Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

§ 31. Болота і підземні води

  • Пригадайте, які природні умови сприяють утворенню боліт.
  • Які води розрізняють серед тих, що залягають під землею?

ТИПИ І ПОШИРЕННЯ БОЛІТ. Ділянки земної поверхні з надмірним зволоженням називають болотами. В Україні вони займають близько 2 % території. Поширені здебільшого невеликі болота, що зосереджені на Поліссі та в долинах річок. За характером живлення, формою поверхні й складом рослинності болота поділяють на три основні типи: низинні, перехідні й верхові.

Торф - корисна копалина, що утворюється в болотах

В Україні найбільше низинних боліт. Вони розташовані у зниженнях - на місці колишніх озер або в заплавах річок. Поверхня цих боліт увігнута або плоска. Живлення відбувається за рахунок ґрунтових вод, стоку поверхневих вод з довколишнього суходолу, річкових вод під час повеней і паводків, а також атмосферних опадів. З річковими та ґрунтовими водами в низинні болота потрапляє чимало мінеральних речовин, тому там багато вологолюбної рослинності. Це вільха, береза, осока, очерет, хвощ, зелений мох (мал. 114). Торф, що утворюється в таких болотах, може слугувати добривом для сільськогосподарських угідь. Найбільші низинні болота утворилися на Поліссі, в долині Дніпра та його приток, плавнях Дунаю. Щороку в повінь їх заливає вода й у місцях, де вона залишається впродовж літа, утворюються грузькі, непрохідні ділянки.

Мал. 114. Низинне болото

Перехідні болота є проміжною стадією між низинними та верховими. Спочатку утворюється низинне болото, багате на мінеральні речовини і відповідно на рослинність. У міру відмирання рослин поверхня болота підвищується, доступ води, збагаченої мінеральними сполуками, обмежується, і рослинність замінюється менш вибагливою до живлення. З’являється сфагновий мох, характерний для верхового болота, для якого достатньо лише атмосферних опадів.

Верхові болота утворюються внаслідок ще більшого нагромадження торфового шару, який повністю «відриває» болотну рослинність від ґрунтового живлення (мал. 115). Крім цього, верхові болота утворюються на вододільних ділянках, де існує лише атмосферне живлення, бідне на мінеральні речовини. Рослинність там невибаглива: пригнічена сосна, журавлина, пухівка, сфагнові мохи. Нагромадження торфу відбувається швидше в центральній частині болота, ніж по краях. Тому верхові болота мають опуклу форму. Торф цих боліт використовують як паливо і сировину для хімічної промисловості. Найбільше верхове болото в Україні розташоване в Українських Карпатах - у зниженні на Полонинському хребті на висоті близько 1800 м. Воно утворилося внаслідок заболочування низки невеликих озерець.

Мал. 115. Верхове болото

Україна дивовижна

Найглибша водойма України?

Болото в урочищі «Чорний ліс», що в Кіровоградській області, розташоване на межі лісостепу й степу і є найбільш південним болотом зі сфагновою та іншою північною рослинністю. Посеред нього є невелике озерце, глибина якого й дотепер не встановлена. Місцеві мешканці кажуть, що в деяких місцях при опусканні грузила потрібно було понад 540 м мотузки, до якої воно кріпилося. І дна при цьому не було досягнуто. Можливо, там проходить вузька тріщина у кристалічних породах щита, що заповнилася водою.

Болота мають важливе водоохоронне значення. Вони нагромаджують вологу, регулюють рівень води в колодязях, ставках, озерах. З них беруть початок струмки і річки. Болота зменшують посухи в довколишній місцевості. Над ними формується своєрідний мікроклімат, вони є прихистком багатьох болотяних рослин і тварин. Донедавна великі площі боліт в Україні осушували. Осушені землі використовують як пасовища і луки. Водночас осушення боліт мало й негативні наслідки: знизився рівень підземних вод, а це призвело до зникнення води в колодязях, обміління озер. Через те близько 10 % площі боліт в Україні перебувають під охороною (мал. 116).

Мал. 116. «Болото Чорний ліс» - гідрологічна пам'ятка природи

ПІДЗЕМНІ ВОДИ. Як ви вже знаєте, підземні води залягають шарами, або горизонтами, у водопроникних породах. Перший від земної поверхні водоносний шар, який називається ґрунтовими водами, утворюється внаслідок просочування і нагромадження води від атмосферних опадів. Ґрунтові води живлять річки, озера, болота, їх використовують для водопостачання населених пунктів, ферм.

Україна дивовижна

Природна лабораторія

Спрадавна болота вважалися символом зла і в прямому, і в переносному значеннях. На Поліссі побутує легенда про те, що болото створив чорт. І справді, займаючи великі площі, болота не дають змоги використовувати їх як сільськогосподарські угіддя. Водночас вони є природними фільтрами: з болота, заповненого каламутною рідиною, вода, яка дає початок струмкам і річечкам, витікає чистою.

