Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 23. ЯПОНІЯ, КИТАЙ, ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: час «доби Мейдзі» в Японії, Молодотурецької й Сіньхайської революцій;

• розуміти: поняття «пробудження Азії»;

• вміти: показувати на карті території Японії, Китаю, Османської імперії; пояснити суть революцій Мейдзі, Молодотурецької та Сіньхайської; висловлювати судження про значення діяльності королеви Вікторії, Олександра II, Отто фон Бісмарка, Франца-Йосифа І, Сунь Ятсена.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Завдання

♦ Співвіднесіть дати та події.

1) 1853-1856 рр.;

2) 1877-1878 рр.;

3) 1878 р.;

4) 1908 р.

А Російсько-турецька війна;

Б Сан-Стефанський договір;

В Паризький мирний договір;

Г Берлінський конгрес;

Д Боснійська криза.

Відповідь: 1 В; 2 А; З Г; 4 Д.

Фронтальна бесіда

1. Пригадайте, що вам відомо про Японію з курсу історії 7 і 8 класів.

2. Чим приваблювали колонізаторів донедавна «закриті» країни: Китай, Японія, Корея?

3. Пригадайте, які реформи були проведені в Росії в 60-70-х рр. XIX ст. та як вони вплинули на економічний розвиток країни та активізацію суспільно-політичного життя.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вправа «Мікрофон»

♦ Чому Японія, єдина з країн Сходу, не потрапила в колоніальну залежність від інших держав, а, навпаки, сама стала на шлях колоніальних загарбань?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ Крах політики самоізоляції

Учитель. У середині XVII ст. сьогун прийняв рішення про закриття країни від європейців, боячись, що вони поступово її підкорять. Виняток було зроблено для голландців, яким відкрили для торгівлі єдиний порт — Нагасакі.

Ізоляція Японії мала на меті збереження давніх традицій. Поширення християнства під впливом католицьких місіонерів набуло загрозливого характеру. Тому воно було заборонене, а прихильники релігії знищені.

Виступ учнів

Захист презентації за темою «Японія».

Робота з поняттями

Пробудження Азії — це хвиля визвольного руху різних народів Азії на початку XX ст.

Доба Мейдзі — це період правління японського імператора Муцухіто (1868-1912 рр.), який також дістав назву «освічене правління».

Робота з таблицею

♦ Слухаючи повідомлення «Особливості розвитку Японії за доби Мейдзі», складіть таблицю.

Орієнтовний вигляд таблиці

Назва реформи

Основний зміст

Аграрна реформа

Добровільна відмова князів і самураїв від земельної власності, передача землі селянам-орендарям; запровадження єдиного земельного податку на землю (3 % вартості); дозволені купівля-продаж землі

Адміністративна реформа

Створення префектур; ліквідація станових привілеїв самураїв; централізація влади, ліквідація 250 феодальних князівств, завершення об’єднання країни

Військова реформа

Створення імператорської гвардії на основі загальної військової повинності за європейським зразком (середньовічний кодекс честі самураїв «Бусідо» залишився ідеологічною основою армії)

Освітня реформа

Запровадження загальної початкової освіти (засновано 5,5 тис. початкових шкіл, 8 державних університетів), система освіти була реорганізована відповідно до європейських норм, заохочувалось навчання за кордоном

Фінансова реформа

Запровадження єдиної грошової одиниці ієни

Судова реформа

Запровадження єдиної судової системи

Робота з підручником

♦ Опрацювати текст підручника і визначити, який державний устрій був встановлений у Японії за конституцією 1889 р.

Робота з картою

♦ Розгляньте історичну карту атласу «Японія, Індія та Китай у другій половині XIX ст.» і виконайте завдання.

1) покажіть райони дій японської армії під час японо-китайської війни;

2) покажіть китайські та корейські території, захоплені Японією в другій половині XIX ст.

Робота з поняттям

Тайпіни — повстанці, учасники селянської антифеодальної війни в Китаї 1850-1864 рр. проти династії Цін.

