Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 21. РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• знати: час «Великих реформ» у Росії; дати Першої російської революції, Столипінських реформ;

• розуміти: поняття «індустріалізація», «монополія», «колоніальна імперія», «дискримінація»;

• вміти: характеризувати тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку; визначити причини і наслідки реформ 1860-1870-х років. Російської революції 1905-1907 рр., Столипінської реформи; висловлювати судження про значення діяльності Олександра II.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Одним реченням»

♦ Визначте одним реченням:

1) причини економічного зростання США;

2) сутність доктрини Монро;

3) сутність політики Т. Рузвельта;

4) сутність політики В. Вільсона.

Бесіда

1. Назвіть основні події першої половини XIX ст. в Росії.

2. Як ці події вплинули на суспільно-політичне життя імперії?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. Для Російської імперії друга половина XIX в. стала епохою докорінних змін. Це була спроба повернути втрачені позиції Росії в Європі.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота в малих группах

1-ша група. Які цілі ставила перед собою влада, проводячи реформи?

2-га група. Якими засобами уряд намагався досягти визначеної мети?

3-тя група. Яким суспільним відносинам відкривали шлях реформи?

4-та група. Якими засобами уряд та дворянство намагалися забезпечити власні економічні інтереси?

Вправа «Прес-конференція»

1. Чи залежав розвиток Росії від зовнішніх факторів?

2. Наведіть аргументи, що доводять необхідність проведення в Росії реформ.

3. Як ви вважаєте, чому аграрне питання було головним питанням політичного життя Росії?

4. Чому від його розв’язання залежала доля країни?

Робота в групах

Виступ груп, які отримали випереджальне завдання.

1-ша група: «Земська реформа»;

2-га група: «Судова реформа»;

3-тя група: «Міська реформа»;

4-та група: «Військова реформа»;

5-та група: «Реформа освіти»;

6-та група: «Фінансова реформа»

7-та група: «Аграрна реформа».

♦ За результатами виступу груп складіть таблицю «Реформи 60-70-х рр. XIX ст. у Росії».

Назва, рік проведення

Зміст

Метод «Коло ідей»

♦ Сформулювати висновків щодо значення реформ.

Робота з поняттями

Народництво — ідеологія і громадсько-політичний рух у Російській імперії, що охопив вихідців із дворянства та різночинної інтелігенції в 1860-1880-х рр.

Учитель. У 60-ті рр. XIX ст. виникають перші організації народників — «Земля і воля», таємне товариство С. Нечаева «Сокира, або Народна розправа», «чайковців» та інші.

Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП) — партія марксистського спрямування, створена 1898 р., яка згодом розкололася на більшовиків (В. Ульянов) та меншовиків (Ю. Мартов). Представляла інтереси робітничого класу.

Робота з підручником

♦ Опрацювати матеріал підручника про Першу російську революцію та заповнити таблицю.

Причини революції

Перебіг подій

Наслідки

Реформа Столипіна

Робота з візуальним джерелом

♦ Розгляньте карикатуру [1] і назвіть одну з причин реформи П. Столипіна, яку вона ілюструє.

Метод «Мозковий штурм»

♦ Чим було зумовлене проведення аграрної реформи?

Робота з таблицею

♦ Прослухавши розповідь учителя про зміст реформи Столипіна та використовуючи відому інформацію про аграрну реформу 1861 року, скласти порівняльну таблицю.

Аграрна реформа 1861 р.

Аграрна реформа 1906-1911 рр.

Причини проведення

Основні заходи

Значення

Невирішені питання

Робота з таблицею

♦ Опрацювати відповідний матеріал підручника і скласти таблицю «Зовнішня та колоніальна політика Російської імперії».

Орієнтовний вигляд таблиці

Дата

Подія

1853-1856 рр.

Кримська війна (Росія, Туреччина, Англія та Франція): Синопська битва, оборона Севастополя, Паризький мирний договір. Поразка Росії у війні

1863-1864 рр.

Придушення польського повстання

1864 р.

Придушення останніх осередків опору на Кавказі

1867 р.

Продаж Аляски США

1868 р.

Приєднання до Росії Кокандського царства та Бухарського емірату

1873 р.

Приєднання Тувинського ханства

1873 р.

Створення «Союзу трьох імператорів» (Росія, Австро-Угорщина, Німеччина)

1877-1878 рр.

Російсько-турецька війна (Тирново, Шипка, Плевна). Сан-Стефанський мир. Перемога Росії у війні

1891-1892 рр.

Консультативний пакт Росії і Франції, таємна російсько-французька конвенція

Робота з картою

♦ Використовуючи карти «Світ у 1840-1880 рр.», «Центральна Європа у 1860-1870 рр.» і «Кримська війна 1853-1856 рр.», виконайте завдання:

1) назвіть країни, що взяли участь у Кримській війні;

2) позначте місця основних битв Кримської війни;

3) назвіть території, які втратила Росія за Паризькою угодою 1856 р.;

4) покажіть території, приєднані до Росії в період 60-70-х рр. XIX ст.;

5) покажіть території, охоплені польським повстанням 1863-1864 рр.;

6) покажіть території, де відбувалися основні події російсько-турецької війни 1877-1878 рр.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Учитель. «Великі реформи 1860-1870-х рр. суттєво змінили Російську імперію: розпочалася індустріалізація, що сприяла докорінним змінам у російському суспільстві. Проте непослідовність реформ не дозволила довести їх до завершення та суттєво гальмувала розвиток держави.

Прихід до влади Олександра III розпочав період контрреформ і призвів до призупинення ліберальних реформ.

Робота з візуальними джерелами

♦ Розташуйте ілюстрації в хронологічному порядку.

Російсько-японська війна [2]

«Східне питання» [3]

Продаж Аляски США [4]

«Після скасування кріпосного права» [5]

Відповідь: Г, В, А, Б.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати відповідний параграф підручника.

Використані джерела

1. http://www.cartoonblues.com/forum/viewtopic.php?f=43&t=11662

2. https://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/yellow_promise_yellow_peril/yp_visnav06.html

3. http://atlanticsentinel.com/2015/11/europe-and-arabia-a-geopolitical-perspective/bosnian-crisis-cartoon/

4. http://fishki.net/1701882-den-aljaski-v-ssha.html

5. zno.osvita.ua