Довкілля. 5 клас. Григорович

§ 36. Поняття про ґрунти

  • Яка роль ґрунту в житті рослин?

Склад ґрунту

Усі живі організми так чи інакше взаємодіють із поверхнею Землі, що представлена ґрунтом. Ґрунт — це верхній пухкий родючий шар Землі, у якому ростуть рослини та живуть тварини. Між грудочками ґрунту є маленькі порожнини, заповнені повітрям і водою. Саме це робить його пухким, полегшує ріст рослин та життєдіяльність ґрунтових тварин. Ґрунт не однорідний, він складається з різних органічних і неорганічних компонентів. Серед неорганічних речовин у ґрунті переважають пісок, глина, вода, повітря, мінеральні солі. Гумус, або перегній, — органічна складова ґрунту, це продукти життєдіяльності або гниття різних мікроорганізмів. Чим більше гумусу в ґрунті, тим він родючіший.

Види ґрунтів

Залежно від складу й властивостей розрізняють кілька видів ґрунтів.

Після дощу на ділянках із глинистими ґрунтами часто можна побачити калюжі.

Чорноземи — це найродючіші ґрунти, бо мають найбільшу кількість гумусу серед усіх видів ґрунту — до 9 %. Тоді як у піщаних і глинистих ґрунтах уміст гумусу не більше 3 %. Чорноземи сформувалися за умов недостатньої зволоженості степів. Тож найбільше їх у лісостеповій і степовій зонах України.

Якщо ґрунт має чорний колір, містить багато гумусу, утворює середнього розміру рівномірні грудочки, утримує вологу та пропускає повітря — це чорнозем

Ґрунти світло-коричневого кольору, що містять багато піску, швидко пропускають крізь себе вологу та погано її затримують, — це піщані ґрунти

Глинисті ґрунти містять значну кількість глини, мають червонуватий відтінок, затримують воду на своїй поверхні й дуже повільно її вбирають

А на Заході України та Поліссі за умов значної вологості та рослинності мішаних лісів сформувалися переважно піщані й глинисті ґрунти, а також їхні перехідні форми.

Екологічні проблеми ґрунтів

У процесі життєдіяльності рослини вбирають воду разом із мінеральними речовинами з ґрунту. У природі цей механізм налаштований: одні організми відмирають, а їхні рештки забезпечують життя іншим організмам. Такий кругообіг речовин існував мільйони років.

Але людина розпочала засівати лани й порушила цей баланс, оскільки забирала урожай для своїх потреб. До того ж різні культурні рослини в різній кількості споживають поживні речовини. Із часом ґрунти виснажувалися. Тому фермери почали вносити в ґрунт добрива — речовини, що використовують для підживлення рослин і поліпшення родючості ґрунтів (мал. 36.1 на с. 125).

Мал. 36.1. Добрива важливі для сільського господарства

Останнім часом аграрії стикаються з виснаженням не лише речовинного складу ґрунту, але й зі зменшенням видового складу мікроскопічних мешканців ґрунту. Більшість бактерій і грибів, що підтримують якість ґрунтів, страждають від надмірного використання добрив людиною. Також унаслідок застосування добрив у ґрунті стає менше дощових червів, які, пропускаючи ґрунт і рештки рослин через свій стравохід, збагачують ґрунт поживними речовинами, роблять його рихлим і покращують проникнення в нього води й повітря (мал. 36.2).

Мал. 36.2. Дощові черви допомагають утворювати ґрунт

Неправильне використання ґрунтів може призвести до ерозії. Ерозія ґрунтів — це процес руйнування ґрунтового покриву або гірських порід водним потоком, вітром, льодом тощо. У результаті ерозії утворюються яри, балки та річкові долини (мал. 36.3).

Мал. 36.3. Яр — наслідок ерозії ґрунту

Природна ерозія сприяє повільному формуванню рельєфу на планеті, проте антропогенна ерозія (та, що спричинена нераціональною людською діяльністю) відбувається значно швидше за природну.

Ґрунти — це верхній родючий шар земної поверхні, що забезпечує поживними речовинами і місцем проживання велику кількість організмів. Неправильне використання ґрунтів людиною призводить до їх збіднення та ерозії.

  • 1. Що таке ґрунт?
  • 2. Які складові ґрунту ви знаєте?
  • 3. Які види ґрунтів ви знаєте? Чим вони відрізняються?
  • 4. Що таке добрива?
  • 5. Що таке ерозія ґрунтів і до чого вона призводить?