Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 62. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ

Сучасне українське право споживача передбачає набуття компетентностей громадянами/громадянками з питань захисту їх споживацьких прав як ефективного превентивного попередження порушення їх законних прав і інтересів. При цьому вважається недостатнім навчити споживачів лише правовим нормам. Мова йде про формування відповідного мислення, яке трансформується у спосіб дій на ринку, цілісного світогляду особистості, зорієнтованої на життя в умовах ринкової економіки.

Це практичне заняття пропонується у формі інтелектуальної гри «Успішний споживач». В основу гри покладено принцип змагання команд на краще знання основ споживацького права. На попередньому уроці клас розподіляється на три групи. Групи ознайомлюються:

1) з основами Закону України «Про захист прав споживача»;

2) з нормами, що регулюють ринок послуг: побутовими та житлово-комунальними («Правила побутового обслуговування населення» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974-99-п#o11 та Закон України «Про житлово-комунальні послуги» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19); туризм (Закон України «Про туризм» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр);

3) із Законом України «Про рекламу» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр.

Перед уроком учитель готує таблицю, яка буде заповнюватися різнокольоровими стікерами тих команд, які надали правильну відповідь. Команди відповідають по черзі, на формулювання відповіді дається до ЗО секунд. Якщо команда не дає відповіді, відповідає наступна команда. Перемагає та команда, яка дала найбільшу кількість правильних відповідей.

Успішні споживачі

1

2

...

10

Тема

Права споживачів

Послуги

Реклама

І. Закон України «Про захист прав споживача»

1. Який Закон регулює права споживачів?

2. Як називається особа, що реалізує товари безпосередньо споживачу по договору купівлі-продажу?

3. Яке з прав споживача передбачає недопустимість ризику, пов’язаного з завданням шкоди життю, здоров’ю, майну споживача, шкоди навколишньому середовищу при звичайних умовах транспортування, збереження, використання та утилізації товару або результату виконаної роботи?

4. Як називається продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів і послуг?

5. Якщо нудьгуючий продавець говорить, що він не знає, чим один мобільний телефон відрізняється від іншого, яке з прав споживача він порушує?

6. З якого моменту визначається гарантійний строк і строк служби товару?

7. У який строк продавець (виробник) зобов’язаний надати на період ремонту аналогічний товар тривалого користування?

8. Яку санкцію передбачено за порушення продавцем (виробником) строків усунення недоліків товарів?

9. Які права має споживач, якщо він придбав товар неналежної якості?

10. Протягом якого строку продавець (виконавець) зобов’язаний замінити товар неналежної якості на новий товар?

II. Послуги: побутові, житлово-комунальні та туристичні

1. У якій формі оформляється договір про надання послуг (виконання роботи)?

2. Хто визначає вартість послуги в договорі?

3. У які строки виконавець зобов’язаний надати послугу?

4. Які обов’язки виконавця при видачі відремонтованої побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин і приборів?

5. Які відносини регулює Закон України «Про житлово-комунальні послуги»?

6. Який розрахунковий період для оплати комунальних послуг?

7. Що таке туристичний продукт?

8. Як називається документ, який підтверджує факт передачі туристичного продукту?

9. Який максимальний розмір суми, яку виплачує туроператор або турагент як погашення збитків при розірванні договору?

10. Який строк подачі претензії щодо якості туристичного продукту?

III. Закон України «Про рекламу»

1. Як ви розумієте поняття «прихована реклама»?

2. Як називається спростування неналежної реклами, що розповсюджується з метою усунення викликаних нею наслідків?

3. Які дані треба вказувати в рекламі, яка для діяльності потребує ліцензування?

4. Яку відповідальність можуть понести особи, винні в порушенні законодавства про рекламу?

5. Які існують види реклами?

6. Як називається реклама, що дискредитує юридичних і фізичних осіб, що не користуються товарами, які рекламуються?

7. Як називається реклама, що містить інформацію, яка порушує загальноприйняті норми гуманності та моралі?

8. Під час транслювання програм для дітей з якою періодичністю вони можуть перериватися на рекламу?

9. Як часто реклама може переривати радіо- і телепрограми, тривалість трансляції яких складає від 15 до 60 хвилин?

10. Які види реклами забороняє законодавство України (два-три приклади)?