Географія. Повторне видання. 9 клас. Довгань

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу

§ 26. Хімічне виробництво

Ви дізнаєтесь:

  • про складові хімічної промисловості
  • про значення та чинники розміщення хімічних виробництв

Пригадайте:

  • які хімічні засоби використовуються в побуті

Хімічне виробництво сприяє розвитку всього господарства. Для промисловості воно постачає сучасні, недорогі й високоякісні матеріали, які замінюють метали, деревину, натуральні тканини та продукцію, вироблену з них. Розвиток сільського господарства неможливий без мінеральних добрив і пестицидів (хімічні препарати для боротьби з бур’янами й шкідниками). Населення використовує продукцію побутової хімії (миючі засоби, пральні порошки), фармацевтики (ліки, вітаміни), парфумерії (креми, лосьйони). У різних виробництвах і в побуті широко застосовуються лаки й фарби.

Мал. 1. «Холодний асфальт» — це готова до використання мінерально-органічна суміш. Працювати з нею можна за температури повітря від -15 до +35°С. Суміш укладається та утрамбовується; відразу після цього відновлюється рух транспорту.

1. Хімічні виробництва та особливості їхніх технологій.

Хімічна промисловість — це складова переробної промисловості, що виробляє різноманітну продукцію, використовуючи хімічні методи переробки сировини. Її особливість полягає в тому, що сучасні технології дозволяють виробляти продукцію з найрізноманітнішої сировини:

  • нерудної мінеральної (калійна й кухонна солі, фосфорити, апатити, сірка);
  • паливної мінеральної (нафта, природний газ, вугілля, торф, сланці);
  • відходів інших виробництв.

При цьому з одного й того самого вихідного матеріалу можна виготовити хімічну продукцію з різними властивостями. Більшість із них не зустрічається в природі, а ті, що існують, коштують значно дорожче за вироблені хімічними методами. Так, шляхом полімеризації з природного газу виробляють синтетичні волокна, синтетичний каучук, пластмаси, шкірозамінники. Із полімерних матеріалів отримують навіть асфальт (мал. 1). Він не потребує розігрівання та може використовуватися навіть за складних погодних умов. Інші технології дозволяють отримувати з природного газу органічні кислоти, ліки, миючі засоби, мінеральні добрива, отрутохімікати, барвники.

Хімічна промисловість складається з гірничохімічної, основної (неорганічної) хімії, промисловості органічного синтезу та переробки полімерів (див. таблицю).

Таблиця

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Складова хімічної промисловості

Виробництва (продукція)

Гірничохімічна

Видобуток мінеральної сировини (сірка, калійна й кухонна солі, фосфорити)

Основна (неорганічна) хімія

Виробництво продукції неорганічної хімії (кислоти, луги, солі, сода, мінеральні добрива — азотні, калійні, фосфатні)

Промисловість органічного синтезу

Виробництво продукції хімії органічного синтезу, вуглеводної сировини й напівфабрикатів для отримання полімерних матеріалів (етилен, пропілен, ацетилен, бензол)

Виробництво з полімерних матеріалів синтетичних волокон, синтетичного каучуку, пластмас, шкірозамінників

Переробка полімерів

Виготовлення виробів із пластмас, поліетиленової плівки, шин

Крім основних, виділяють групу складових хімічної промисловості другого порядку, до яких належать лакофарбова, фармацевтична промисловість, побутова хімія, косметика.

2. Чинники розміщення основних виробництв.

Відмінності в технології та сировині обумовлюють вплив різних чинників на розміщення підприємств хімічної промисловості. На сировину орієнтуються підприємства, що видобувають корисні копалини (гірничохімічна промисловість), та ті, у яких значними є витрати сировини (виробництво азотних добрив, синтетичного каучуку, пластмас).

Споживчий чинник найбільше впливає на підприємства, які виробляють небезпечні речовини (наприклад сірчану кислоту). Також його враховують при виробництві добрив та побутової хімії.

Промисловість органічного синтезу потребує значної кількості електроенергії. Окремим виробництвам також необхідно багато води, що використовується як сировина й допоміжна речовина. Так, для отримання однієї тонни синтетичних волокон використовують 5000 м3 води.

Багато хімічних речовин мають небезпечні для здоров’я людини та інших живих організмів властивості. Особливо шкідливими є бензол, хлор, пестициди, деякі барвники, тому під час розміщення їх виробництв ураховується екологічний чинник.

Розробка й виробництво фармацевтичної продукції вимагає тривалих наукових досліджень, упровадження та апробації, тому можливе за умов високого рівня розвитку науки та наявності кваліфікованих трудових ресурсів. Найбільше підприємств фармацевтичної промисловості зосереджено в освітніх і наукових центрах.

Мал. 2. Хімічний комбінат. Для хімічної промисловості характерним є комбінування і кооперування виробництв. Одним зі шляхів вирішення проблеми кооперування є будівництво хімічних і нафтохімічних комбінатів у комплексі з газо- і нафтопереробкою.

Головне

  • Хімічна промисловість — це складова переробної промисловості, що виготовляє різноманітну продукцію, використовуючи хімічні методи переробки сировини.
  • На розміщення підприємств хімічної промисловості впливають сировинний, споживчий, електроенергетичний, екологічний, водний, трудовий, науковий чинники.

Запитання для самоперевірки та колективного обговорення

1. Назвіть складові хімічної промисловості та види продукції, які вони виробляють. 2. Яку сировину використовують підприємства хімічної промисловості? 3. Які чинники відіграють основну роль у розміщенні виробництва хімічних продуктів? Чому? 4. Доведіть, що в хімічній промисловості є умови для комбінування виробництва.

Практичні завдання

1. Складіть у зошиті схему «Зв’язки хімічної промисловості з іншими виробництвами».

2. Послідовність виробництва окремих видів продукції в хімічній промисловості можна представити таким чином: природний газ → напівфабрикати для отримання полімерних матеріалів → хімічні волокна → шини (волокна використовуються як шинний корд), тканини. Наведіть приклад послідовності виробництва іншого виду продукції (вибір зробіть на власний розсуд).

Набуваємо практичних навичок

Використовуючи додаткові джерела знань, порівняйте властивості та ціну сталевих, пластикових і металопластикових труб. Які б із них ви вибрали для постачання води? Чому?

Порадник

Порівнювати можна за такими критеріями: антикорозійні властивості, необхідність додаткової обробки (наприклад фарбування), робота на згин, особливості процесу з’єднування, довговічність, ціна за метр.

Вправа для саморозвитку

Залежно від виду вихідної сировини в хімічній промисловості розрізняють синтетичні й штучні волокна. Синтетичне волокно виробляють із полімерів, які синтезують із продуктів переробки нафти, природного газу, кам’яного вугілля. Таке волокно міцне, еластичне, стійке до стирання, багаторазового вигину й дії багатьох хімічних речовин. З’ясуйте, із якої сировини виробляють штучні волокна, якими є їхні властивості.