Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 85. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ШЛЮБ НЕПОВНОЛІТНІХ

І. Рольова гра «Сімейні справи»

Об’єднайтеся у групи по чотири особи. У групі кожен/кожна учень/учениця виконує певну роль: нареченого (17 років), який мріє створити сім’ю; нареченої (16 років), яка не заперечує проти шлюбу, але сама ініціативи не виявляє; матері нареченого, яка проти шлюбу, вважаючи, що її сину зарано одружуватися; матері або батька нареченої, яка/який бажає щастя доньці та проти шлюбу не заперечує.

Учасники протягом 5-7 хвилин повинні домовитися між собою та вирішити питання: створювати сім’ю найближчим часом або почекати до повноліття.

Питання для обговорення в загальному колі:

  • 1. Виконувач якої ролі зміг переконати інших учасників групи в доцільності тих чи інших рішень і кроків? (Кожна група озвучує результати перемовин).
  • 2. Які аргументи вплинули на остаточне рішення?
  • 3. Чи збігається роль, яку ви виконували, з вашою особистою позицією щодо питання, що обговорюється?

II. Дискусія «Шлюб неповнолітніх: за чи проти»

Ознайомтеся з теоретичною частиною, поданою нижче, та об’єднайтеся у дві групи - прибічників і противників шлюбу неповнолітніх. Оберіть також експертну групу, до якої може долучитися вчитель/вчителька. Після 10-хвилинного обговорення й підготовки захисту своєї точки зору у групах представники груп перехресно презентують аргументи для захисту свого ставлення до шлюбу неповнолітніх, а експертна група робить висновок, чиї аргументи були вагоміші.

Теоретична частина

У ч. 1 ст. 16 Загальної декларації прав людини проголошується право жінки та чоловіка, які досягли повноліття, одружуватися й засновувати сім’ю.

Відповідно до ст. 23 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, «за чоловіками та жінками, які досягли шлюбного віку, визначається право на одруження і право засновувати сім’ю».

Право на шлюб жінки та чоловіка, які досягли шлюбного віку, закріплено у ст. 12 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Досягнення шлюбного віку є юридичним фактом, який породжує в особи право на шлюб. Однак це право може бути реалізовано лише при волевиявленні двох осіб - жінки та чоловіка. Слід також мати на увазі, що шлюбний вік - це стала, а не змінна правова категорія, яку можна було б пристосувати до конкретної життєвої ситуації. Тому «зниження шлюбного віку» є проблемою. У зв’язку із цим у Сімейному кодексі України запроваджено відносно нову правову категорію: «надання права на шлюб» особі, яка не досягла шлюбного віку.

У ст. 23 Сімейного кодексу України змінено формулювання підстави для надання права на шлюб. Нею може бути лише виняткова обставина. Перше кохання у 16 років назвати винятковою обставиною навряд чи можна. Якщо шлюб буде відповідати інтересам неповнолітніх осіб, суд надасть їм таке право.

Надання права на шлюб належить до компетенції суду. У цій ситуації суд здійснює контрольну функцію: до його обов’язків належить встановлення наявності підстав для задоволення заяви. Указана норма встановлює новий підхід до місії суду, яка у сфері цивільного судочинства не зводиться лише до вирішення спору.

Згідно із ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України заява неповнолітнього про надання права на шлюб розглядається як справа про встановлення фактів, що мають юридичне значення. А саме суд розглядає справу про встановлення факту реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення.

Якщо неповнолітній подає заяву про надання права на шлюб з іншою неповнолітньою особою, кожному/кожній з них належить подати окремі заяви. Ці дві справи суд може об’єднати в одне провадження.

III. «Акваріум»

Об’єднайтеся у дві групи. Перша група у внутрішньому колі обговорює ситуацію 1, друга група у зовнішньому колі аналізує аргументи. Потім групи обмінюються колами та розв’язують ситуацію 2.

Ситуація 1. Катерина (16 років), сирота, після закінчення 9 класу вступила до аграрного ліцею. Мешкала в гуртожитку. На другому курсі дівчина почала зустрічатися з третьокурсником Миколою (17 років), який проживав зі своїми піклувальниками в їхній квартирі. Через три місяці вони вирішили одружитися. Микола не заперечував проти реєстрації шлюбу. Але в місцевому РАЦС їхню заяву не прийняли на тих підставах, що «дозвіл на зниження шлюбного віку для неповнолітніх має надати суд». Тоді Катерина та Микола подали заяву до суду з проханням надати їм право зареєструвати шлюб. Розглядаючи заяви, на засідання суду запросили бабусю Катерини, яка проживала в сусідній області і 5 років не бачилася з онукою, піклувальника Миколи та директора аграрного ліцею. Заслухавши кожного із заявників, які підтвердили своє бажання одружитися, а також бабусю й піклувальника, які не заперечували проти одруження, директора ліцею, який надав позитивні характеристики Катерині та Миколі, узявши до уваги заяву Катерини, що вона вагітна, суд ухвалив рішення надати право на шлюб Катерині та Миколі.

Проаналізуйте ситуацію. Укажіть, наскільки аргументоване рішення суду. Обґрунтуйте відповідь, спираючись на норми сімейного законодавства.

Ситуація 2. 16-річна Наталка, учениця 10-го класу, на святковому вечері познайомилася з 19-річним студентом другого курсу місцевого університету Петром. Вони почали зустрічатися, а невдовзі вирішили одружитися. У РАЦС їм пояснили, що заяву у них можуть прийняти лише за наявності відповідного рішення суду. Наталка подала заяву до суду з проханням надати право укласти шлюб, аргументуючи це своїм великим коханням до Петра. Батьки Наталки по-різному поставилися до заяви: батько був проти, а мати не заперечувала. Інших доказів до суду не було подано. Але суд вирішив дати дозвіл на реєстрацію шлюбу Наталки. Наталка та Петро подали заяву до місцевого РАЦС, і їм призначили дату реєстрації через один місяць. Пройшов тиждень, і Наталка з Петром посварилися. А невдовзі Наталка зустрілася з давнім знайомим, 19-річним Василем. Між ними спалахнули почуття, і вони вирішили побратися. Звернувшись до РАЦС із заявою на реєстрацію шлюбу з Василем, Наталка додала до неї рішення суду з дозволом на реєстрацію шлюбу.

При цьому вона заявила, що відкликала свою попередню заяву про реєстрацію шлюбу з Петром. Але в РАЦС їм відмовили в реєстрації шлюбу. Тоді Наталка звернулася зі скаргою на рішення РАЦС до місцевого суду.

Проаналізуйте ситуацію. Наскільки правомірне рішення РАЦС про відмову в реєстрації шлюбу Наталки та Василя? Визначте підвідомчість цієї справи. Обґрунтуйте відповідь, спираючись на норми сімейного законодавства.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.