Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 22. АВСТРО-УГОРЩИНА І БАЛКАНИ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: дати утворення дуалістичної Австро-Угорщини;

• розуміти: поняття «дуалістична монархія», «індустріалізація», «колоніальна імперія», «дискримінація»;

• вміти: показувати на карті території незалежних держав на Балканах; характеризувати тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку, особливості розвитку Австро-Угорщини; визначати причини і наслідки національних рухів слов'янських народів; висловлювати судження про значення діяльності Франца-Йосифа І.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцвікторина

1. Що проголошував царський Маніфест 1861 року? (Скасування кріпацтва)

2. Кому належить фраза: «Краще ми звільнимо селян згори, ніж очікуватимемо, коли вони самі звільнять себе знизу»? (Олександру II)

3. Які реформи було проведено 1864 року? (Земську, судову, освітню, фінансову)

4. На якій основі відбувалися вибори до міської думи? (Майнового цензу)

5. Хто опікувався початковою освітою, медичним обслуговуванням, благоустроєм? (Земства)

6. Як називали сучасники 60 70-ті рр. XIX ст.? (Епохою Великих реформ)

7. Яка війна мала розв’язати так зване «східне питання»? (Кримська)

8. Хто з російських воєначальників знищив турецький флот у Синопській бухті? (Адмірал 17. Нахімов)

9. Відомий російський письменник, учасник оборони Севастополя. (Л. Толстой)

10. Сан-Стефанський мирний договір був підписаний по завершенні ... (російсько-турецької війни 1877-1878 рр.).

11. Плеханов, Дейч, Степанович, Аксельрод — це члени створеної 1879 року організації народників ... («Чорний переділ»).

12. Коли народовольці вбили імператора Олександра II? (1 березня 1881 р.)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з візуальним джерелом

• Розгляньте карикатури та виконайте завдання.

«Клаптева імперія». Карикатура на Австро-Угорщину [1]

Австрійського імператора Франца Йозефа I, якому дошкуляють Італія, Росія, Чорногорія та Румунія, «рятують» Німеччина та Туреччина [2]

1. Як виникла Австро-Угорщини і в чому полягали особливості цієї держави?

2. Як багатонаціональний склад населення імперії впливав на її розвиток?

3. Які проблеми для влади створював багатонаціональний склад населення?

Бесіда

♦ Визначте особливості розвитку Австрійської імперії в середині XIX ст.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Створення дуалістичної Австро-Угорської імперії

Учитель. У середині XIX сторіччя багатонаціональна Австрійська імперія перебувала у стані глибокої економічної та політичної кризи. Треба було дійти компромісу між двома значними групами населення — німцями (австрійцями) й угорцями, хоча вони становили лише третину населення імперії.

Робота з поняттям

Дуалістична монархія Австро-Угорщини — імператор Австрії одночасно був і королем Угорщини. Австрія та Угорщина мали власні парламенти і уряди, склад яких затверджувався імператором.

Робота інформаційними ресурсами

• Опрацювати відповідний матеріал підручника або інших інформаційних ресурсів і скласти тези доповіді «Утворення Австро-Угорщини». Орієнтовний вигляд тез

• 1848 р. — перетворення Австрійської імперії на унітарну державу (ліквідація регіональних особливостей та самостійності територій).

• Спроба реформ 1853 року та прийняття нових Конституцій («Жовтневий диплом» 1860 р. та «Лютневий патент»1861 р.).

• Угода 8 лютого 1867 р. про перетворення Австрійської імперії на Австро-Угорську монархію.

Учитель. Австро-Угорщина як дуалістична монархія проіснувала до 1918 р., її специфічними ознаками були:

1) відсутність заморських володінь, оскільки всі її землі перебували в центрі й на сході Європи;

2) багатонаціональний характер державного устрою, що поєднував елементи централізованої та федеративної монархії;

3) інтенсивний розвиток національної свідомості народів окраїн, що зумовило місцевий сепаратизм.

Робота з картою

• Розгляньте історичну карту атласу «Австрійська імперія», «Міжнародні відносини в 1870-1900 рр.», «Європа в другій половинні XIX ст.» і назвіть:

1) народи, які входили до складу Австрійської імперії;

2) території, які Австрійська імперія втратила у 50-60 рр. XIX ст.;

3) території, які перебували у складі королівства Угорщина;

4) визначте особливості зовнішньої політики Австро-Угорщини;

5) найбільш розвинені галузі промисловості Австро-Угорщини;

6) порівняйте розвиток промисловості Австро-Угорщини з іншими європейськими державами.

