Географія. Повторне видання. 8 клас. Бойко

§ 10. Географічне положення

  • Пригадайте, як визначають географічне положення об'єкта.

Вам уже відомо, що географічне положення країни - це її розташування щодо екватора, Гринвіцького меридіана, різних географічних об’єктів, які розміщені за межами цієї країни або перетинають її і чинять на неї вплив. Розрізняють фізико-, економіко- та політико-географічне положення.

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Україна розташована на заході Євразії, у центрально-східній частині Європи. Вона лежить у помірних широтах Північної півкулі між 44° і 52° пн. ш., на схід від Гринвіцького меридіана - між 22° і 40° сх. д. Великі розміри країни і значна протяжність у широтному та меридіональному напрямках зумовлюють різноманітність природних умов. Територія України розташована на стику рівнини і поясу гір, які займають незначну площу, є середньовисотними та легкодоступними. Країна розташована в межах помірного кліматичного поясу, в природних зонах мішаних і широколистих лісів, лісостепу і степу, де сприятливий клімат і родючі ґрунти. Усе це створює комфортні умови для проживання людей, сприяє значному господарському освоєнню території.

Символічний знак центру Європи в с. Ділове (Закарпатська область)

Надзвичайно важливе значення для країни має широкий вихід на півдні до Чорного й Азовського морів. Берегова лінія в межах України довга (майже 2,8 тис. км) і досить розчленована. Є низка зручних заток, бухт, лиманів. Островів небагато, серед них зовсім немає великих. Проте далеко в море вдається Кримський півострів, який витягується на захід Тарханкутським, а на схід - Керченським півостровами. Південь Криму заходить у широти, що мають природні умови середземноморських субтропіків.

Україна дивовижна

Український центр Європи

Більшість учених з європейських країн переконані, що точка центру Європи розташована в Литві за 25 км на північ від її столиці - м. Вільнюса. Водночас пам'ятні знаки, що символізують такі точки, встановлено ще у 7-ми країнах. Один із найдавніших - в Україні поблизу с. Ділове Рахівського району (Закарпатська область). На ньому зберігся текст латинською мовою: «Постійне, точне, вічне місце. Дуже точно, із спеціальним приладом, виготовленим в Австро-Угорщині, із шкалою меридіанів і паралелей, встановлено центр Європи. 1887».

ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Економіко-географічне положення - це розташування країни щодо інших об’єктів (країн, міждержавних торгово-економічних організацій, міжнародних ринків сировини, товарів, капіталів і робочої сили, міжнародних транспортних шляхів) із погляду можливостей економічного впливу на неї.

Особливостями економіко-географічного положення України є те, що вона розташована між державами, що колись входили до складу СРСР, та колишніми соціалістичними країнами Центральної Європи, має доволі велику кількість сусідів (7) і вихід до двох міжнародних морських басейнів. Велика протяжність і доступність сухопутних кордонів зумовлює багатоманітні зв’язки із сусідніми державами, які входять до числа найбільших торгово-економічних партнерів України. Щоправда, усі сусідні країни, як і Україна, за показниками рівня економічного розвитку поступаються високорозвинутим країнам Європи і світу (табл. 2). Водночас західні сусіди - Польща, Словаччина, Угорщина досягли суттєвих успіхів у реформуванні економіки і можуть бути для України певним зразком у цьому. Разом з Румунією вони є членами Європейського Союзу (ЄС) - найбільшої у світі міждержавної економічної організації, до якої у перспективі прагне вступити й Україна. Нині Україна і ЄЄ створили зону вільної торгівлі, в якій розвивається безмитна торгівля товарами.

Таблиця 2

Рівень економічного розвитку України та її сусідів (за середньодушовим показником валового національного доходу - ВНД, 2020 р.)

Країна

ВНД на 1 особу, дол. США

Україна

6 233

Словаччина

21 039

Польща

17 387

Угорщина

17 466

Росія

12 012

Румунія

6 678

Білорусь

7 340

Молдова

5 885

ЄС загалом

37 104

Світ загалом

11 442

Прапор ЄС

Росія і Білорусь входять в іншу організацію - Євразійське економічне співтовариство. Агресивна політика Росії щодо України призвела до різкого скорочення міждержавних економічних зв’язків.

Надзвичайно сприятливим є транспортно-географічне положення нашої держави. Через її територію проходять важливі залізниці, автомагістралі, нафто- і газопроводи, повітряні шляхи, лінії електропередачі, оптоволоконного зв’язку, що сполучають її з іншими країнами і сприяють транзиту вантажів і пасажирів. Через Чорне й Азовське моря Україна підтримує економічні зв’язки з Туреччиною, країнами Закавказзя і Балканського півострова, має вихід до країн Середземномор’я, а через протоки Босфор і Дарданелли та Мармурове море - до Світового океану. Річкою Дунай здійснюються торговельні зв’язки із багатьма європейськими державами.

Подорож у слово

Транзит (з лат. - проходження, перехід) у економіко-географічному розумінні - це перевезення вантажів або пасажирів з однієї держави до іншої через територію іншої країни.

