Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 10. «ВЕСНА НАРОДІВ»

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: дати «Весни народів»;

• розуміти: поняття « «Весна народів»;

• вміти: визначити передумови і наслідки «Весни народів»; визначити причини формування національно-визвольних рухів у країнах Європи, національні особливості й наслідки революцій 1848-1849 рр.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Назвіть революції, що відбулись у Європі протягом XVII — на початку XIX ст.

2. Хто був рушійною силою цих революцій? Якими були їхні підсумки?

3. Яку європейську країну і чому можна назвати найбільш революційною?

4. Скільки революцій відбулося до середини XIX ст. у Франції?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з картою

♦ Розгляньте карту атласу «Революції 1848-1849 рр. Робітничий та національно-визвольний рух у Європі» та виконайте завдання.

1. Назвіть держави, де відбулися революційні події.

2. Як ви вважаєте, чому 1848-1849 рр. різні європейські країни охопили революційні події?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в групах

Учитель створює п’ять груп (за кількістю виучуваних країн).

♦ За допомогою підручника заповнити таблицю «Європейські революції 1848-1849 рр.».

Угорщина

Франція

Німеччина

Австрія

Італія

Причини революції

Завдання революції

Учасники події, інтереси яких груп населення відстоювали

Революційні зміни

Підсумки революції

Метод «Мозковий штурм»

♦ Використовуючи дані таблиці «Європейські революції 1848-1849 рр.», визначити спільні та відмінні ознаки революцій в європейських країнах.

Робота з візуальним джерелом

♦ Розгляньте карикатуру 1848 р. та дайте відповідь на запитання.

1. Як монархи європейських держав ставились до необхідності проголосити конституції?

2. Як ви вважаєте, чи дотримувалася влада проголошених прав та свобод?

3. Як ви вважаєте, навіщо було приймати конституції, яких ніхто не збирався дотримуватися?

Монархи Європи ковтають пігулки конституції [1]

Робота з історичним атласом та контурною картою

♦ За допомогою карти атласу «Революції 1848-1849 рр. у Європі» позначити на контурній карті:

1) головні центри революційних рухів 1848-1849 рр.;

2) території, охоплені національно-визвольною боротьбою;

3) райони Німеччини, охоплені рухом за прийняття імперської конституції у травні 1849 р.;

4) кордони Німецького союзу;

5) збройні дії проти контрреволюції та іноземних інтервентів.

Виступ учнів

Повідомлення учнів про лідерів революційних рухів Італії Джузеппе Гарібальді та Угорщини Лайоша Кошута.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Вправа «П'ять речень»

♦ За допомогою словосполучень складіть п’ять речень.

1) Економічно зміцніла буржуазія;

2) підвищення оплати праці;

3) тягнулася до політичної влади;

4) сильна залежність від поміщиків;

5) ліквідація монархії;

6) «Весна народів»;

7) створення національної держави;

8) завзято домагалися;

9) звільнення від національного гніту;

10) робітники;

11) проголошення конституції;

12) селяни.

Метод «Коло ідей»

♦ Визначте причини поразки революції 1848-1849 рр. у країнах Європи.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати політичний портрет Отто фон Бісмарка, Камілло Кавура та Джузеппе Мадзіні.

Використані джерела

1. http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000036/st340.shtml