Посібник «Мій конспект. Всесвітня історія. 9 клас»

Урок 20. США

Очікувані результати

Після цього уроку учень/учениця має

• розуміти: поняття «гомруль», «експансіонізм», «антимонопольно законодавство», «індустріалізація», «монополія», «трест», «синдикат», «картель», «дискримінація», «сегрегація», «суфражизм», «фемінізм»;

• вміти: характеризувати тенденції суспільно-політичного та економічного розвитку; визначати причини і наслідки запровадження антитрестівського законодавства в США; пояснювати причини відмінностей у темпах розвитку країн Європи та США; обґрунтувати судження про історичне значення діяльності Теодора Рузвельта.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ УРОКУ

Повідомлення теми та мети уроку.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа «12 речень»

♦ Заповніть пропуски в тексті.

США середини XIX ст. були ... на чолі з президентом, який обирався на .... Із перших 16 президентів 11 були представниками ... . Обрання президентом США республіканця ... означало для їхніх опонентів ... втрату свого впливу в уряді. Упродовж грудня 1860-1861 рр. зі складу США вийшло ... штатів, які утворили ... й обрали своїм президентом багатого плантатора ... . 1861 року між Північчю і Півднем почалася ... . Найважливішим завданням війни було ... . Після прийняття закону про ... розпочалася роздача вільних земель усім бажаючим. 1863 р. наступом армії Півночі почався новий етап війни, який завершився ... Конфедерації.

Відповіді: республікою, 4 роки, Півдня, Лінкольна, консерваторів, 8, Конфедерацію південних штатів, Д. Девіса, громадянська війна, скасування рабства, гомстеди, розгромом.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель. США здійснювали модернізацію, запроваджуючи все нове, незвичайне, прагнули консолідувати суспільство як єдину націю. Швидкий економічний розвиток країни дозволив США наприкінці XIX в. скласти гідну конкуренцію країнам Західної Європи і насамперед з Великобританії. Що ж сприяло цьому успіху?

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Метод «Чиста дошка»

♦ Прочитати відповідний пункт підручника і відповісти на запитання, записані на дошці.

1. Як ліквідація рабства вплинула на стан економіки США?

2. Як пов’язані між собою зростання в промисловості та сільському господарстві?

3. Як на розвиток економіки США впливала імміграція?

4. Які галузі промисловості в США розвивалися в першу чергу?

Робота з підручником

♦ Опрацювати текст підручника і назвати причини економічного піднесення США.

Орієнтовна відповідь.

• Багаті природні ресурси і родючі землі.

• Вигідне географічне положення.

• Відсутність митних кордонів.

• Трансконтинентальні залізниці.

• Іноземні інвестиції в економіку США .

• Наявність великої кількості робочих рук переселенців.

• Ліквідація рабства.

• Розвиток нових галузей: сталевої, нафтопереробної, автомобільної.

• Використання досягнень технічного прогресу.

• Фермерський шлях розвитку сільського господарства.

• Концентрація виробництва та капіталу.

Робота з картою

• Розгляньте історичну карту атласу «Сполучені Штати Америки 1877- 1914 рр.» і назвіть:

1) найбільш розвинені галузі промисловості США;

2) центри автомобільної промисловості;

3) центри нафтопереробної промисловості;

4) центри металургійної промисловості;

5) американські трести;

6) напрямки економічної експансії США.

Антимонопольна політика держави

Робота з історичним джерелом

• Проаналізувати витяг з антимонопольного закону Шермана 1890 р. та виконати завдання.

1. Як закон боровся з монополіями?

2. Цей закон часто використовувався проти робітничих профспілок. Знайдіть у законі формулювання, яке дозволяло суддям це робити. («Змова, що ускладнює торгову і виробничу діяльність...»)

Закон про охорону виробництва і торгівлі від незаконних ускладнень та монополій

1. Будь-який договір або угода у вигляді тресту або в іншій формі, який ускладнює торгову і виробничу діяльність, як і будь-яка подібна змова ззовні будь-якого одного штату, а також із зарубіжними організаціями, відтепер оголошуються незаконними. Будь-яка особа, що бере участь у такого роду договорі, угоді, змові, вважається правопорушником...

