Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Металургійне виробництво світу

Ви дізнаєтесь:

  • про найбільші країни-виробники та країни-споживачі металів
  • про сучасні тенденції розміщення виробництв чорних металів

Пригадайте:

  • чинники розміщення металургійних підприємств
  • країни з найбільшими обсягами видобутку залізних та марганцевих руд, руд кольорових металів

Металургія переживала різні періоди. Були часи бурхливого розвитку чорної металургії, коли вона забезпечувала індустріалізацію: будівництво залізниць, виробництво машин та верстатів тощо. Був період скорочення виробництва через збільшення цін на енергоносії, зменшення матеріаломісткості продукції машинобудування, появу нових конструкційних матеріалів (у першу чергу пластмас). Був час нарощування виробництва кольорових металів та стрімкого збільшення обсягів виплавки сталі в державах Азії (спочатку в Японії, потім у Південній Кореї та останнім часом — стрімке зростання в Китаї).

1. Розміщення виробництва чорних металів у світі.

Чорна металургія залишається важливою складовою світового господарства, а загальне виробництво сталі неухильно зростає (мал. 1). Так, якщо в 1990 р. було вироблено 770 млн т сталі, то у 2020 р. цей показник уже склав майже 1800 млн т. За цей час було здійснено технічну модернізацію, і зараз понад 70% сталі виплавляється киснево-конверторним способом.

Зазнала змін і географія промисловості (мал. 2). Це пов’язано з тим, що розвинені країни пройшли період значного зростання обсягів виробництва продукції чорної металургії. Наприклад, виробництво сталі у Великій Британії в 1970-х рр. становило близько 30 млн т, у наступні три десятиліття воно скоротилося більш ніж у 2 рази — до 13,5 млн т, а зараз країна перебуває в третьому десятку (у 2020 р. — 7,2 млн т). У той самий час в останні десятиліття постійно нарощують виробництво країни Азії (у першу чергу Китай, Індія, Південна Корея, Туреччина) та Латинської Америки (у першу чергу Бразилія та Мексика).

Мал. 1. Динаміка виробництва сталі у світі, млн т.*

Поясніть причини зниження обсягів виробництва сталі у світі у 2020 р.

Особливо вражають досягнення Китаю: у 1990 р. тут виплавили лише 66 млн т сталі, а у 2020 р. ця цифра дорівнювала 1053 млн т. У 2020 р. частка країни у світовому виробництві сталі становила 56% проти 48% роком раніше. Китай є і найбільшим споживачем сталі.

Хоча майже 85% виробництва сталі належить першій десятці країн-виробників, його розвиток відбувається на тлі «розповзання» по різних регіонах світу. Зараз виплавка сталі здійснюється в понад 100 країнах.

Виробництво високоякісних, спеціальних, а тому дорогих видів сталі здійснюють розвинені країни. Також вони намагаються позбутися найбрудніших початкових стадій виробництва. Це дає можливість зменшити вплив на навколишнє середовище, зберегти власну сировину й при цьому отримати максимальний прибуток. Частина цих країн є не тільки великими споживачами сталі, а і її експортерами. У першу чергу це стосується країн ЄС та Японії.

Загалом споживання сталі в розвинених країнах у період із 2015 до 2020 р. залишається на рівні 350—370 млн т на рік. Найбільші показники мають США (країна є імпортером сталі), Японія (країна є експортером сталі) та Німеччина (країна є експортером та імпортером сталі). Споживання сталі зростає в країнах Азії (Китай, Індія, Туреччина) та Латинської Америки (Бразилія, Мексика) (див. таблиці 1, 2).

Географія чорної металургії є наслідком різних періодів її розвитку. На початковому етапі вона обумовлювалася розміщенням родовищ залізної і марганцевої руд, а також коксівного вугілля (хоча є багато прикладів формування металургійних районів лише на базі залізних руд). Їх територіальне поєднання сприяло виникненню потужних районів чорної металургії у Великій Британії, Франції, Німеччині, США, Україні, Росії.