Робота в групах

♦ Опрацювати інформаційні матеріали і визначити причини Тайпінського повстання в Китаї.

1-ша група

Понад 2/3 землі перебували у власності великих поміщиків, і майже 90 % населення становили безземельні батраки та орендарі. Разом з тим, населення Китаю швидко зростало. Від початку до середини XIX ст. кількість населення країні збільшилась зі 180 до 400 мли осіб. Земельні наділи селян постійно скорочувалися. Прогодувати сім’ю на кошти, які залишалися після сплати податків поміщику (за оренду вони мали віддавати 50 % урожаю) і державі, було неможливо.

2-га група

Тривалий час визначну роль у духовному житті китайців відігравало конфуціанство. Конфуцій розглядав державу як велику сім’ю, де «государ — батько і мати народу». Суспільство, за Конфуцієм, мас складатися з людей, «які уникають крайнощів». Китайці вважали, що сенс існування людей — досягнення повної гармонії між різними верствами населення в рамках мудро керованої держави. Імперія Цинь не відповідала цьому ідеалу.

Виступ груп, кожна з яких на основі отриманої інформації визначає причини повстання тайпінів.

Виступ учнів

Повідомлення за темою «Сінхайська революція в Китаї».

Робота з картою

♦ Розгляньте історичну карту атласу «Японія, Індія та Китай у другій половині XIX ст.» і виконайте завдання:

1) покажіть імперію Цінь;

2) назвіть території, відкриті для англійської торгівлі внаслідок «опіумних» війн;

3) назвіть та покажіть райони, де відбувались повстання тайпінів та іхетуань;

4) назвіть причини, що призвели до поразки «боксерського повстання», а також країни, що брали участь у його придушенні.

Виступ учнів

Повідомлення за темою «Османська імперія».

Робота з поняттям

Танзімат (у перекладі — «упорядкування») — назва модернізаційних реформ в Османському султанаті протягом 1839-1876 рр.

Молодотурки — політичний рух в Османській імперії, започаткований 1876 року, що ставив на меті здійснити ліберальні реформи і створити конституційний державний устрій.

Робота з таблицею

♦ Слухаючи інформацію, заповнити порівняльну таблицю «Наслідки реформ в Османській імперії».

Позитивні наслідки

Негативні наслідки

1839- 1870 рр.

Розвиток промисловості та торгівлі; лібералізація суспільного життя

Зросли податки; надання рівних прав мусульманам і немусульманам, що зумовило невдоволення захисників мусульманських традицій

Робота з візуальним джерелом

♦ Розгляньте карикатуру і розкрийте її зміст.

Молодотурки та султан [1]

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Тестування

1. «Тяйпінтяньго» — це...:

А назва міста;

Б угода між Китаєм і Англією;

В назва палацу китайського імператора;

Г «Небесна держава великого благоденства».

2. Час правління в Японії імператора Муцухито дістав назву:

А «час економічних реформ»;

Б «час постійних воєн з сусідніми країнами»;

В «час промислового перевороту»;

Г «час правління вченого Мейдзі».

3. Промисловий переворот в Японії завершився:

А наприкінці XIX — на початку XX ст.;

Б у середині XIX ст.;

В наприкінці XVIII ст.;

Г на початку XIX ст.

4. Танзімат у Туреччині — це...

А «Священний указ»;

Б мусульманський обряд;

В скорочення армії;

Г реформаторська епоха.

5. Молодотурки — це...:

А Турецькі громадяни;

Б молодіжна організація;

В члени товариства «Нові османи»;

Г члени партії «Єдність і прогрес».

6. Для подолання політичної кризи 70-х рр. XIX ст. Османський уряд:

А припинив репресії щодо «нових османів»;

Б зменшив податки для селян;

В розпалював мусульманський фанатизм і релігійну ворожнечу;

Г запровадив конституцію.

Відповідь: 1 Г, 2 Г, 3 А, 4 Г, 5 Г, 6 Г.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготуватися до лабораторно-практичного заняття «Реформи європейських країн у XIX і на початку XX ст.».

Використані джерела

1. http://gefter.ru/archive/20598