Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 9. ФРАНЦІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: дати Липневої революції у Франції;

• розуміти: поняття «реставрація»;

• вміти: охарактеризувати політичний і соціально-економічний, соціальну структуру, зміни в повсякденному житті.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

1. Як виникло Сполучене королівство Великої Британії?

2. Чому з прийняттям парламентської реформи 1832 р. не припинилась боротьба за подальше реформування виборчого права?

Завдання

♦ Внесіть до відповідних колонок номери провідних країн Європи.

Імперія

Монархія

Королівства

1) Велика Британія;

3) Росія;

5) Франція.

Відповідь

2) Австрія;

4) Пруссія;

Імперія

Монархія

Королівства

2, 3

1,5

4

Вправа «Хронологічна квітка»

♦ Виконуючи прості арифметичні дії, отримайте нову дату та «посадіть квітку в потрібний горщик», знайшовши подію на ігровому полі. Серцевина квітки — дата завершення формування Сполученого королівства Великої Британії (1808 р.).

1) Початок правління королеви Вікторії;

2) перша парламентська реформа;

3) прийняття «хлібних законів»;

4) скасування рабства в англійських колоніях;

5) друга парламентська реформа;

6) скасування «хлібних законів».

Відповідь: А 5, Б 4, В 6, Г 3, Д 2, Є 1.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Після повалення імперії Наполеона Бонапарта у Франції була відновлена династія Бурбонів, про яких Талейран сказав: «Вони так нічого і не зрозуміли, і нічого не навчилися». Про те, що дало підстави Талейрану саме в такий спосіб оцінити добу Реставрації, ми з вами з’ясуємо на цьому уроці.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Проблемне питання

♦ Чому Франція після Великої Французької революції залишалась «пороховою» бочкою?

Виступ учнів

Повідомлення про причини та особливості прийняття Конституції Франції («Хартія 1830 року»).

Робота з історичним джерелом

♦ Опрацювати текст Хартії 1814 р. і скласти конспект основних її положень. Орієнтовний вигляд конспекту

1. Франція — монархія.

2. Збереження демократичних свобод.

3. Недоторканість приватної власності.

4. Святість і недоторканість короля.

5. Король — верховний глава держави, голова влади.

6. Король має право на законодавчу ініціативу.

7. Законодавча влада здійснюється королем, палатою перів і палатою депутатів від департаментів.

8. Зменшення майнового та вікового цензу.

Робота з таблицею

♦ За розповіддю вчителя заповніть таблицю «Режим Реставрації (1815- 1830). Франція за Бурбонів».

Орієнтовний вигляд таблиці

Король

Характеристика епохи

Людовік XVIII (1815-1824)

Посилення позицій роялістів; придушення повстання в Іспанії; арешти і страти прихильників Першої імперії; повернення єзуїтів; проведення чисток в армії та державних установах

Карл X (1824-1830)

Виплата компенсацій старим дворянам; розпуск Національної гвардії; перемога лібералів на виборах до Національних зборів; закони про розпуск парламенту, скасування свободи преси та виборчого права для всіх, крім великих землевласників; Липнева революція; повстання в Парижі; зречення короля, повалення династії Бурбонів

Луї-Філіпп (1830-1848)

Прихід до влади фінансової та промислової буржуазії

Проблемне питання

♦ Які заходи короля Карла X спровокували Липневу революцію 1830 р.? Робота з картою

♦ За допомогою карти атласу «Країни Європи у 1815-1847 рр.» назвіть місця найбільш масових виступів у липні 1830 р.;

Робота з історичним джерелом

♦ Опрацювати текст Хартії 1830 р. і скласти конспект основних її положень.

Орієнтовний вигляд конспекту

1. Конституційна монархія.

2. Демократичні свободи.

3. Уряд призначає король.

4. Недоторканість приватної власності.

5. Король править на запрошення народу.

6. Король має право «вето».

7. Зниження майнового та вікового цензу.

8. Збільшення кількості виборців.

9. Відновлення Національної гвардії.

10. Король втратив право видавати закони.

Робота в парах

1. Порівняти Хартії 1814 та 1830 року.

2. Чию владу і як захищали Хартії?

Робота з картою

1. За допомогою карти атласу «Європа у другій половині XIX ст.» визначте:

1) галузі промисловості, які були найбільш розвинені у Франції;

2) центри текстильної промисловості;

3) центри металургійної промисловості;

4) місця корисних копалин;

5) з якими державами конкурувала Франція;

6) які фактори перешкоджали економічному розвиткові Франції.

2. За допомогою карти атласу «Австрійська імперія» визначте:

1) території, які входили до складу імперії;

2) національний склад населення.

Виступ учнів

Повідомлення учнів про політичний курс канцлера Австрійської імперії К. фон Міттерніха.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Вправа «Так чи ні»

1. «Вони так нічого і не зрозуміли і нічого не навчилися», — сказав Талейран про Бурбонів. (Так)

2. Таємне радикальне «Товариство сімей» виступало за суспільство рівних на основі дрібної приватної власності. (Ні)

3. Одне з положень Хартії 1830 р. передбачало проголошення республіки. (Ні)

4. Конституція Людовіка XVIII дістала назву «Декларація». (Ні)

5. Провідними галузями французької промисловості були машинобудування та металургія. (Ні)

6. Терміном «Реставрація» називають відновлення імперії у Франції. (Ні)

7. У період Реставрації відбулося повернення до феодалізму. (Ні)

8. Основне положення Хартії 1814 р. було спрямоване на збереження демократичних свобод. (Так)

9. Після смерті Людовіка XVIII французький трон посів Луї XIX. (Ні)

10. Липневою монархією називають час правління Луї-Філіппа. (Так)

11. За темпами промислового розвитку на початку XIX ст. Франція значно поступалася Великій Британії. (Так)

12. Найбільшим виступом французьких робітників було повстання ліонських ткачів. (Так)

Вправа «Хмара слів»

♦ Розгляньте «хмару слів» [1], оберіть з них такі, що відповідають політичному курсу К. фон Міттерніха.

1. Політика національного розбрату.

2. Лібералізм.

3. Політика рівності в Європі.

4. Колоніальна експансія.

5. Об’єднання держави.

6. Політика європейської безпеки.

7. Царство банкірів.

8. Денаціоналізація.

9. Революція — це пожежа, якої не можна допустити.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготували повідомлення про Дж. Гарібальді, Л. Кошута.

Використані джерела

1. http://upbyte.net/news/oblako/2015-04-23-151