Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань

Три роки тому, у 6 класі, у вашому шкільному розкладі з’явився новий предмет — географія. Із того часу кожного року ви розкривали таємниці природи Землі, досліджували нові материки, вивчали різноманітні природні умови та ресурси нашої Батьківщини. Завдяки географії ви змогли відвідати найвіддаленіші куточки нашої планети.

Тепер настав час дістатися ще однієї «вершини» — опанувати складові економічної географії України та світу. У курсі географії «Україна і світове господарство» ви дізнаєтеся про закономірності розміщення господарства в нашій країні та інших країнах і регіонах світу, ознайомитеся з питаннями міжнародних відносин, стану навколишнього середовища, глобальних проблем людства. Ви будете вчитися розуміти географічні проблеми, які загрожують різним територіям, та шукати шляхи їх розв’язання.

Вступ

§ 1. Економічна географія в системі географічних наук

Розділ І. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка

§ 2. Національна економіка

§ 3. Секторальна модель економіки країни

§ 4. Чинники розміщення виробництва

§ 5. Суспільна організація виробництва та просторова організація національної економіки

Тема 2. Світове господарство

§ 6. Світове господарство та міжнародний поділ праці

§ 7. Типи економічних систем

§ 8. Типи країн за рівнем економічного розвитку

§ 9. Сучасне світове господарство

§ 10. Транснаціональні корпорації

Розділ II. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство

§ 11. Сільське господарство як складова первинного сектору

§ 12. Аграрні відносини

§ 13. Розвиток та розміщення рослинництва в Україні

§ 14. Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України

§ 15. Географія світового сільського господарства

Тема 2. Лісове господарство

§ 16. Лісове господарство

Тема 3. Добувна промисловість

§ 17. Мінеральні ресурси. Ресурсозабезпеченість

§ 18. Видобування мінерального палива

§ 19. Видобування металевих руд

§ 20. Видобуток неметалевої сировини

Розділ IІІ. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії

§ 21. Електроенергетика. Виробництво та постачання електроенергії в Україні

§ 22. Електроенергетика світу

Тема 2. Металургійне виробництво

§ 23. Чорна металургія України

§ 24. Кольорова металургія України

§ 25. Металургійне виробництво світу

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

§ 26. Хімічне виробництво

§ 27. Географія хімічної промисловості

§ 28. Обробка та переробка деревини. Виробництво паперу

Тема 4. Виробництво машин та устаткування

§ 29. Виробництво машин та устаткування

§ 30. Машинобудування в Україні

§ 31. Машинобудування світу

Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття

§ 32. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі

§ 33. Народні промисли в Україні

Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв

§ 34. Харчові продукти та їх виробництво в Україні

§ 35. Виробництво харчових продуктів у світі

Розділ IV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт

§ 36. Роль транспорту та його види

§ 37. Транспорт України

§ 38. Транспорт світу

Тема 2. Торгівля

§ 39. Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні

§ 40. Світова торгівля

Тема 3. Туризм

§ 41. Туризм та його види. Туризм в Україні

§ 42. Міжнародний туризм

Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я

§ 43. Наука. Освіта. Охорона здоров’я

Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування

§ 44. Фінансові послуги

§ 45. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг

Розділ V. Глобальні проблеми людства

§ 46. Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема

§ 47. Глобальні проблеми людства: сировинна та енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, що розвиваються

§ 48. Україна та глобальні проблеми людства. Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток

Основні терміни та поняття