2. Будь-яка особа, викрита у створенні або у спробі створення монополії, в угоді, у змові з іншими особами з метою монополізації будь-якого виду торгової або виробничої діяльності за межами будь-якого одного штату, а також за кордоном, вважається такою, що вчинила правопорушення...

7. Будь-яка особа, діяльності та майну якої завдається збиток діями інших осіб або об’єднань способами, що визнаються забороненими або незаконними цим актом, може звернутися до суду...

Робота з підручником

• Працюючи в групах, прочитати відповідний матеріал підручника і сформулювати причини прийняття, зміст та наслідки запровадження політики «справедливого курсу» та «нової демократії».

Презентація роботи груп.

Робота в парах

Учні об’єднані в пари.

• Підготувати інформацію про шляхи розвитку зовнішньої політики США. Скласти узагальнену таблицю «Експансіонізм США наприкінці XIX ст.».

Орієнтовний вигляд таблиці

«Шлях експансії»

«Шлях ізоляції»

Розвиток великого військового флоту та морських баз на островах Атлантичного і Тихого океанів, поширення впливу на Східну Азію та Європу

Дотримання «доктрини Монро». Основні напрямки — поширення впливу в Латинській Америці та Карибському басейні. Визнання європейського панування у Східній півкулі

1898 р. — війна США з Іспанією. США захопили Кубу, Філіппіни, Пуерто-Ріко і Гуам, а також Гавайські острови та частину островів Самоа

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Робота з візуальними джерелами

1. Розглянути карикатури та назвати:

1) установи, на які прагнули впливати монополії;

2) групи, в інтересах яких сенат буде приймати законопроекти.

Карикатура на компанію «Стандарт Ойл» [1]

Сенат монополій, обраний монополістами і служить монополіям [2]

2. Розглянути карикатури і виконати завдання:

1) назвати основні напрямки колоніальної експансії США;

2) визначити характер колоніальної політики США.

Політика великої дубинки [3]

Карикатура на колоніальні апетити Сполучених Штатів [4]

Бесіда

1. Які чинники забезпечили США лідерство у світі?

2. Як вплинула ліквідація рабства та масова імміграція на економічний розвиток країни?

3. Чим була зумовлена поява антимонопольного законодавства?

4. Чому експансія США обмежувалася Латинською Америкою та Азією?

5. Чому в демократичних США спостерігалися порушення прав людини?

Робота з таблицею

♦ Користуючись текстом підручника та картою атласа, складіть таблицю «Експансіонізм США наприкінці XIX ст.».

Орієнтовний вигляд таблиці

«Шлях експансії»

«Шлях ізоляції»

Розвиток великого військового флоту та морських баз на островах Атлантичного і Тихого океанів, поширення впливу на Східну Азію та Європу

Дотримання «доктрини Монро». Основні напрямки — поширення впливу в Латинській Америці та Карибському басейні. Однак визнання європейського панування у Східній півкулі

1898 р. — війна США з Іспанією. США захопили Кубу, Філіппіни, Пуерто-Рико і Гуам, а також Гавайські острови та частину островів Самоа

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Підготувати повідомлення за темами:

1-ша група: «Земська реформа»;

2-га група: «Судова реформа»;

3-тя група: «Міська реформа»;

4-та група: «Військова реформа»;

5-тa група: « Реформа освіти »;

6-та група: «Фінансова реформа»

7-ма група: «Аграрна реформа».

Використані джерела

1. http://panacea-bocaf.org/oilsubjugation.htm

2. http://ukrmap.su/images/wh9b/vsesvit_history_9_files/image227.jpg

3. https://gospelbbq.wordpress.com/2015/04/24/the-american-progressives-triumph-of-1913/tr-big-stick/

4. https://twitter.com/n_cardon/status/849284194341715968