Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Завдання для узагальнення за темою 6. Цивільне право України

І. Виконайте тестові завдання.

1. Як називається правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин?

А Аналогія закону

Б Аналогія права

В Звичай ділового обороту

Г Договір

2. Що з перерахованого нижче не є об’єктом цивільних правовідносин?

А Певні дії, робота або послуги

Б Процес праці

В Речі (майно)

Г Особисті немайнові блага

3. Що з перерахованого нижче не є підставами виникнення цивільних прав та обов’язків?

А Договори та інші правочини

Б Створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності

В Злочини

Г Завдання майнової та моральної шкоди

4. Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов’язана з нею спільним призначенням, є її:

А Приналежністю

Б Складовою частиною

В Другорядною річчю

Г Обслуговуючою річчю

5. Позначте, який обсяг цивільної дієздатності дозволяє особі вчиняти лише дрібні побутові правочини.

А Повна

Б Часткова

В Неповна

Г Обмежена

6. Як називається правочин, що може бути визнаний судом недійсним, якщо його недійсність прямо не встановлено законом, але одна зі сторін або інша зацікавлена особа заперечує його дійсність на підставах, установлених законом?

А Нікчемний

Б Злочинний

В Конфліктний

Г Оспорюваний

7. Як називається спосіб захисту цивільного права, який застосовується у випадку спору між суб’єктами щодо наявності чи відсутності правовідносин між сторонами і відповідно наявності чи відсутності цивільного права та обов’язку?

А Визнання правочину недійсним

Б Припинення дії, яка порушує право

В Визнання права

Г Примусове виконання обов’язку в натурі

8. Яка з перерахованих нижче тез НЕ є підставою набуття права власності?

А Привласнення рухомої речі, яку залишив без догляду власник

Б Набуття права власності на новостворене майно

В Привласнення загальнодоступних дарів природи

Г Набуття права власності на безхазяйну річ

9. Відповідальність за чужу вину настає:

А У зв’язку з використанням транспортних засобів

Б У стані необхідної оборони

В У зв’язку з непереборною силою

Г У випадку вини кредитора

10. Моральна шкода полягає:

А У спростуванні недостовірної інформації

Б У недоліках проданого товару

В У фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з ушкодженням здоров’я

Г У приниженні честі, гідності, а також ділової репутації

Д У визнанні недійсним правочину, вчиненого під впливом помилки

Е У душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку зі знищенням чи пошкодженням її майна

11. Установіть відповідність між обсягом дієздатності та її видами.

1. Самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб

2. Самостійно вчиняти дрібні побутові правочини; здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом

3. Самостійна участь у будь-яких цивільно-правових відносинах

4. Самостійне вчинення тільки дрібних побутових правочинів

А Часткова

Б Неповна

В Обмежена

Г Недієздатність

Д Повна

12. Установіть відповідність між об’єктами та формами власності.

1. Жилі приміщення, земельні ділянки, виробничі приміщення, речі індивідуального користування

2. Надра землі, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України

3. Єдина енергетична система та система транспорту загального користування

4. Житловий фонд, заклади освіти, культури, спорту

А Власність Українського народу

Б Державна власність

В Комунальна власність

Г Приватна власність

II. Порівняйте поняття.

  • Майнова шкода - моральна шкода.
  • Нікчемні правочини - оспорювані правочини.
  • Правоздатність - дієздатність.

III. Виправте помилки учня/учениці в самостійній роботі з цивільного права.

1. Звичай ділового обороту має місце, коли цивільні відносини не врегульовано Цивільним кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором та регулюються тими правовими нормами згаданого вище Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини.

2. При каузальному волевиявленні воля сторін на вчинення правочину прямо не висловлюється, але їх поведінка засвідчує їх волю до настання певних правових наслідків (наприклад, договір зберігання речі в автоматичних камерах схову).

3. Представлення - це письмовий документ, що видається однією особою іншій для представництва перед третіми особами.

4. Право на честь - це особисте немайнове право фізичної особи на власну цінність як особистості, право на усвідомлення цієї цінності та усвідомлення значимості себе як особи, що відіграє певну соціальну роль у суспільному житті.

5. Емфітевзис — це право користування чужою земельною ділянкою для забудови.

IV. Розв’яжіть юридичну ситуацію.

Ситуація. Невгамовного В., учня професійного ліцею 14 років, було направлено районною поліклінікою для оздоровлення до санаторію «Джміль». У перший день під час денного відпочинку, коли вихователь заснув у холі, Невгамовний В. виліз через вікно першого поверху спального корпусу та вийшов з території санаторію. Блукаючи містом, він натрапив на місцевих підлітків, що грали у волейбол, і попросив пограти з ними. М’яч, який відбив Невгамовний В., полетів у бік супермаркету й вибив скло розміром 52 м2.

Чи буде Невгамовний В. нести юридичну відповідальність? Якщо ні, то хто відшкодує збитки супермаркету?