* За даними Economist Intelligence Unit.

Мал. 2. Чорна металургія світу.

На сьогодні в частині європейських країн родовища вже виснажені, а видобуток сировини або скоротився в багато разів (наприклад у Франції), або майже припинився (Німеччина, Велика Британія). Поєднання залежності від імпортної сировини та орієнтації на продаж частини високоякісної продукції за кордон зумовило будівництво великих підприємств у портових містах (Італія, нові заводи Франції, Німеччини та Великої Британії) або в районах вугільних басейнів, пов’язаних зручними шляхами з морем (Німеччина).

Таблиця 1

КРАЇНИ — НАЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ СТАЛІ (2020 р.)*

Країна

Обсяг виробництва, млн т

Обсяг виробництва на одну особу, т

Китай

1053,0

752

Індія

99,6

71

Японія

83,2

667

Росія

73,4

517

США

72,7

218

Південна Корея

67,1

1308

Туреччина

35,8

421

Німеччина

35,7

425

Бразилія

31,0

144

Іран

29,0

341

Таблиця 2

КРАЇНИ — НАЙБІЛЬШІ ЕКСПОРТЕРИ СТАЛІ (2020 р.)*

Країна

Обсяг продажу, млн т

Китай

63,8

Японія

33,1

Південна Корея

29,9

Росія

29,5

Німеччина

24,1

Туреччина

19,7

Італія

17,9

Бельгія

17,2

Україна

15,6

Франція

13,6

Переважна частина металургійних підприємств Японії зосереджена в смузі, що простягнулася вздовж узбережжя Внутрішнього Японського моря та Токійської затоки.

У США більше половини заводів, як і раніше, розміщуються всередині країни. Значною мірою це комбінати повного циклу, які зорієнтовані на місцеву сировину (у першу чергу залізні руди в районі озера Верхнє, коксівне вугілля Аппалацького басейну).

У той самий час близько половини сталі в США виробляється не із чавуну, а з вторинної сировини (здебільшого ці підприємства працюють на півдні й заході). Такі процеси охопили весь світ, у ряді країн імпорт брухту замінив початкові стадії металургії. Особливо це характерно для нових індустріальних країн Азії.

* За даними Міжнародного інституту заліза і сталі (IISI).

Мал. 3. Бразилія є лідером металургійної промисловості в Південній Америці. Вона змогла створити власну чорну металургію завдяки багатим природним ресурсам. У першу чергу це великі родовища високоякісної залізної руди, розташовані на південному сході країни в одному з найбільш економічно розвинених і густонаселених штатів — Мінас-Жерайс. Про природні багатства штату кажуть, що в нього «груди із заліза, а серце із золота».

Найбільший центр чорної металургії склався на північному сході Китаю в місті Таншань (провінція Хебей). За останні два десятиліття він пережив небачене зростання, і зараз на його майже 25 заводах виплавляється до 90 млн т сталі (це вдвічі більше, ніж виробляють усі підприємства Німеччини). У місті загострилася екологічна ситуація і вирішується питання щодо скорочення виробництва.

2. Найбільші країни-виробники та країни-споживачі кольорових металів у світі.

В останні десятиліття в кольоровій металургії відбулися зміни. Дещо зменшилося значення традиційних кольорових металів — міді, свинцю, цинку, зросло — алюмінію, титану, магнію. Саме отримання алюмінію стало головним завданням кольорової металургії. Виробництво цього металу у світі досягло майже 65 млн т на рік, тоді як міді — лише 17 млн т, цинку — 13 млн т, свинцю — 11 млн т. Інших кольорових металів отримують значно менше.

