Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 11. НІМЕЧЧИНА ТА ІТАЛІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати; дати об'єднання Італії та Німеччини;

• вміти: охарактеризувати політичний і соціально-економічний розвиток, соціальну структуру; визначити передумови і наслідки об'єднання Італії та Німеччини; обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Джузеппе Гарібальді, Камілло Кавура, Отто фон Бісмарка.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Робота з картою

♦ Розгляньте карту історичного атласу «Європа у 1815-1847 рр.» та «Революції 1848-1849 рр. Робітничий та національно-визвольний рух у Європі» і виконайте завдання:

1) охарактеризуйте становище Пруссії після Віденського конгресу;

2) назвіть головні центри революційних рухів у Німеччині;

3) назвіть райони Німеччини, охоплені рухом за прийняття конституції;

4) назвіть головне завдання німецьких держав під час революційних подій;

5) охарактеризуйте становище Італії після Віденського конгресу;

6) назвіть головні центри революційних рухів Італії ;

7) назвіть держави, які брали учать у придушенні революції в Італії.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з візуальним джерелом

♦ Розгляньте німецьку карикатуру 1834 р. та дайте відповідь на запитання.

1. Як ви вважаєте, як вплинула на стан економіки Німеччини ліквідація митних обмежень?

2. Що, на вашу думку, необхідно було зробити для подальшого розвитку німецьких держав?

Алегорія на ліквідацію митних обмежень [1]

Робота з висловлюванням

♦ Прочитайте висловлювання і дайте відповідь на запитання.

1. Чому Меттерніх саме так характеризує Італію?

2. Як така ситуація впливала на розвиток економіки Італії?

3. Назвіть спільне завдання для Італії та Німеччини.

Італія, на думку німецького та австрійського дипломата Клемента фон Меттерніха, була «географічним поняттям». Щоб провезти товар річкою По, потрібно було 21 раз сплатити мито.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота з підручником

♦ Опрацювати текст текст підручника і скласти опорну схему відповіді «Передумови об’єднання Німеччини».

Запитання

♦ Якими мали бути наступні кроки?

Виступ учнів

Повідомлення учні про О. фон Бісмарка.

Робота з картою

♦ Розгляньте карту історичного атласу «Об’єднання Німеччини» і висловіть припущення щодо можливих шляхів об’єднання Німеччини.

Робота з таблицею

♦ Опрацюйте відповідний матеріал підручника, складіть хронологічну таблицю «Етапи об’єднання Німеччини».

Орієнтовний вигляд таблиці

Дата

Подія

Результат

1864 р.

Війна з Данією

Шлезвіг і Гольштейн у спільному володінні Пруссії та Австрії

1866 р.

Війна з Австрією

Австрії виходила з Німецького союзу та відмовлялася від Шлезвігу і Гольштейну.

За Віденським мирним договором, Німецький союз розпускався, а Австрія втрачала гегемонію серед німецьких держав. Пруссія перетворювалася на найбільшу німецьку державу з суцільною територією від Рейну до Німану

1866 р.

Захоплення Нассау Гессена, Франкфурта

Розширення території Пруссії

Дата

Подія

Результат

1867 р.

Утворення Північнонімецького союзу

Закріплення провідної ролі Пруссії у Північнонімецькому союзі, до якого увійшли 22 держави

1870-1871 рр.

Війна з Францією

Приєднання Ельзасу і Лотарингії

Запитання

♦ Як ви розумієте висловлювання Бісмарка, що Німеччина була об’єднана навколо Пруссії за допомогою «заліза та крові»?

Виступ учнів

Повідомлення учнів про К. Кавура та Д. Мадзіні.

Робота з історичними поняттями

Революційно-демократичний шлях об’єднання — варіант об’єднання Італії в єдину демократичну республіку, запропонований революційними демократами (Мадзіні та Гарібальді), що спиралися на ремісників, селян, інтелігенцію.

Помірковано-ліберальний шлях об’єднання — варіант об’єднання Італії навколо П’ємонта, запропонований представниками ліберального дворянства і буржуазії (Кавур) під зверхністю конституційного монарха Віктора-Еммануїла II.

Рісорджіменто (від італ. il risorgimento — «відродження», «оновлення») — рух за звільнення з-під австрійського гніту та об’єднання Італії.

Робота з картою

♦ Розгляньте карту історичного атласу «Об’єднання Італії» та назвіть:

1) держави, які були розташовані на Апеннінському півострові;

2) державу, що володіла етнічними італійськими територіями;

3) райони, охоплені рухом за об’єднання Італії.

Робота з таблицею

♦ Опрацюйте відповідний текст підручника, заповніть хронологічну таблицю «Етапи об’єднання Італії».

Орієнтовний вигляд таблиці

Дата

Подія

Наслідки

Червень 1859 р

Битва під Маджентою. Битва під Сольферино

Розгром австрійської армії. П’ємонт отримав Ломбардію

Серпень 1859 р.

Повстання у Флоренції, Пармі та Модені

Приєднання до П’ємонту

Травень 1860 р.

Повстання «Тисячі червоносорочечників» під проводом Гарібальді.

Битва під Калатафімі

Входження Сицилії до П’ємонту

7 вересня 1860 р.

Вступ Гарібальді до Неаполя

Вигнання Бурбонів з Південної Італії

1861 р.

Проголошення єдиного Італійського королівства

Король Італії — Віктор-Еммануїл II

1866 р.

Італо-пруссько-австрійська

війна

Уведення Венеціанської області до Італійського королівства

1870 р.

Франко-прусська війна

Захоплення Рима королівськими |військами

1871 р.

Перенесення столиці Італійського королівства з Венеції до Рима

Завершення об’єднання країни

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з візуальними джерелами

♦ Розташуйте малюнки у хронологічному порядку та поясніть зміст малюнків.

Варіант І

Лоцман залишає човен [2]

Бісмарк і Ласкер у парламенті [2]

Пруссія об'єднує Німеччину [3]

Відповідь: Б, Г, А.

Варіант II

Королівський чобіток [4]

Карта Італії [5]

Під музику Гарібальді... [6]

Відповідь: В, Б, А.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення «Північне та Південне товариства декабристів».

Використані джерела

1. https://ru.wikipedia.org/

2. http://nado.znate.ru

3. http://ukrmap.su/uk-wh9/1228.html

4. http://ukrmap.su/uk-wh9/351.html

5. http://www.defilippis-delfico.it/Giuseppe_Garibaldi_nelle_caricature_di_Melchiorre_DFD.htm