Історія України. 7 клас

Узагальнення і тематичний контроль. Русь-Україна у другій половині XI — першій половині XIII ст.

1. Назвіть основні причини роздробленості Русі-України. Які чинники — політичні чи економічні — відіграли основну роль.

2. Виконайте тестові завдання. Відповіді запишіть у зошит.

1. Землі яких князівств у часи роздробленості Русі-України позначено штрихуванням на картосхемі?

 • А Київського та Переяславського
 • Б Чернігівського та Київського
 • В Київського та Чернігівського
 • Г Галицького та Переяславського

2. Хто із князів не входив до тріумвірату Ярославичів?

 • А Всеволод
 • Б Святослав
 • В Ізяслав
 • Г Вячеслав

3. Володимир Мономах зажив слави полководця у боротьбі із

 • А половцями.
 • Б поляками.
 • В монголами.
 • Г печенігами.

4. Коли відбулася подія, описана в уривку давньоруського твору?

«Ігор сей, славен князь, міццю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, ратного духу виповнився та й повів полки свої хоробрі на землю Половецьку, за землю Руську! Перестали князі невірних воювати, стали один одному казати: “Се моє, а се теж моє, брате!” Стали вони діла дрібні вважати за великі, на себе самих підіймати чвари, — а невірні з усіх сторін находили, землю Руську долали».

 • А 1169 р.
 • Б 1185 р.
 • В 1199 р.
 • Г 1223 р.

5. Яку пам’‎ятку ілюструє представлене зображення?

 • А Мстиславове Євангеліє
 • Б «Повість минулих літ»
 • В «Ізборник» 1076 р.
 • Г Остромирове Євангеліє

6. Установіть хронологічну послідовність подій.

 • А Любецький з’‎їзд князів
 • Б перша літописна згадка топоніма «Україна»
 • В утвердження Володимира Мономаха на київському столі
 • Г створення Остромирового Євангелія

7. Установіть відповідність між назвами храмів Русі-України та їх зображеннями.

 • А Софійський собор у Києві
 • Б Спасо-Преображенський собор у Чернігові
 • В Успенський собор Києво-Печерської лаври
 • Г П’‎ятницька церква у Чернігові
 • Д Михайлівський Золотоверхий собор Михайлівського монастиря у Києві

8. Які твердження стосуються князя Володимира Мономаха?

 • 1) звелів збудувати перший кам’‎яний храм на території Русі-України
 • 2) син Ярослава Мудрого, згідно із заповітом батька отримав у володіння переяславські землі
 • 3) мислитель, автор «Повчання», адресованого власним дітям
 • 4) влада правителя була настільки міцною, що він, нікого не питаючи, заповів Київ братові Ярополку
 • 5) планував перенести столицю ближче до візантійських володінь
 • 6) гуртував Рюриковичів для відсічі половцям, сам узяв участь у вісімдесяти трьох битвах проти них
 • 7) об’‎єднав більшу частину території Русі-України, припинив князівські усобиці

3. Визначте, які події характеризують літописні цитати.

«Прийшли іноплемінники на Руську землю, половці многі. А Ізяслав, і Святослав, і Всеволод вийшли супроти них на [річку] Альту І коли настала ніч, рушили вони одні проти одних. За гріхи наші напустив Бог на нас поганих, і побігли руські князі...»

«І послали знову кияни [послів] до Володимира, говорячи: “Піди, княже, до Києва. Бо якщо ти не підеш, то знай, що багато зла підніметься, і тоді [будуть] не Путятин двір, ні соцьких [...] а далі й підуть на ятрівку твою, і на бояр, і на монастирі. І будеш ти одвіт мати, княже, якщо ото монастирі розграбують”».

«Узятий же був Київ місяця березня у дванадцятий [день], у середу другої неділі посту. І грабували вони два дні увесь город Подолля, і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю. І не було помилування анікому і нізвідки: церкви горіли, християн убивали, а других в’‎язали, жінок вели в полон, силоміць розлучаючи із мужами їхніми, діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І взяли вони майна безліч, і церкви оголили од ікон, і книг, і риз, і дзвони познімали всі [ці] смольняни, і суздальці, і чернігівці, і Олегова дружина, — і всі святині було забрано. Запалений був навіть монастир Печерський святої Богородиці поганими, але Бог молитвами святої Богородиці оберіг його од такої біди».

4. Визначте характерні риси відносин між руськими князями і кочовиками, що контролювали степи у Північному Причорномор’‎ї.