Підручник з Правознавства. 11 клас. Філіпенко - Нова програма

Завдання для узагальнення за темами 1-3. Адміністративне право України. Фінансове право України. Екологічне право України

І. Виконайте тестові завдання.

1. Об’єкти тваринного світу можуть перебувати:

А Лише у приватній і комунальній власності

Б Лише у комунальній і державній власності

В Лише в державній власності

Г У приватній, комунальній і державній власності

2. Які види податків і зборів установлено законодавством України?

А Загальнодержавні та регіональні

Б Місцеві та обов’язкові

В Загальнодержавні та місцеві

Г Регіональні, державні та муніципальні

3. Яке з перерахованих стягнень не належить до адміністративних?

А Штраф

Б Громадські роботи

В Взяття на поруки

Г Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом правопорушення.

4. Першу Червону книгу в Україні було видано:

А 1949 р.

Б 1963 р.

В 1980 р.

Г 1991 р.

5. До публічної адміністрації не належать:

А Органи законодавчої влади

Б Міністерства

В Органи місцевого самоврядування

Г Фонд державного майна

6. Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються та вирішуються в термін не більше ніж:

А 10 днів

Б 15 днів

В Один місяць

Г 45 днів

7. Державний орган, який не пізніше 15 вересня кожного року подає на розгляд до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік:

А Кабінет Міністрів України

Б Міністерство фінансів України

В Міністерство доходів і зборів України

Г Національний банк України

8. Відповідно до Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний:

А Обирати самостійно метод ведення обліку доходів і витрат

Б Користуватися податковими пільгами за наявності підстав

В Одержувати відстрочення, розстрочення сплати податків або податковий кредит

Г Подавати до контролюючих органів декларації, звітність та інші документи

9. Установіть відповідність між характеристиками різновидів права природокористування та поняттями.

1 Задоволення потреб населення в питній воді, для побутових та виробничих цілей

2 Видобуток корисних копалин, будівництво та експлуатація підземних споруд

3 Дихання та виробничі цілі

4 Мисливство, полювання, рибальство, наукові, виховні та естетичні цілі

А Землекористування

Б Використання надр

В Водокористування

Г Використання тваринного світу

Д Використання атмосферного повітря

10. Установіть відповідність між видами бюджетних коштів і поняттями.

1 Виділені з вищого бюджету на певний строк на конкретні цілі суми вирівнювання соціально-економічного розвитку

2 Пропорційне щомісячне зменшення державних видатків за всіма статтями

3 Переведення коштів з фонду фінансової підтримки регіонів до бюджетів нижчого територіального рівня

4 Суми, які виділяються з вищих бюджетів для формування мінімального бюджету.

А Дотації

Б Трансферти

В Субвенції

Г Субсидії

Д Секвестр

11. Розташуйте в логічній послідовності стадії адміністративно-процесуальної діяльності.

А Стадія оскарження або опротестування

Б Стадія аналізу ситуації

В Стадія виконання ухваленого рішення

Г Стадія ухвалення рішення по справі

II. Порівняйте поняття.

  • Податок - збір - мито.
  • Адміністративне провадження в адміністративному порядку - адміністративне провадження в судовому порядку.
  • Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом правопорушення - конфіскація такого предмета.
  • Адміністративне затримання - адміністративний арешт.

III. Виправте помилки учня/учениці в самостійній роботі з фінансового та адміністративного права.

1. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через три місяці з дня вчинення правопорушення.

2. Адміністративне затримання - це примусове довготривале обмеження свободи дій і пересування особи, яка вчинила адміністративне правопорушення.

3. Державна служба - це професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та їх апараті для практичного виконання завдань і принципів держави.

4. Законодавчий процес - це регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом планів про виконання бюджетів, що складають законодавчу систему України.

5. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій формі декларації, вимоги та твердження.

6. Податкове право - це сукупність правових норм, які регулюють відносини в галузі фінансової діяльності.

7. Посадові особи - це керівники й заступники керівників громадських організацій та їх апарату.

IV. Розв’яжіть ситуації.

Ситуація 1. Водій/водійка автомобіля проїхав/проїхала на червоне світло. Наведіть приклад, коли за наслідки вказаного правопорушення водій/водійка буде нести відповідальність за нормами адміністративного права, а коли - за нормами кримінального права.

Укажіть відмінність у складі правопорушення, яка обумовила зміну характеру правопорушення.

Хто і як буде визначати вид відповідальності в першому та другому випадках?

Який вид відповідальності можливий в першому та другому випадках?

Ситуація 2. У місті N. сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП): зіткнулися автомобілі «Ланос» та «Славута». Кожен з учасників/учасниць доводив/доводила, що він/вона їхав/їхала на зелене світло світлофора, тоді як інший/інша - порушив/порушила правила дорожнього руху, намагаючись проїхати перехрестя на червоне світло світлофора.

Сформулюйте проблему, яка призвела до виникнення правовідносин.

Укажіть учасників/учасниць цього правовідношення.

Як і за нормами якого кодексу будуть вирішуватися протиріччя між учасниками/учасницями цього правопорушення?

Який склад учасників/учасниць при розв’язанні даного правовідношення?

Яку відповідальність буде нести винний/винна у ДТП?

Ситуація 3. Василь (15 років) перебував на стадіоні у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Чи вчинив Василь правопорушення?

Нормами якої галузі права регулюється це правовідношення?

Чи підлягає Василь відповідальності?

Якщо так, у якому нормативно-правовому акті можна знайти санкцію за здійснення цього правопорушення? Якщо ні, кого буде притягнуто до відповідальності?

Ситуація 4. Начальниця районного відділку внутрішніх справ відмовила у видачі дозволу на придбання та зберігання мисливської рушниці громадянину Стріляному С. Стріляний С. подав усі документи, необхідні для видачі дозволу на придбання та зберігання мисливської рушниці, забезпечив умови для її зберігання. Будь-які обставини, що перешкоджають безпечному користуванню та поводженню зі зброєю, відсутні.

Яка галузь права регулює вказану ситуацію?

Чи правомірні дії начальниці районного відділку внутрішніх справ?

Якщо дії начальниці районного відділку внутрішніх справ неправомірні, у якому органі їх можна оскаржити?

Ситуація 5. Під час проведення рейдової перевірки продавець/продавчиня відмовився/відмовилася впустити до приміщення кіоску перевіряючих посадових осіб податкової інспекції, які мали всі необхідні документи, що підтверджували законність перевірки.

Чи є в діях продавця/продавчині склад адміністративного правопорушення? Якщо є, то якого?

Визначте суб’єкт відповідальності.