Історія України. 7 клас

§ 17. Крим у складі Візантійської імперії

Розгляньте карту. Хто контролював територію Криму у XII ст.? Пригадайте, з якими важливими подіям в історії Русі-України пов'язані кримські землі. Які переваги мало географічне розташування Криму в той час?

Географічне положення Криму визначало історію народів, які населяли його території в різні періоди. На ці землі претендували Візантійська імперія, Хозарський каганат, Русь-Україна, Генуя та Венеція.

Володіння Візантії у Криму окреслювалися територією Боспору і Херсонеса та його околиць. Панування над Боспорським царством вона встановила на початку VI ст. за правління імператора Юстиніана І. Боспорське царство — ринок, де закуповували у степовиків хутро для потреб Константинополя. Своєю чергою, у боспорських містах активно розвивалися ремесла, орієнтовані на задоволення потреб сусідів-кочовиків.

А наприкінці X ст. території Боспорського царства увійшли до складу давньоруського Тмутороканського князівства. І вже до 1022 р. руські князі підкорили місцеві племена косогів та ясів.

У XIII ст. ситуація змінилася. У квітні 1204 р. хрестоносці захопили Константинополь, і на місці Візантії виникло кілька держав. Серед них вирізнялися Трапезундська та Нікейська імперії. Херсонес та гірські території стали залежними від Трапезунда і щороку сплачували йому податки. Боспор і найбагатше торгово-ремісниче місто Таврики того часу Суґдея залишилися під протекторатом половців.

Хрестоносці — учасники хрестових походів. Зазвичай нашивали на одяг зображення хреста як знак своїх добрих намірів.

  • 1. Чому Кримський півострів був стратегічно важливим для Русі-України, Візантії та кочовиків?
  • 2. Виконайте онлайн-вправу.

  • Дізнайтеся більше про розвиток Криму. Прочитайте додаткові матеріали.

Домашнє завдання

Підготуйте повідомлення про господарський розвиток Криму у X — на початку XIII ст. Намалюйте ілюстрацію до свого повідомлення.

Практична робота

Працюємо з картою

Розгляньте карту. Який період історії Русі-України вона характеризує?

Позначте на відповідній контурній карті об'єкти, які дадуть змогу зробити висновки про хронологічні рамки, у межах яких можна застосовувати цю карту.

Аналізуємо історичне джерело

«Осе я одходжу зі світу сього. А ви, сини мої, майте межи собою любов... Тож слухайтесь брат брата, пробувайте мирно. Тепер же поручаю я, — замість себе, — стіл свій, Київ, найстаршому синові своєму, брату вашому Ізяславу. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяславль, а Ігорю — Володимир, а Вячеславу — Смоленськ» (із «Повісті минулих літ»).

Хто автор цих слів? Які наслідки для Русі-України мало його рішення?

«А найголовніше — убогих не забувайте, а скільки можете по змозі годуйте і подайте [милостиню] сироті, і вдовицю оправдуйте самі, а не давайте сильним погубити людину Ні правого, ні винуватого не вбивайте і не веліть убивати його. Якщо навіть заслуговуватиме смерті, і то не погубляйте жодного християнина» (із «Повісті минулих літ»).

Який князь так звертався до синів? Чи відповідала його політика його ж закликам?

Творимо

Об'єднайтеся у пари і створіть постер (плакат на якому ілюстрації поєднуються з найважливішими матеріалами на обрану тему), який даватиме уявлення про розвиток освіти, науки або культури Русі-України у другій половині XI — на початку XIII ст.