Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

§ 54. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ

Теоретична частина

Позов є одним з найскладніших інститутів цивільного процесуального права. Більшістю юристів він визначається як звернена через суд вимога зацікавленої особи про захист своїх порушених чи оспорюваних прав і законних інтересів. У позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування. Суд розглядає цивільні справи в межах заявлених сторонами вимог.

Крім того, суд приймає лише ті докази, які мають значення для вирішення справ. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд установлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими та електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Особливу увагу слід надавати предмету доказування. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Робота в парах

На занятті пропонується розглянути фрагмент цивільного позову, що визначає предмет доказування. Для цього можна організувати розв’язання ситуації в парах, коли кожна пара обмінюється результатами своєї роботи з іншою парою. Звертається увага на позитивні сторони розв’язування й недоліки. Загальні підсумки підбиває вчитель з групою експертів.

Перейдіть за кодом чи посиланням на чинне законодавство http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n6586 і розв’яжіть ситуації.

Ситуація 1. Кравченко А. подала позов до суду про стягнення з перукарні «Комфорт» вартості вкраденої шуби, яку вона повісила у вестибюлі на вішалку (гардероб у той день не працював). Перед тим як вийти з перукарні, вона не знайшла свою річ на місці. Представник відповідача позов не визнав і стверджував, що в тому, що відбулося, винувата сама Кравченко А., яка залишила шубу без нагляду. Гардероб не працював у зв’язку з хворобою гардеробниці, а перукарі не зобов’язані стежити за одягом відвідувачів.

Визначте предмет доказування вданій справі.

Як розподіляються обов’язки з доказування?

Чи повинна Кравченко А. доводити провину відповідача?

Ситуація 2. Довірливий С. подав позов до суду про стягнення 1 млн грн з Нахабенка С. У своїй заяві позивач указав, що разом з Нахабенком С. вони поїхали до села для закупівлі бичків на м’ясо. Зі своїх грошей Довірливий С. заплатив за бичків і перевезення їх на м’ясокомбінат 1 млн грн. Довірливий С. і Нахабенко С. планували бичків забити, а м’ясо поділити порівну. Однак усі бички залишилися у відповідача: ні м’яса, ні грошей позивач від нього не отримав. Відповідач під час судового засідання визнав факт купівлі бичків і сплати за них грошей. Не відмовлявся він і від присвоєння бичків, заявивши при цьому, що гроші, які заплатив позивач, він йому повністю повернув, що можуть підтвердити члени сім’ї Нахабенка С.

Визначте предмет доказування за справою.

Чи будуть включатися в предмет доказування визнані відповідачем факти? Як розподіляються обов’язки з доказування в цій справі?

Ситуація 3. Мащенко А. звернулася до суду з позовом до Василенка А. про встановлення його батьківства щодо її сина, який народився в період перебування сторін у фактичних шлюбних відносинах. Мащенко А. посилалася на необхідність допитати як свідків своїх подруг - Брагіну В. і Данченко С., яким вона розповідала про своє проживання сім’єю з Василенком А. Крім того, вона заявила клопотання прийняти й прослухати в судовому засіданні запис її розмови з відповідачем, під час якої він не відмовлявся від свого батьківства щодо дитини.

Визначте предмет доказування по справі.

Яку інформацію із числа вказаних в ситуації можна використати по справі як докази?