Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Підручник створено відповідно до нової навчальної програми з правознавства (профільний рівень), затвердженої МОН України.

Матеріал підручника спрямовано на формування предметної компетентності та інших ключових компетентностей.

Тема 1. Адміністративне право України

§§ 1-2. Загальна характеристика адміністративного права України

§ 3. Державна служба

§ 4. Адміністративне правопорушення (проступок)

§ 5. Адміністративна відповідальність

§§ 6-7. Адміністративне провадження. Адміністративний процес

§ 8. Практичне заняття. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх

§ 9. Практичне заняття. Звернення громадян

Тема 2. Фінансове право України

§ 10. Загальна характеристика фінансового права України. Бюджетне право України

§ 11. Податкова система України

§ 12. Податок. Збір. Мито

§ 13. Відповідальність за порушення податкового законодавства

§ 14. Законодавство про банки та банківську діяльність

Тема 3. Екологічне право України

§ 15. Загальна характеристика екологічного законодавства України

§ 16. Екологічні права та обов’язки громадян. Природокористування

§ 17. Оцінка впливу на довкілля

§ 18. Відповідальність за шкоду, завдану об’єктам тваринного та рослинного світу

Завдання для узагальнення за темами 1-3. Адміністративне право України. Фінансове право України. Екологічне право України

Тема 4. Кримінальне право України

§ 19. Загальна характеристика кримінального права України

§§ 20-21. Злочин

§§ 22-23. Кримінальна відповідальність

§§ 24-25. Кримінальне покарання

§§ 26-27. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх і покарання неповнолітніх

§§ 28-29. Відповідальність за окремі види злочинів

§ 30. Практичне заняття. Розв’язання правових ситуацій

Тема 5. Кримінальне процесуальне право України

§ 31. Кримінальний процесуальний кодекс України

§§ 32-33. Кримінальний процес

§ 34. Запобіжні заходи

§ 35. Практичне заняття. Захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного

Завдання для узагальнення за темами 4-5. Кримінальне право України. Кримінальне процесуальне право України

Тема 6. Цивільне право України

§§ 36-37. Загальна характеристика цивільного права та цивільних правовідносин

§§ 38-39. Суб’єкти цивільних правовідносин

§§ 40-41. Правочини

§ 42. Представництво і довіреність

§§ 43-44. Загальна характеристика права власності та інші речові права

§§ 45-46. Форми та види власності

§ 47. Право інтелектуальної власності

§§ 48-49. Цивільно-правова відповідальність

§§ 50-51. Цивільний процес

§§ 52-53. Захист цивільних прав та охоронюваних інтересів

§ 54. Практичне заняття. Цивільний позов

Завдання для узагальнення за темою 6. Цивільне право України

§§ 55-56. Зобов’язання у цивільному праві

§§ 57-58. Цивільно-правові договори

§ 59. Захист прав споживачів

§§ 60-61. Основи спадкового права

§ 62. Практичне заняття. Захист прав споживачів

§ 63. Практичне заняття. Прийняття спадщини

Завдання для узагальнення за темою 6. Цивільне право України

Тема 7. Господарське право України

§ 64. Загальна характеристика господарського права України

§§ 65-66. Підприємництво в Україні

§ 67. Практичне заняття. Реєстрація СПД

§ 68. Господарські договори

§ 69. Господарсько-правова відповідальність

§ 70. Господарський процес

Завдання для узагальнення за темою 7. Господарське право України

Тема 8. Трудове право України. Соціальний захист

§ 71. Правове регулювання трудових відносин в Україні

§ 72. Трудовий договір

§ 73. Робочий час і час відпочинку

§ 74. Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, завдану підприємству, установі, організації

§ 75. Індивідуальні та колективні трудові спори

§ 76. Оплата праці. Охорона праці

§ 77. Соціальний захист в Україні

§ 78. Пенсії в Україні

§ 79. Практичне заняття. Судовий захист трудових прав

Завдання для узагальнення за темою 8. Трудове право України. Соціальний захист

Тема 9. Сімейне право України

§ 80. Загальна характеристика сімейного права України

§§ 81-82. Шлюб. Права та обов’язки подружжя

§ 83. Взаємні права та обов’язки батьків і дітей

§ 84. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

§ 85. Практичне заняття. Шлюб неповнолітніх

§ 86. Практичне заняття. Судовий захист прав подружжя

Тема 10. Житлове право України

§ 87. Загальна характеристика житлового права України

§ 88. Житлові права та обов’язки

Тема 11. Земельне право України

§ 89. Загальна характеристика земельного права

§ 90. Право власності на землю

§§ 91-92. Набуття та реалізація права на землю. Плата за землю. Захист права власності на землю

§§ 93-94. Організаційно-правові форми сільськогосподарського виробництва

§ 95. Практичне заняття. Судовий захист прав землекористувачів

Завдання для узагальнення за темою 11. Земельне право України

Термінологічний словникПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.