Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

Географія. Рівень стандарту. 11 клас. Гільберг

Підручник призначений для вивчення курсу «Географічний простір Землі» в 11 класі. Методичний апарат відображає задуми розвивального, компетентнісного й особистісно орієнтованого навчання, сприяє ефективному засвоєнню матеріалу.

Підручник відповідає сучасній концепції навчання географії України в основній і старшій школі та чинній програмі з географії (11 клас). Викладені в ньому матеріали можуть бути використані під час підготовки до ЗНО, а також будуть корисними для студентів ВНЗ, учителів географії та всіх, хто цікавиться предметом.

Вступ

§ 1. Головні завдання географії в сучасному світі

Розділ І. Топографія та картографія

Тема 1. Топографія

§ 2. Топографічна карта: проекція, розграфлення, географічні та прямокутні координати

§ 3. Читання топографічних карт і вимірювання на них

§ 4. Мета картографування міст

Тема 2. Картографія

§ 5. Карта та її елементи

§ 6. Сучасні картографічні джерела та технології створення геозображень. Наукове і практичне застосування карт

Розділ ІІ. Загальні закономірності географічної оболонки Землі

Тема 1. Географічні наслідки параметрів і рухів Землі як планети

§ 7. Які рухи здійснює планета Земля

Тема 2. Географічна оболонка Землі

§ 8. Закономірності географічної оболонки

Тема 3. Геологічне середовище людства

§ 9. Геологічне середовище та екологічні властивості літосфери

§ 10. Зв'язок між рельєфом і тектонічними структурами

§ 11. Ресурсні властивості літосфери

Тема 4. Атмосфера та системи Землі

§ 12. Сонячно-Земні взаємодії

§ 13. Процеси, що відбуваються у тропосфері

§ 14. Ресурсна роль атмосфери

Тема 5. Гідросфера та системи Землі

§ 15. Вода та її роль на Землі

§ 16. Значення вод суходолу для життя та діяльності людини

Тема 6. Біосфера та системи Землі

§ 17. Поширення живих організмів у біосфері

§ 18. Значення ґрунтів у природі й життєдіяльності людей

Розділ ІІІ. Загальні суспільно-географічні закономірності світу

Тема 1. Географічний простір

§ 19. Світосистема «суспільство — природа»

Тема 2. Демографічні процеси у світосистемі

§ 20. Населення світу

§ 21. Міграційна політика країн світу як складова демографічної політики

Тема 3. Глобальна економіка

§ 22. Світові економічні зв'язки

§ 23. Міжнародний ринок товарів

§ 24. Сучасні глобальні ланцюги доданої вартості

§ 25. Інфраструктурний каркас глобальної економіки

Тема 4. Політична географія та геополітика

§ 26. Основні поняття політичної географії

Розділ ІV. Суспільна географія України

Тема 1. Українська держава

§ 27. Україна: територія, політико-географічне положення, устрій

Тема 2. Населення України

§ 28. Особливості населення України

Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці

§ 29. Сучасна економіка України

§ 30. Види промислового виробництва експортного спрямування

§ 31. Провідні види сучасної промисловості України

§ 32. Провідні види економічної діяльності третинного сектору України

§ 33. Міжнародний капітал в Україні

§ 34. Основні цілі стратегії сталого розвитку у світі та в Україні

Академія нестандартних рішень