Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 86. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. СУДОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ПОДРУЖЖЯ

Теоретична частина

Захист - це реальне відновлення порушеного права або інтересу подружжя.

У багатьох випадках достатньо набрання законної сили рішення суду про задоволення позову для того, щоб вважати право чи інтерес захищеними: визнання материнства (батьківства), права на вибір місця проживання, права дружини (чоловіка) на зміну прізвища, поновлення батьківських прав та ін. В окремих ситуаціях захист права подружжя пов’язується з виконанням цього рішення: відібрання дитини, укладення договору між дружиною та чоловіком тощо.

Відповідно до ст. 51 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом, а відповідно до ч. 1 ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. У ч. 10 ст. 7 Сімейного кодексу України зазначено, що «кожен учасник сімейних відносин має право на судовий захист». Проте в цій нормі не визначено об’єкт судового захисту.

Об’єкти захисту прав подружжя визначаються іншими нормами Сімейного кодексу України і репрезентуються в правах подружжя як учасників сімейних правовідносин (суб’єктивне право): право на проживання з дитиною, право на участь у вихованні дитини, право на частку у спільній сумісній власності тощо. Про захист інтересу подружжя йдеться у справах про визначення місця проживання дитини, про зміну прізвища дитини, про поновлення батьківських прав тощо.

Засіб захисту - це правовий інструмент, за допомогою якого здійснюється відновлення порушеного правового стану. Це рішення суду або органу опіки та піклування тощо. Позовна заява, скарга не можуть вважатися засобами захисту. З їхньою допомогою лише розпочинається процес захисту.

Спосіб захисту - це міра державного примусу, за допомогою якого для подружжя, права чи інтерес якого порушено, настає бажаний правовий результат.

Органами захисту прав подружжя є суди загальної юрисдикції. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів опіки та піклування, органів реєстрації актів цивільного стану розглядаються адміністративними судами.

Робота в парах

Перейдіть за кодом чи посиланням на статті Сімейного кодексу України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1500 і розв’яжіть ситуації. Презентуйте роботи в загальному колі. За можливості створіть експертну групу, до якої запросіть співробітника місцевого органу РАЦС.

Ситуація 1. Незалежна В., незважаючи на поради рідних і близьких взяти при укладенні шлюбу прізвище чоловіка, вирішила залишити своє дівоче прізвище. Через місяць після реєстрації шлюбу, відчувши недоброзичливе ставлення до себе з боку родичів чоловіка, Незалежна В. зрозуміла, що вчинила необачно, тому звернулася до органу РАЦС з проханням змінити дівоче прізвище на прізвище чоловіка. В органі РАЦС їй повідомили, що своє право на вибір прізвища вона вже реалізувала, і відмовили в проханні. Незалежна В. подала позов до міського суду.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначте підвідомчість спору. Чи правильно вчинив орган РАЦС?

Визначте засіб захисту і спосіб захисту. Відповідно до ст. 18 Сімейного кодексу України визначте спосіб захисту сімейних прав і інтересів Незалежної В. Порадьте, яким чином жінка може змінити своє прізвище.

Ситуація 2. Подружжя Куркуленко проживало в будинку, що належав їм на праві спільної сумісної власності. Будинок було зареєстровано на ім’я чоловіка. У липні 2018 р. дружина поїхала до матері в інше місто, але не прибула до місця проживання матері. Пошуки чоловіка та поліції не дали ніяких результатів. У листопаді того самого року чоловік вирішив продати будинок. Проте нотаріус, до якого звернувся чоловік, посилаючись на те, що будинок належить подружжю на праві спільної сумісної власності, у посвідченні договору купівлі-продажу відмовив, аргументуючи це тим, що доказів згоди дружини на продаж будинку немає. Тоді чоловік Куркуленко звернувся до суду з позовом про визнання його власником будинку.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначте підвідомчість спору. Спрогнозуйте, спираючись на чинне законодавство, рішення суду (ст. 57-75 СКУ).

Чи може чоловік реалізувати предмети домашньої обстановки, книги, носильні речі, що належали дружині?

Які правові наслідки появи дружини Куркуленка?

Ситуація 3. Подружжя Байдужих перестало спільно проживати та через деякий час розірвало шлюб. За рішенням суду їхній 6-річний син залишився з матір’ю. Батько дитини переїхав з м. Бахмут до м. Курахове. Проте кожні вихідні приїжджав до Бахмута, щоб побачитися й провести час із сином. Через деякий час колишня дружина заявила, що більше не буде дозволяти батькові бачитися із сином, тому що його зустрічі з хлопчиком, який також дуже любить свого батька, травмують його психіку. Колишня дружина стала відправляти сина на вихідні до своїх батьків, родичів, знайомих. Колишній чоловік звернувся до суду з вимогою зобов’язати колишню дружину надати йому можливість бачитися із сином і брати участь у його вихованні.

Дайте правову оцінку ситуації. Укажіть підвідомчість справи. Чи правомірні вимоги чоловіка? Визначте засіб захисту та спосіб захисту.

Чи може суд позбавити батька (матір), який проживає окремо від дитини, права на спілкування з нею?

Чи існують заходи, які можна застосовувати до батьків, які не виконують рішення суду про порядок здійснення батьківських прав іншим, що проживає окремо від дитини? (Під час підготовки до відповіді скористайтеся ст. 150—161 СКУ).