Ви вже знаєте, що виробництво кольорових металів передбачає кілька стадій. Початкові, наприклад виробництво глинозему, часто розміщують у країнах, багатих на сировину (у цьому випадку — бокситів). Це такі країни, як Австралія, Китай, Бразилія (мал. 3), Ямайка, Індія. Алюміній виготовляють як із власного глинозему (Китай — безперечний лідер із виробництва металу, Австралія, Бразилія, Індія), так і з імпортного (США, Японія, Франція, Росія). Найбільшими споживачами металу є розвинені країни та Китай (мал. 4).

Мал. 4. Кольорова металургія світу.

У виробництві міді також існує розрив між початковими та кінцевими стадіями виробництва. У першу чергу він пояснюється недоцільністю транспортування бідної на основний метал мідної руди. Тому мідні концентрати виробляють у країнах, де є значні її запаси. Серед таких країн — Чилі (безперечний лідер), Китай, Перу, США, Австралія, Росія, Індонезія. Явні лідери з виробництва чорнової та рафінованої міді — Чилі, Китай, США, Японія, на які припадає більше половини виробництва металу. Оскільки в Чилі споживання міді незначне, ця країна є її провідним експортером. Китай, США та Японія — найбільші споживачі.

Світовим лідером із виробництва та споживання свинцю є Китай, на який припадає близько 50% виробленого металу. Поряд з Австралією ця країна має й найбільші запаси сировини. Значні обсяги виробництва та споживання свинцю — у США, Німеччині, Японії, Південній Кореї. У цих країнах понад 60% металу є продуктом вторинної переробки (використовуються відходи та брухт).

Найбільші запаси сировини для виробництва цинку зосереджені в Австралії, Китаї, Перу, Мексиці та Індії. Лідерами з виробництва цинку у світі є Австралія, Канада й Китай, ці ж країни є основними експортерами цинку.

Значні зміни відбулися серед провідних виробників золота. На початку XXI ст. абсолютним лідером була ПАР. Проте вже понад 15 років перші позиції тримає Китай. Великі обсяги виробництва золота мають Росія, Австралія, США, Канада, Перу.

У цілому в країнах, що розвиваються, розташовані переважно добувні виробництва та початкові стадії. У розвинених, середньорозвинених країнах та Китаї представлені як видобуток руд, так і виплавка готової продукції (у тому числі із чорнових металів, які доставляють сюди з країн, що розвиваються).

Ще одна характерна риса металургійної промисловості — зростання частки кольорових металів, які отримують із відходів та металобрухту. Таке виробництво обходиться дешевше, до того ж воно менше забруднює навколишнє середовище.

Головне

  • Лідером виробництва сталі у світі є Китай.
  • На розміщення підприємств чорної металургії різних країн світу найбільше впливають сировинний, транспортний, споживчий чинники.
  • Серед кольорових металів найбільшими є обсяги виробництва алюмінію, міді, цинку, свинцю.
  • Провідними виробниками кольорових металів є Китай, США, Японія, Австралія.
  • У світі зростає частка кольорових металів, які отримують із відходів та металобрухту.

Запитання для самоперевірки та колективного обговорення

1. Яких змін зазнала географія чорної металургії? 2. Що характерно для географії чорної металургії Західної Європи? 3. Використовуючи карти атласу, розкажіть про географію виробництва алюмінію. 4. Визначте спільні й відмінні риси в географії видобутку мідної руди та виробництві рафінованої міді. Чим їх можна пояснити?

Практичні завдання

1. Визначте за картою на мал. 2 (с. 131) країни з найбільшим виробництвом сталі на одну особу. Доведіть, що серед найбільших виробників сталі є країни, які не мають значних обсягів видобутку залізної руди.

2. Визначте за картою на мал. 4 (с. 134) країни з найбільшим виробництвом кольорових металів на одну особу (у дол. США). Поясніть цей факт.

Поміркуйте

Чим пояснюється небачене зростання виробництва сталі в Китаї?

Вправи для саморозвитку

Підготуйте повідомлення про використання золота в різних сферах промислового виробництва.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.