Хімія. Поглиблений рівень. Повторне видання. 8 клас. Бутенко

§ 31. Розрахункові задачі: обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси й кількості речовини

У цьому параграфі ви навчитеся:

  • виконувати розрахунки молярної маси та кількості речовини, маси порції речовини;
  • здійснювати розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

Приклади розв’язування задач

Приклад 1 (пряма задача). Визначте кількість речовини хром(ІІІ) гідроксиду Сr(ОН)3, що відповідає його масі 10,3 г.

Приклад 2 (пряма задача). Визначте кількість речовини, якій відповідає: а) 84 г силіцію; б) 208 г хрому; в) 355 г хлору Сl2; г) 222 г кальцій хлориду СаСl2.

Приклад 3 (обернена задача). Обчисліть масу порції алюміній оксиду Аl2О3, якщо кількість речовини в ній становить 0,5 моль.

Іноді для розв’язування задач, подібних до розглянутих вище, використовують метод, який полягає в складанні відповідних пропорцій.

Приклад 4. Обчисліть масу одного атома Ауруму та кількість речовини золота, що їй відповідає.

Приклад 5. Унаслідок згоряння магнію в атмосфері кисню утворився оксид складу MgO. Обчисліть: а) кількість речовини магній оксиду, що при цьому утворилася; б) число атомів Магнію, яке вступило в реакцію з 3,612 · 1023 молекулами кисню.

Приклад 6. У якому масовому співвідношенні потрібно взяти залізо та йод, щоб у результаті нагрівання одержати ферум(ІІ) йодид кількістю речовини 0,2 моль?

Запитання та завдання

1. Обчисліть молярну та молекулярну маси сполуки, порція якої має масу 3,2 г, а кількість речовини становить 0,05 моль?

*2. Під час згоряння заліза в атмосфері кисню О2 утворюється оксид складу Fe3O4. Визначте число атомів Феруму, яке вступило в реакцію з 2,408 · 1024 молекулами кисню О2, та кількість речовини Fe3O4, що при цьому утворилася.

*3. Унаслідок розкладання аргентум оксиду Ag2O, кількість речовини якого становила 0,4 моль, одержали срібло та кисень О2. Яке число атомів Аргентуму та яке число молекул кисню О2 внаслідок цього утворилося?

4. Обчисліть кількість речовини води та масу карбон(ІV) оксиду СО2, що утвориться внаслідок згоряння 12 г метану СН4.

5. У якому масовому співвідношенні необхідно змішати алюміній та сірку, щоб одержати алюміній сульфід Al2S3 кількістю речовини 0,5 моль?

6. Скільки молів фосфор(V) оксиду Р2О5 утвориться в результаті згоряння 62 г фосфору Р? Скільки молів кисню буде при цьому витрачено?

7. Яка маса вуглецю згоріла, якщо при цьому було зібрано 110 г карбон(ІV) оксиду СО2?

8. Зразки цинку кількістю речовини по 0,4 моль вступили в такі реакції: а) 2Ζn + О2 = 2ΖnΟ; б) Zn + 2НСl = ZnCl2 + Н2; в) Zn + S = ZnS. Визначте маси сполук Цинку, що утворяться внаслідок цього.