживання природного газу та вихід до океанів. Провідним виробником й експортером такого газу є Катар. Ціни на нього встановлюють на кілька років у рамках великих контрактів.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: стисло про головне

  • Міжнародний ринок товарів — сукупність пропозиції товаровиробників та попиту споживачів на певні групи товарів.
  • Природні чинники відіграють вирішальну роль у визначенні міжнародної аграрної спеціалізації країни.
  • Найчастіше виробництво і збут товарної продукції сирої нафти, природного газу, кам'яного вугілля відбуваються в рамках довгострокових контрактів між великими компаніями, які зацікавлені у стабільних довгострокових поставках.

Знаю і вмію обґрунтувати

  • 1. Що таке міжнародний ринок товарів? Які його головні складові?
  • 2. Чому абсолютні переваги є вирішальними у формуванні міжнародної аграрної спеціалізації країн світу?
  • 3. Поясніть сутність «тваринницької революції».
  • 4. Чому світова ціна на кам'яне вугілля встановлюється за його вартістю в м. Роттердамі (Нідерланди)?
  • 5. Схарактеризуйте роль ОПЕК у функціонуванні світового ринку сирої нафти.
  • 6. Які еталонні стандарти марок сирої нафти ви знаєте?
  • 7. Поясніть, чому більшість сирої нафти постачають споживачам морськими спеціалізованими нафтоналивними супер- і мегатанкерами?

Працюю з картою

Знайдіть на карті шкільного атласу й позначте на контурній карті провідні країни-експортери кам'яного вугілля. Поясніть, як вони постачають вугілля на експорт.

Шукаю в Інтернеті

За допомогою офіційного сайту Державної служби статистики України дізнайтеся, до яких країн Україна постачала кам'яне вугілля, а з яких країн — завозила його (за останній рік). З'ясуйте середню ціну однієї тонни вугілля, поставленого на експорт і на імпорт. Чому вони різняться?

Генерую ідеї

Які, на вашу думку, будуть наслідки «тваринницької революції» для тваринництва України? Укажіть її позитивні та негативні наслідки для економіки держави.