Через територію України проходять важливі нафто- і газопроводи

ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ. Політико-географічне положення країни - це її розташування щодо інших країн, насамперед сусідніх, з їхніми зовнішньополітичними інтересами; щодо військово-політичних блоків, організацій, союзів; осередків міжнародної напруженості, воєнних дій.

Ще донедавна політико-географічне положення України вважалося вигідним. З усіма сусідніми країнами наша держава мала дружні стосунки, закріплені двосторонніми угодами. Україна мала позаблоковий статус, перебуваючи між двома великими військово-політичними організаціями - НАТО (Організація Північноатлантичного договору) і ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку). З країн-сусідів України до НАТО входять Польща, Словаччина, Угорщина і Румунія, до ОДКБ - Росія і Білорусь. Водночас є й «мінуси» політико-географічного положення України: спільний кордон протяжністю декілька сотень кілометрів із самопроголошеною «державою» на сході Молдови («Придністровською Молдавською Республікою»); відносна близькість до Кавказького і Близькосхідного регіонів, де існують осередки воєнного протистояння; необлаштованість кордонів з країнами колишнього СРСР, які є вразливими щодо перевезень контрабандних товарів і проникнення нелегальних мігрантів.

Емблема НАТО

Емблема ОДКБ

На початку 2014 р. політико-географічне положення України на східних і південних рубежах різко змінилося і стало вкрай несприятливим у зв’язку з антиукраїнською політикою правлячих кіл Росії. Нехтуючи нормами міжнародного права і двосторонніх українсько-російських договорів про дружбу і державний кордон, а також відкинувши взяті на себе зобов’язання, закріплені в міжнародному Будапештському меморандумі, ця держава окупувала Крим і відторгла від України частини Донецької і Луганської областей, перетворивши їх на зону постійної загрози для сусідніх регіонів. Така загроза виникла, по суті, на всьому кордоні України з країнами ОДКБ, контрольованими Росією.

Україна дивовижна

Порушення Будапештського меморандуму

5 грудня 1994 року в Будапешті між Україною, США, Росією і Великою Британією був підписаний «Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї». Згідно з ним Україна зобов'язувалася ліквідувати всі ядерні озброєння, які опинилися на її території після розпаду СРСР (за обсягами це був третій у світі арсенал ядерної зброї), а інші держави-підписанти - поважати суверенітет та існуючі кордони України, утримуватися від використання сили проти територіальної цілісності й політичної незалежності України. Однак події 2014 р. показали, що Росія не збиралася виконувати свої зобов'язання щодо України, а, навпаки, виношувала плани проти державного суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

ГЕОПОЛІТИКА. Наприкінці XIX - на початку XX ст. у політичній географії сформувався особливий напрям - геополітика. Вона ставила за мету пояснити політичний розвиток держав у найтіснішому зв’язку з їх географічним положенням і територією. Нинішня геополітика вивчає поєднання географічних, історичних, політичних, економічних, культурних, інформаційних, воєнних та інших чинників, що впливають на місце країн в світі та їхній розвиток. Вона напрацьовує різні підходи і принципи, які можуть стати основою зовнішньополітичної діяльності керівництва держав. Кожна країна, маючи свої геополітичні інтереси, повинна знати про існування таких інтересів у сусідів та великих держав.

Сьогодні розвиток України тісно пов’язаний із геополітикою найбільших «гравців» політичної карти світу (США, країн Західної Європи, Росії). Геополітичні інтереси США як найбільш потужної держави світу передбачають її домінування на світовій арені. Основу геополітики Росії становлять неоімперські інтереси в Євразії. Кожна з цих країн, як і країни Європи, мають своє політичне бачення місця і ролі України. Пріоритетами зовнішньої політики самої ж України є її входження до європейського та євроатлантичного простору.

Геополітична орієнтація України - проєвропейська

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

• Географічне положення країни охоплює її фізико-, економіко- та політико-географічне положення.

• Геополітика - це наука про поєднання географічних та інших чинників, які впливають на місце країни в світі та її розвиток.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  • 1. У чому полягають особливості економіко-географічного положення України?
  • 2. Дайте оцінку політико-географічного положення нашої країни.
  • 3. Що називають геополітикою? Як ця наука пов’язана з географією?
  • 4*. Якими є геополітичні інтереси Росії щодо України? Якою у зв’язку з цим має бути геополітична стратегія (план дій) нашої держави?

ПРОВЕДІТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Порівняльна оцінка географічного положення України з країнами світу

Дослідіть особливості географічного положення України, порівнявши її фізико-географічне розташування з іншими країнами, наприклад з Білоруссю та Великою Британією. Для цього:

  • 1) з’ясуйте, у чому полягає вигідність розташування усіх зазначених країн;
  • 2) назвіть чинники, через які розташування усіх зазначених країн є невигідним;
  • 3) оцініть фізико-географічне положення України порівняно із зазначеними державами. Свою думку обґрунтуйте.