Робота зі схемою

Учитель пояснює матеріал учням, користуючись схемою «Державний устрій Австро-Угорської імперії».

Економічний розвиток Австро-Угорщини наприкінці XIX — на початку XX ст.

Учитель. Австро-Угорщина була середньорозвинутою аграрно-індустріальною країною зі слабкими темпами розвитку промисловості і відсталим сільським господарством. І це притому, що переважна більшість населення (понад 11 млн осіб) була зайнята в сільському й лісовому господарстві.

В Австро-Угорщині в цей час відбувається концентрація виробництва і капіталу, збільшення інвестицій. За окремими валовими показниками (виплавка сталі) імперія ще у другій половині XIX ст. випередила Англію і Францію.

Промислово розвиненими були Австрія і чеські землі. Шість найбільших монополій контролювали видобуток майже всієї залізної руди і понад 90 % виробництва сталі. Металургійний концерн «Шкода» в Чехії був одним із найбільших підприємств європейської військової промисловості. Загалом в Австро-Угорщині переважала дрібна й середня промисловість. Характерною особливістю економіки імперії була її технологічна відсталість, погана забезпеченість новітньою технікою і відсутність новітніх галузей промисловості. Німецький і французький капітал активно інвестували в базові галузі промисловості — видобуток нафти, металургію, машинобудування.

Зовнішня політика Австро-Угорської імперії

Учитель. Зовнішньополітична діяльність імперії після поразок у війнах з Німеччиною та Італією була спрямована переважно на Балкани. 1878 року австро-угорські війська окупували Боснію і Герцеговину. Анексія окупованих територій 5 жовтня 1878 року призвела до загострення відносин Австро-Угорської імперії з Російською імперією, результатом чого стало укладення таємної угоди з Німецькою імперією 7 жовтня 1879 року. 1882 року до цього договору приєдналася Італія, завершивши створення воєнно-політичного блоку — Троїстого Союзу, спрямованого проти Франції та Російської імперії.

Напередодні Першої світової війни Австро-Угорщина зайняла відверто ворожу позицію щодо Балканських країн, захопила Боснію та Герцеговину, що призвело до посилення напруженості у відносинах із Сербією. За підтримки Німеччини уряд Австро-Угорщини взяв курс на розв’язання світової війни.

Російсько-турецька війна 1877-1878 рр. та утворення нових незалежних держав на Балканах

Учитель. Повстання проти османського панування в Боснії та Герцеговині (1875-1878) та Болгарії (1876) спричинило широкий громадський рух у Росії на підтримку слов’янських народів. Царський уряд з метою посилення свого впливу на Балканах виступив на підтримку повсталих. Велика Британія прагнула зіштовхнути Росію з Османською імперією і скористатися у своїх інтересах ослабленням обох країн.

У червні 1876 року почалася сербо-османська війна, у якій Князівство Сербія зазнало поразки. Щоб урятувати її від загибелі, Росія 19 (31 жовтня) 1876 р. висунула Османській імперії вимогу укласти перемир’я із Сербією, яку Османська імперія прийняла, але у грудні 1876 року під впливом Британії відмовилася від виробленого міжнародною Константинопольською конференцією послів у Стамбулі проекту мирного врегулювання східної кризи.

У січні 1877 року Австро-Угорщина уклала угоду з Росією. Зберігаючи нейтралітет, імперія дозволила росіянам окупувати Боснію і Герцеговину. У квітні 1877 року султан відкинув новий проект реформ для балканських слов’ян, вироблений з ініціативи Росії, і 12 (24 квітня) Росія оголосила війну Османській імперії.

Робота з картою

♦ Уважно розгляньте історичну карту атласу «Утворення нових незалежних держав на Балканах» і виконайте завдання.

1) визначте події, які зумовили появу незалежних держав на Балканах;

2) назвіть держави, які брали участь у цих подіях;

3) назвіть договори, які встановлювали нові кордони на Балканах і назвіть дати їх підписання.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з таблицею

♦ Складіть таблицю і назвіть договори, внаслідок яких протягом XIX ст. на Балканах виникли нові держави.

Договір

Дата

Країни, що виникли

Паризький

Сан-Стефанський

Берлінський

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати презентації про Японію, Китай та Османську імперію.

Використані джерела

1. http://bse.sci-lib.com/particle000171.html

2. http://www.metropostcard.com/war7b-austria1.html