Глибші водоносні шари розмішуються між водотривкими шарами порід і називаються міжпластовими водами. Їх також живлять атмосферні опади, але не на всій протяжності водоносного горизонту, як ґрунтові води, а лише у місцях виходу водопроникних порід на поверхню. Міжпластові води менше реагують на сезонні зміни клімату та забруднення (мал. 117).

Мал. 117. Залягання підземних вод

У місцях, де водотривкі породи увігнуті, у водоносному шарі посилюється напір води. Якщо у такому місці пробурити свердловину, то вода битиме фонтаном. Такі напірні міжпластові води називають артезіанськими. В Україні вони залягають у декількох артезіанських басейнах: Дніпровсько-Донецькому, Волино-Подільському, Причорноморському (мал. 118).

Мал. 118. Артезіанські басейни України

Циркулюючи у верхніх шарах літосфери, підземні води розчиняють мінерали і збагачуються хімічними елементами, що входять до їх складу. Вони розчиняють також гази земних надр. Так формуються мінеральні води, що мають біологічно активні властивості. Внаслідок цього вони благотворно впливають на організм людини. Найбільше різних за складом мінеральних вод зосереджено в Українських Карпатах: у Передкарпатті - води типу Нафтуся (крім мінеральних вони містять органічні речовини нафтового походження), на Закарпатті - води Поляна Квасова, Свалявська, Лужанська. Цінні лікувальні властивості має Миргородська вода (Полтавська область), Березівська (Харківська область).

Мінеральні води

Україна дивовижна

Український Цхалтубо

Так називають джерела підземних мінеральних вод поблизу м. Знам'янка Кіровоградської області. За своїм складом ці радонові води подібні до тих, що використовуються на всесвітньо відомому курорті Цхалтубо в Грузії. Радонові води є також у м. Хмільнику Вінницької області.

Термальні води - теплі з температурою понад +20 °С - залягають в районах давнього вулканізму на Закарпатській низовині. У світі і в Україні їх широко використовують з лікувальною метою.

Україна дивовижна

Цілющі термальні води

На Закарпатті курорт у м. Берегове використовує термальні води, нагріті внутрішнім теплом Землі до +70 °С. Через свердловину завглибшки понад 300 м гарячі хлоридно-натрієві води наповнюють великий басейн. Плаванням в басейні лікують захворювання опорно-рухового апарату та серцево-судинні хвороби.

Загальні запаси підземних вод в Україні перевищують 20 км3 за рік. Прісні води залягають на глибинах до 400 м у північних регіонах України і на глибині до 150 м - у південних. Глибше води засолені. Підземні води, що просочуються з поверхні, фільтруються шарами різних гірських порід. Тому їх якість зазвичай вища, ніж поверхневих. Це зумовлює широке використання підземних вод як питних і для господарських потреб. Проте й підземні води, на жаль, забруднюються. Нерідко трапляються випадки забруднення підземних вод побутовими стоками, стічними водами промислових і транспортних підприємств. Через те підземні води необхідно раціонально використовувати і охороняти від забруднення.

ВОДНІ РЕСУРСИ. Поверхневі, підземні та морські води становлять водні ресурси країни. Основна роль у забезпеченні населення і господарства прісною водою належить поверхневим водам, передусім річкам. За загальними запасами річкового стоку (близько 210 км3 за рік) Україна посідає одне з провідних місць у Європі. Однак сумарний запас ще не характеризує реальну водозабезпеченість у країні. Лише чверть річкового стоку формується на території нашої держави (місцевий стік), решта надходить з-поза її меж. Більш як половина річкового стоку - це так званий транзитний стік, що йде Кілійським гирлом Дунаю і яке не має суттєвого значення для господарських потреб України. Отож, за показниками реальної водозабезпеченості, розрахованими на одного мешканця, Україна серед європейських країн перебуває на останніх місцях. Це стосується як поверхневих, так і підземних водних ресурсів. Головну роль у водозабезпеченні населення й господарства України відіграють води басейну Дніпра.

Найвищу забезпеченість прісною водою мають північні й західні області, насамперед Київська та Закарпатська, а найнижчу - АР Крим, Донецька, Харківська, Луганська, Одеська та Миколаївська області. Тому в багатьох містах і селах південної частини України відчувається нестача води.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

• Болота в Україні поширені на Поліссі та в долинах річок, більшість з них належить до низинних.

• Найбільшими артезіанськими басейнами в Україні є Дніпровсько-Донецький, Волино-Подільський, Причорноморський.

• Україна посідає одне з провідних місць у Європі за загальними запасами водних ресурсів, проте розподілені вони по території нерівномірно, а реальна водозабезпеченість ними невелика.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. Чим низинні болота відрізняються від верхових?
  • 2. Яке значення боліт у природі?
  • 3. Як утворюються підземні води? Чим вони відрізняються від поверхневих?
  • 4. Що таке артезіанські води? Які великі артезіанські басейни є в Україні?
  • 5. Як люди використовують підземні води?
  • 6. Які особливості забезпечення України водними ресурсами?
  • 7*. Поміркуйте, чому болото образно називають «коморою Сонця». Спробуйте науково обґрунтувати цей вислів.